• Szkolenia administracja

  Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
Cena szkolenia netto
750 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Oferta szkolenia ma charakter autorski i została przygotowana przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją rządową.  
 • Cel szkolenia:
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie na co dzień w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej,
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które powstawia w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • podsumowanie 5 lat obowiązywania ww. ustawy: obserwacje praktyczne, prezentacja dobrych praktyk, trendy,


Korzyści dla uczestników:

 • dla kierowników i pracowników jednostek kontrolujących – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy;
 • dla kierowników i pracowników jednostek kontrolowanych – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu realizowania kontroli zewnętrznych, które będą prowadzone zgodnie z reżimem ww. ustawy, uzyskanie wiedzy w zakresie praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, uzyskanie wiedzy w zakresie środków i trybu odwoławczego od ustaleń kontroli;
 • dla osób, które niedawno podjęły pracę w sektorze administracji rządowej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego).


Adresaci szkolenia:

 • Kontrolerzy
 • Pracownicy komórek kontroli
 • Kierownicy komórek kontroli
 • Kierownicy i pracownicy jednostek kontrolowanych
 • Wszystkich zainteresowanych działalnością kontrolną


Program szkolenia:

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – podsumowanie i ewaluacja obowiązujących rozwiązań prawnych po 5 latach obowiązywania ustawy.
 • Czym jest nadzór i kontrola? – próba definicji: ujęcie prawne, ujęcie zarządcze, ujęcie praktyczne
 • Rodzaje kontroli (wg 4 kryteriów podstawowych).
 • Podstawowe pojęcia – siatka pojęć.
 • Cele prowadzenia kontroli (cel podstawowy i cel dodatkowy).
 • Funkcje prowadzenia kontroli.
 • Zakres przedmiotowy ustawy.
 • Zakres podmiotowy ustawy – uczestnicy postępowania kontrolnego.
  • Prawa i obowiązki kontrolera;
  • Prawa i obowiązki kierownika komórki do spraw kontroli;
  • Prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej;
  • Prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej.
 • Kryteria prowadzenia kontroli.
  • Cztery złote kryteria kontroli;
  • Kryterium prawidłowości;
  • Kryterium wykonywania zadań.
 • Zasady postępowania kontrolnego.
 • Tryby przeprowadzenia kontroli.
  • tryb zwykły;
  • tryb uproszczony.
 • Dokumentacja kontroli.
 • Akta kontroli.
 • Prawo wglądu do akt kontroli i zasady ich udostępniania.
 • Informacje o wynikach kontroli.


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontaktOpinie uczestników

 • "uprzejmie informuję, że przedmiotowe szkolenie było przeprowadzone w sposób rzeczowy, merytoryczny, ujmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kontroli. Pragnę dodać, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy wypełnili stosowne ankiety oceniające, które zapewne trafiły do Państwa jako organizatorów."
  Ministerstwo Sportu i Turystyki

Formularz zapisu na szkolenie:

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

Cena netto:750 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©