Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cele indywidualne i poznawcze

 • Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej przyczyn konfliktów
 • Pokazanie uczestnikom korzyści z umiejętności zapobiegania konfliktom
 • Przekazanie narzędzi do rozwiązywania sporów
 • Nauczenie obniżenie poziomu stresu.
 • Proaktywność

Cele dla organizacji – behawioralne i empiryczne

 • Kształtowanie u uczestników konstruktywnych dla firmy zachowań
 • Umiejętność zapobiegania konfliktom w środowisku pracy
 • Nauczenie pracowników znajdowania i likwidowania źródeł konfliktów
 • Wytworzenie konstruktywnej, miłej atmosfery w środowisku pracy
 • Wypracowanie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • Wypracowanie motywacji do podnoszenia umiejętności mediacyjnych
 • Wdrożenie technik rozwiązywania konfliktów i mediacji

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy uporządkują wiadomości dotyczące:

 • Najczęstszych przyczyn i źródeł konfliktów
 • Technik rozpoznawania detektorów konfliktu
 • Zastosowania pozytywnych stron konfliktu

Uczestnicy naucza się:

 • Skutecznych metod rozwiązywania konfliktów
 • Technik mediacyjnych
 • Zwiększania wydajności przez kierunkowanie energii
 • Technik zapobiegania sporom

Adresaci szkolenia:

 • pracowników i zespołów o wysokim poziomie konfliktowości
 • przełożonych, zarządzających zespołem
 • pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • pracowników zespołów mediacyjnych, działów personalnych
 • zespołów zróżnicowanych pod względem stażu pracy, wieku, kompetencji
 • pracowników kontaktujących się z klientem
 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

Program szkolenia:

Konflikt – podstawowe pojęcia

 • Rodzaje konfliktów – sposoby rozróżniania
 • Fazy rozwoju konfliktów – faza konfliktu wymaga różnych narzędzi
 • „Koło” konfliktu – specyfika konfliktu

Konflikt w organizacji

 • Przyczyny i źródła – które z przyczyn dominują w moim zespole
 • Detektory konfliktu – jak wykrywać konflikty, po czym rozpoznawać
 • Eskalatory konfliktu – osoby, sytuacje i działania które eskalują zamiast rozwiazywać
 • Typowe działania podejmowane w sytuacji konfliktu – moje nawykowe działania podejmowane w konflikcie, czy są słuszne
 • Pozytywne i negatywne strony konfliktu – każdy kijma dwa końce, co nas uczy i rozwija

Rozwiązywanie konfliktów

 • Techniki rozwiązywania sporów
 • Techniki mediacyjne i negocjacyjne
 • Techniki zapobiegania konfliktom

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

 • Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • Praktyczne trenowanie poznanych technik
 • Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
 • Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1390 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie" - 1390 zł/os

  Szybki kontakt