Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 10-07-2019 10-07-2019
Wrocław 20-11-2019 20-11-2019
Warszawa 09-12-2019 09-12-2019

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym naliczaniem list płac.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Program szkolenia:

Lista płac a korekty

 • Lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.: rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Korekta listy płac przy wypłacie pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów.
 • Dochodzenie od pracownika niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika.
 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w razie choroby i macierzyństwa na przełomie roku a najczęściej popełniane błędy
 • Korekta listy płac a nadpłata wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia
 • Korekta listy płac a rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po zakwalifikowani niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
 • Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.: rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę błędy a zasady poprawnego potrącania

Korekty – zasady ogólne

 • Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej
 • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe

Umowy cywilnoprawne

 • Umowy cywilnoprawne a najczęściej popełniane błędy
 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy a pułapki dla zleceniodawcy
 • Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenie a korekty ZUS i podatkowe
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenie w umowę o pracę a korekty ZUS i podatkowej
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia a poprawność naliczania składek ZUS i US a korekty
 • Student – umowa zlecenie a zagrożenia
 • Zmiana kodu ubezpieczenia a składki ZUS – jak egzekwować od zleceniobiorcy składki ZUS

Omówienie zmian w przepisach dotyczących płac w 2019 r.:

 • podatkowe skutki wprowadzenia PPK
 • kwota wolna od potrąceń przy zleceniu od 2019r.
 •  roczny limitu składek emerytalno-rentowych,
 • zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
 • odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych
 • wykazywanie przychodów z innych źródeł od 2019r.
 • zmiana terminów wystawiania Pit-11 od 2019r.

Panel dyskusyjny

Rozkład godzinowy:10:00 –16:00

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Lista płac 2019 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?" - 590 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.