Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Oferta szkoleniowa obejmuje wszystkie obszary organizacyjne przedsiębiorstwa w tym produkcji i jest adresowana do wszystkich poziomów organizacyjnych – od ścisłego Kierownictwa poprzez techników i specjalistów do pracowników fizycznych, celem zminimalizowania strat i usunięcie wszystkich czynności marnotrawstwa na każdym stanowisku pracy.

Gwarantujemy doradztwo o bardzo wysokim stopniu profesjonalizmu dzięki doświadczeniu oraz przygotowaniu własnych doradców, proponujących metodologie, narzędzia oraz techniki zorientowane na poprawę konkurencyjności a przede wszystkim na obniżaniu kosztów zarządzania w procesach produkcyjnych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z systemami, które pozwolą na redukcję kosztów oraz maksymalizacje zysków poprzez eliminację wszystkich strat w procesie wytwarzania w stosunku do stanu obecnego.

 

Korzyści dla uczestników i przedsiębiorstwa:

Każde przedsiębiorstwo ma własną drogę dojścia do redukcji kosztów. Przedstawiamy jedynie systemy, które pozwolą na ograniczenia kosztów produkcji. Można te systemy lub narzędzia wdrażać pojedynczo lub, w zależności od zaangażowania zespołu, kilka jednocześnie.

Pomagamy w opracowaniu harmonogramu wdrożenia, przeprowadzamy szkolenia podstawowe wraz z warsztatami (ćwiczeniami) na hali produkcyjnej jak i również przeprowadzamy usługi konsultacyjne dla powyższych systemów Lean Manufacturing’u.

 • Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa,
 • Wprowadzenie metody LM pozwoli na:
 • 90% redukcji braków,
 • wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy,
 • do 70% redukcji czasów przezbrojeń,
 • 30% wzrost wydajności produkcji,
 • do 60% redukcji zapasów i robót w toku,
 • 15% redukcji powierzchni przedsiębiorstwa.

 

Adresaci szkolenia:   

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zostały powołane do nadzorowania wdrożenia programu LM – pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania, osoby z działów przygotowania produkcjami i utrzymania ruchu, przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych, osoby z działów kontroli jakości.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Co to oznacza „Lean Manufacturing” – historia i podłoże programu, systemy i narzędzia „odchudzonego” zarządzania produkcją

 

Straty w przedsiębiorstwie – redukcja

 

Etapowość wdrożenia Lean Manufacturing

 

Przegląd technik i narzędzi LM w tym:

 

Organizacja miejsca pracy – SYSTEM  5”S”

 • Omówienie procedur wdrożenia programu 5”S” krok po kroku:
  • archiwizacja stanu przed i po zmianach (fotografie)
  • ustalenie zasad postępowania,
  • uruchomienie projektu,
  • systemy wyróżnienia i nagradzania,
  • szkolenia,
  • standaryzacja i audyty.
 • Propagowanie systemu 5”S”
 • Wizualizacja osiągnięć pracy zespołu.

 

Skrócenie czasów przezbrojenia – SMED (Single Minute Exchange of Die)

 • Ogólne zasady systemu SMED,
 • Etapy przygotowania operacji:
  • przestawienie zewnętrzne,
  • przestawienie wewnętrzne,
 • Fazy wdrożenia systemu SMED.:
  • Faza 1 – brak zróżnicowania między przezbrojeniem zewnętrznym, a wewnętrznym,
  • Faza 2 – oddzielenie operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
  • Faza 3 – konwersja przezbrojeń wewnętrznych na zewnętrzne,
  • Faza 4 – poprawa wszystkich elementarnych operacji
 • Metodyka SMED’u,
 • Usprawnienie metod pracy,
 • Fundamentalne zasady SMED’u,
 • Druki i formularze w procesie SMED’u
 • Analiza czynności w procesie SMED’u
 • Kazein w procesie SMED.

 

Komunikacja w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym.

 • znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu,
 • rola kierownika produkcji w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego,
 • zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym,
 • identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji,
 • trudności w procesie komunikacyjnym,
 • techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
 • znaczenie i zasady komunikacji z firmami zewnętrznymi, dostawcami towarów i usług  niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji.

 

Motywowanie pracowników – metody finansowe i pozafinansowe.

 • jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • zasady wynagradzania,
 • jak ustalać system premii i nagród?
 • skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty,
 • umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych,
 • zasady konstruktywnej krytyki i pochwały,
 • opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników,
 • jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

 

Niezawodność maszyn i urządzeń – System TPM

 • Cele wdrożenia TPM
 • Bezawaryjne utrzymanie maszyn i linii technologicznych,
 • Cel i korzyści wdrożenia Systemu TPM,
 • Etapy wdrożenia Systemu TPM (reagowanie, zapobieganie, przewidywanie, obsługa kompleksowa),
 • Praktyczne wyliczenie wskaźnika czasu wykorzystania maszyny – OEE,
 • Metodologia wdrożenia TPM,
 • Arkusze i formularzy w TPM
 • Wykorzystanie wskaźnika OEE do obliczania premii

 

Mapowanie strumienia wartości.

 • jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • zasady wynagradzania,
 • jak ustalać system premii i nagród?
 • skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty,
 • umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych,
 • zasady konstruktywnej krytyki i pochwały,
 • opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników,
 • jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

 

Usprawnienia na stanowiskach pracy – system KAIZEN.

 • Metodologia wdrożenia,
 • Wizualizacja osiągnięć

 

System JiT wraz z narzędziem Kanban.

 • System „pchany”,
 • System „ssany”,
 • Wzory obliczeniowe narzędzia Kanban

 

Rola kierownika zespołu w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

 • sylwetka Kierownika Zespołu,
 • Twój styl zarządzania – diagnoza,
 • cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu,
 • zasady budowania własnego wizerunku wśród podwładnych – jak budować autorytet?
 • elementy budujące zaufanie do kierownika – przywódcy,
 • wzmacnianie własnego potencjału lidera.

 

Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów.

 • najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie,
 • konflikty między pracownikami zespołu,
 • style rozwiązywania konfliktów,
 • komunikacja w sytuacji konfliktowej,
 • jak walczyć z oporem pracowników?
 • umiejętność wykorzystania pozytywnych stron konfliktu,
 • jak radzić sobie z manipulacją i presją?

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Lean Manufacturing" - 1390 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.