Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Dzisiejsza sytuacja gospodarcza i potrzeby rynku pracy powodują, że firmy, instytucje i organizacje zmuszone są szukać nowych sposobów organizacji pracy i współpracy. Sytuacja kiedy mamy do czynienia     z zespołem rozproszonym staje się coraz częstsza i powszechna. To już powszechna sytuacja!.

Trudność w zarządzaniu zespołem rozproszonym polega na tym, że wymaga skoordynowania działania wielu osób, którymi menedżer i inni w zespole nie mają na co dzień bezpośredniego kontaktu i w dalszej perspektywie mieć nie będą miały! To szkolenie dostarczy niezbędnych narzędzi i inspiracji do wydobycia z Twojego zespołu rozproszonego wszystkiego, co w nim najlepsze.

Główne korzyści ze szkolenia – czego uczestnicy nauczą się na szkoleniu?

 • Uczestnicy poznają kluczowe różnice między zarządzaniem zespołem rozproszonym, a stacjonarnym.
 • Uświadomią sobie, jakie cechy i kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania takim zespołem.
 • Poznają zasady skutecznej komunikacji w zespole rozproszonym i zdobędą umiejętność stworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego z zespołem.
 • Wymienią się doświadczeniem związanym ze stosowaniem już istniejących narzędzi do komunikacji na odległość.
 • Zdobędą umiejętność jasnego i precyzyjnego komunikowania celów i zadań dla takiego zespołu.
 • Przeanalizują swoje zespoły rozproszone pod kątem już posiadanych zasobów i będą je lepiej wykorzystywać do osiągania celów.
 • Poznają metody skutecznego motywowania i angażowania w zespole.

Adresaci szkolenia on-line:    

Formalni i nieformalni liderzy, menadżerowie, pracownicy, którym zależy na ostatecznej efektywności zespołu.

Zajęcia interaktywne odbywają się w grupach do 8 osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Specyfika zespołu rozproszonego

 • Analiza SWOT zespołu rozproszonego w odniesieniu do danej branży.
 • Przykłady uczestników.
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym – problemy i wyzwania.

Rola lidera zarządzającego zespołem rozproszonym

 • Planowanie, Organizowanie, Kierowanie i Kontrola – jak realizować najważniejsze funkcje menedżerskie w zdalnym zarządzaniu.
 • Budowanie relacji i zaufania przy braku fizycznej obecności. 

Przepływ komunikacji w zespole rozproszonym

 • Zasady i reguły zdalnej pracy – ustalenie kontraktu z zespołem.
 • Jak przygotować i poprowadzić spotkanie z zespołem, aby było max. efektywne.
 • Narzędzia do zdalnej komunikacji – efektywne wykorzystanie:
  • telekonferencji,
  • wideokonferencji,
  • webinaria,
  • komunikatory tekstowe,
  • Skype dla firm, a Skype dla użytkowników prywatnych,
  • Zoom, Teams, ect.
 • Organizowanie standardów komunikacyjnych dla zespołu rozproszonego (telefon, mail, systemy komunikacyjne firmy, e-platformy, planowane spotkania zespołu).

Wyznaczanie celów i planowanie zadań w zespole rozproszonym

 • Jasna definicja celów, zakresów zadań i kamieni milowych.
 • Parametryzacja celów i zadań – obiektywizacja oczekiwanych efektów w wymaganych terminach.
 • Zasady i granice vs. elastyczność w działaniu – tworzenie i trzymanie się przyjętych ustaleń.

Organizowanie i przydzielanie zadań w zespole rozproszonym

 • Analiza zespołu rozproszonego pod kątem kompetencji, cech i predyspozycji oraz doświadczenia.
 • Analiza zasobów materialnych i niematerialnych.
 • Zarządzanie wiedzą i informacją w zespole rozproszonym.
 • Delegowanie zadań w zespole rozproszonym – co, komu, gdzie?

Wspieranie, motywacja i kontrola w zarządzaniu zespołem rozproszonym

 • Informacja zwrotna na odległość – forma, częstotliwość, cele.
 • Metody wspierania zespołu na odległość – zdalny instruktaż, coaching i mentoring.
 • Sposoby raportowania pracy i właściwego rozpoznania jak wyglądał przebieg pracy (telefoniczna rozmowa monitorująca, docieranie do prawdziwych informacji).
 • Czynniki angażujące zespół – adaptacja do specyfiki zespołu rozproszonego.
 • Standardy, procesy i procedury ułatwiające zarządzanie zespołem rozproszonym.

Wpływ różnorodności na efektywność zespołów rozproszonych

 • Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność wiekową, kompetencyjną, kulturową.
 • Jak zorganizować pracę w zespole rozproszonym, aby wykorzystać różnice pokoleniowe i zyskać synergię?
 • Motywowanie i angażowanie różnych pokoleń – mapa motywacji i motywatorów dla różnych pokoleń – analiza oczekiwań, aspiracji potrzeb każdego pokolenia.

Informacje organizacyjne:

Czas trwania 2 x 90 minut:

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 10:30 Zajęcia
 • 10:30 – 11:00 przerwa
 • 11:00 – 12:30 Zajęcia
 • 12:30 – 13:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metody Action Learning:

 • zadania zespołowe interaktywne,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • dyskusje moderowane,
 • mini prelekcje.

Uczestniczysz w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie, będąc jednocześnie w dowolnym miejscu. W czasie szkolenia korzystasz ze swojego komputera z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do Internetu. Przez cały czas szkolenia masz kontakt z trenerem i innymi uczestnikami poprzez specjalny program online, do którego dostęp dostajesz od nas mailowo przed szkoleniem. Bierzesz aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + udostępniane pliki do edycji), ćwiczysz w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi. Materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia trener przesyła Ci elektronicznie w postaci plików.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 450 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym" - 450 zł/os

  Szybki kontakt