Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Kontrola zarządcza


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
990 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. Choć w przeciągu ostatnich kilku lat wiele jednostek podjęło pewne działania w tym zakresie, to jednak w dalszym ciągu organy kontroli, a nawet sami kierownicy jednostek negatywnie oceniają skuteczność i efektywność (biurokracja!) wprowadzonych rozwiązań. W jaki sposób to zmienić? Praktycznych odpowiedzi na to pytanie udzieli podczas szkolenia jeden z najbardziej doświadczonych polskich ekspertów w zakresie wdrażania systemów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów wdrażania systemów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia poznają zarówno wymogi formalne (przepisy, wytyczne) jak i najlepsze praktyczne doświadczenia z zakresu budowy systemów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, a uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wraz z doświadczonym trenerem między innymi techniki określania celów i mierników oraz identyfikowania i analizy ryzyk.Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie, koordynację i ocenę systemów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.Program szkolenia:

Kontrola zarządcza – wprowadzenie.

 

 • Kontrola zarządcza – wprowadzenie,
 • Wyniki kontroli NIK,
 • Dotychczasowe doświadczenia – błędy i dobre praktyki,
 • Dyscyplina finansów publicznych, a kontrola zarządcza,
 • Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa,
 • Podstawy prawne, a wytyczne – co trzeba, a co można?
 • Specyfika kontroli zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 

 

Środowisko wewnętrzne w praktyce.

 

 • Kodeks etyczny – po co, jak i dla kogo?
 • Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna,
 • Zasoby ludzkie – wymogi kontroli zarządczej,
 • Zasady delegowania uprawnień,
 • Ocena środowiska wewnętrznego – warsztaty

 

 

Wyznaczanie celów i zadań – warsztaty.

 

 • Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w praktyce – warsztaty

–       określanie celów, zadań i podzadań,

–       budżet zadaniowy, a system wyznaczania celów i zadań,

–       specyfika celów strategicznych i operacyjnych,

 • Wykorzystanie podejścia logframe – warsztaty
 • Zarządzanie przez cele – warsztaty.

 

 

Definiowanie mierników dla celów i zadań – warsztaty

 

 • Zasada SMART – warsztaty,
 • Mierniki dla celów  – warsztaty,
 • Mierniki dla zadań – warsztaty,
 • Mierniki ambitne i mierniki zachowawcze – analiza,
 • Najczęstsze błędy.
 • Przykłady dobrych i złych praktyk.

 

 

Określanie zasobów

 

 • Określanie zasobów – obowiązek czy możliwość?
 • Określanie zasobów finansowych: koszty bezpośrednie i pośrednie,
 • Określanie zasobów ludzkich,
 • Proste metody określania zasobów.

 

 

Sprawozdawczość i monitorowanie – rewolucja czy kontynuacja?

 

 • Podstawowe elementy systemu,
 • Rola i obowiązki uczestników systemu,
 • Monitoring bieżący,
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności,
 • Ocena skuteczności i efektywności,
 • Dokumentacja z zakresu sprawozdawczości.

 

 

Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie.

 

 • Podstawowe definicje: (ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem).
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem.
 • Zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej

–       Standardy kontroli zarządczej,

–       Wskazówki Ministerstwa Finansów

 • Zarządzanie ryzykiem w praktyce.

 

 

Metody identyfikacji ryzyka – warsztaty

 

 • Burze mózgów,
 • Kwestionariusze,
 • SWOT,
 • Analiza środowiskowa,
 • Diagram Ishikawy,
 • Analiza potencjalnych strat,

 

 

Szacowanie ryzyka?

 

 • Szacowanie prawdopodobieństwa;
 • Szacowanie skutków;
 • Mapowanie ryzyka,
 • Hierarchizacja ryzyk.

 

 

Określanie reakcji na ryzyko

 

 • Tolerowanie,
 • Przeniesienie,
 • Wycofanie się,
 • Działanie,

 

 

Jak dokumentować zarządzanie ryzykiem?

 

 • Polityka zarządzania ryzykiem,
 • Rejestry ryzyk,
 • Mapy ryzyka,
 • Raportowanie,
 • Jak uniknąć biurokracji – co trzeba, a co można dokumentować?

 

 

Kto zarządza ryzykiem?

 

 • Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce.
 • Rola kierownika jednostki,
 • Rola pracowników,
 • Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji.
 • Zarządzanie ryzykiem – propozycje rozwiązań praktycznych.

 

 

Mechanizmy kontrolne

 • Mechanizmy kontrolne – wprowadzenie,
 • Mechanizmy kontrolne:

–       prewencyjne

–       detekcyjne

–       korygujące

 • Określanie mechanizmów kontrolnych – warsztaty,

 

 

Samoocena kontroli zarządczej

 • Kwestionariusz samooceny jako narzędzie weryfikacji systemu zarządzania i kontroli ;
 • Model oceny systemu zarządzania i kontroli – zasady klasyfikacji jakości systemu;
 • Samoocena kontroli zarządczej
 • Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej – warsztaty,
 • Jak ocenić dojrzałość jednostki w kontekście kontroli zarządczej?

 

 

Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej

 

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:

–       rola kierownika jednostki,

–       udział kadry zarządzającej i pracowników.

 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – przykłady dokumentów.
 • Doświadczenia innych jednostek samorządowych.


Metody szkoleniowe

Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wykład.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Kontrola zarządcza

Cena netto:990 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©