Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Szkolenie internetowe „Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym”  pomaga menedżerom w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb, prowadzeniu udanych prezentacji, efektywnym rozwiązywaniu problemów, skutecznym udzielaniu informacji zwrotnej, lepszym rozumieniu mechanizmów psychologicznych, rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz wzmocnienia postaw asertywnych w trudnych sytuacjach.

Adresaci szkolenia

Warsztat skierowany jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy zarządzają zespołami w firmach produkcyjnych.

Korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu poznasz różne aspekty mające wpływ na sprawne komunikowanie się z pracownikami i współpracownikami:

 • Zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi, które można wykorzystać podczas trudnych sytuacji w firmie.
 • Poznasz metodologię, która pozwala sprawnie prowadzić trudne rozmowy z pracownikami.
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi w jaki sposób na poziomie świadomym i podświadomym wpływają na sprawną komunikację.
 • Nauczysz się, jak radzić sobie z postawami agresywnymi ze strony pracowników i współpracowników.
 • Dowiesz się, jak zarządzać energią grupy podczas prezentacji swoich pomysłów/wyników.
 • Poznasz elementy Inteligencji Emocjonalnej niezbędne do sprawnego komunikowania się.
 • Zrozumiesz jakie zachowania sprzyjają tworzeniu i zaostrzaniu się sytuacji konfliktowych.

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym komunikowanie się z pracownikami, współpracownikami i przełożonymi będzie łatwiejsze:

 • Zwiększysz poziom wywierania wpływu podczas prezentacji/rozmowy.
 • Lepiej przygotujesz argumenty, które będą przemawiać do słuchaczy podczas prezentacji/rozmowy.
 • Sprawniej będziesz reagował w przypadku gdy w zespole podczas prezentacji pojawią się osoby, które krytykują, szepczą, przerywają lub komentują.
 • Wzmocnisz umiejętność słuchania ze zrozumieniem poprzez zadawanie pytań.
 • Nauczysz się udzielać informacji zwrotnej w sposób jak najbezpieczniejszy dla słuchacza.
 • Zaczniesz zamieniać negatywną informację zwrotną na obszary do sprawdzenia lub wzmocnienia.
 • Zrozumiesz podstawowe motywy postaw agresywnych u swoich pracowników.
 • Przyjrzysz się co wpływa na twoją umiejętność budowania postaw asertywnych w trudnych sytuacjach.

Nauczysz się, jak sprawnie funkcjonować w trudnych sytuacjach:

 • Poznasz trzy techniki pomagające budować zaangażowanie pracownika do realizacji celów.
 • Podczas ćwiczeń nauczysz się jakie metody można wykorzystać w celu zachowania spokoju podczas agresywnych postaw rozmówców.
 • Wzmocnisz się w zakresie przyjmowania postaw asertywnych w sytuacjach roszczeniowych postawach podwładnych.
 • Rozwiniesz u siebie umiejętność w sytuacjach konfliktowych skupiania się na poszukiwaniu rozwiązań a nie człowieku.

 

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP

Wprowadzenie:

 • Zapoznanie uczestników
 • Test sprzętowy
 • Ustalenia organizacyjne

Cele, potrzeby:

 • Przedstawienie celu i programu szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych potrzeb rozwojowych

TECHNIKI I METODY SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Podstawy komunikacji:

 • Aksjomaty komunikacji
 • Dobre i złe nawyki komunikacyjne
 • Bariery komunikacyjne
 • Elementy komunikacji niewerbalnej

Techniki sprawnej komunikacji:

 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Budowanie świadomości pracowniczej
 • Metodologia prowadzenia rozmów z pracownikami

Co tak naprawdę mówimy i co tak naprawdę słyszymy podczas?:

 • 4 rodzaje uszu i 4 rodzaje ust: model von Thuna
 • Co mówić i jak mówić, aby być słyszanym?
 • Parafrazowanie i zadawanie pytań ( kiedy, jakie i po co) podczas feedbacku

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Narzędzia rozwiązywania problemów:

 • Metody analizy problemów
 • Narzędzia poszukiwania rozwiązań

Pozytywna komunikacja z pracownikiem:

 • Docenianie pracownika i wyrażanie uznania
 • Pozytywne komunikaty

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

Feedback – informacja zwrotna:

 • Rola informacji zwrotnej w procesach komunikacji
 • Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna
 • Korzyści płynące z udzielenia feedbacku
 • Wzmacniająca i korygująca informacja zwrotna

Metodologia:

 • Różnica między komunikatem typu ja i typu ty
 • Sformułowanie celu przekazania informacji zwrotnej
 • Kolejne kroki udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback udzielany z perspektywy obserwatora i uczestnika sytuacji
 • Kiedy mówić o własnych odczuciach a kiedy o konsekwencjach
 • Różnica między feedbackiem „na bieżąco” a rozmową okresową

TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI

Postawy agresywne ze strony pracowników:

 • Przyczyny postaw agresywnych
 • Metody reakcji ze strony lidera
 • Budowanie zasobów odpornościowych własnych na postawy agresywne ze strony pracowników

ASERTYWNE POSTAWY W PROCESACH KOMUNIKACJI

Rozwijanie asertywnej postawy w procesach komunikacji:

 • Nie uleganie presji pracowników
 • Przedstawianie swojego stanowiska
 • Mówienie „nie”
 • Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania

Rozkład godzinowy*:
08:45 – logowanie do platformy
9:00 – rozpoczęcie szkolenia
ok. 14:00 – zakończenie szkolenia

*proponowany harmonogram szkolenia, który może ulec zmianie po ustaleniach z uczestnikami danego szkolenia.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 890 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Efektywna komunikacja podczas trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz" - 890 zł/os

  Szybki kontakt