Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 23-11-2017 23-11-2017
Warszawa 18-12-2017 18-12-2017
Kraków 23-01-2018 23-01-2018
Warszawa 20-02-2018 20-02-2018
Wrocław 15-03-2018 15-03-2018
Warszawa 17-05-2018 17-05-2018
Wrocław 14-06-2018 14-06-2018

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym naliczaniem list płac.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Program szkolenia:

Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy

Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz systemy wynagrodzeń

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Definicja i elementy składowe listy płac

Składki społeczne oraz składka zdrowotna, FP, FGŚP

Zaliczka na podatek dochodowy, a nowe progi kwoty wolnej od podatku 2017 oraz 2018

Wynagrodzenie za pracę oraz szczegółowe zasady jego obliczania

Wynagrodzenie oraz szczegółowe zasady jego obliczania

 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
 • Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 • Wyliczenie wynagrodzenia – zmiana etatu w trakcie miesiąca
 • Wyliczenie wynagrodzenia – zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)

 

Wyliczanie wynagrodzenia za zwolnienie ze świadczenia pracy

 • w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
 • przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • dla kobiety w ciąży

Wyliczanie wynagrodzenia brutto-netto       

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich krok po kroku:

 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
 • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
 • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
 • wypłacane za roczny okres
 • Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
 • Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
 • Przyjmowanie do podstawy wymiaru składników w podwojonej wysokości
 • Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Wynagrodzenie wypłacone z umów cywilnoprawnych w podstawie do zasiłków
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Przedawnienie roszczeń do zasiłków – zmiana 2016/2017
 • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego do 1000,00 zł netto

 

Zasady rozliczania umów cywilnoprawnych:

 • Stawka godzinowa
 • Stała stawka wynagrodzenia, a przedstawiona ewidencja czasu pracy
 • Podstawa naliczania składek społecznych i składki zdrowotnej
 • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych
 • Ryczałtowe umowy
 • Naliczanie list płac dla zleceniobiorców – przykłady różnych kalkulacji
 • Kilka tytułów do wypłaty wynagrodzenia dla jednego zleceniobiorcy czyli:
 • jak naliczyć wypłatę pracownikowi i zleceniobiorcy jednocześnie?
 • jak naliczyć wypłatę studentowi, który przestał studiować i inne przypadki zmian statusu zleceniobiorcy w praktyce?
 • jak naliczać wynagrodzenie zleceniobiorcom zatrudnionym jednocześnie na kilku umowach zlecenie?
 • Zleceniobiorca – własny pracownik – jak i kiedy naliczać składki – kiedy nie naliczamy wszystkich składek ZUS, jak naliczać podatek?
 • Jak rozliczać zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy? Kiedy wypłacamy zasiłek? Jak rozliczyć zasiłek na dokumentach rozliczeniowych do ZUS? Jak zasiłek wypłacany zleceniobiorcy uwzględnić w rozliczeniach podatkowych?
 • Z jakich uprawnień “pracowniczych” może skorzystać zleceniobiorca?

Pytania i dyskusja

Rozkład godzinowy:10:00 –16:00

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23%VAT

Dla jednostek  udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Lista płac 2017/2018 – metody i techniki prawidłowego sporządzania list płac dla pracowników i zleceniobiorców" - 550 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)
Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zgłoszenia.