Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia interpersonalne

  Jak wyrażać uznanie pracownikom – recognition w praktyce


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zatem dostarczenie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie:
 • Skutecznych technik motywowania pozafinansowego
 • Konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej
 • Sposobów wyrażania uznania wobec pracowników


Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność określenia własnych nastawień motywacyjnych wobec pracowników
 • Umiejętność dopasowania adekwatnych koncepcji motywacji do planowania działań wobec pracowników
 • Umiejętność dopasowania narzędzi motywacyjnych do poziomu dojrzałości organizacyjnej pracownika
 • Umiejętność inspirującego komunikowania celów
 • Umiejętność wykorzystania zasad recognition w codziennej praktyce menadżerskiej


Program szkolenia:

Menedżer a lider – wprowadzenie do szkolenia

 • Zadania menedżera a zadania lidera w organizacji
 • Model powszechnego przywództwa: CLIMB
 • Mity przywództwa i wyzwania przywódcy: Co nas ogranicza?
 • „Drabinka rozwoju lidera” i niezbędne działania pomagające wejść na kolejne szczeble
 • Employee recognition jako narzędzie lidera.

 

Czynniki, które wpływają na motywację i lojalność pracowników – obszar wprowadzania recognition

 • Elementy w organizacji zmniejszające niezadowolenie pracowników
 • Czynniki wzbudzające motywację
 • Lojalność pracowników: czym jest i co ją buduje?
 • Działania menedżera wspomagające zaangażowanie, motywację i lojalność podwładnych

 

  Przegląd narzędzi budowania motywacji wewnętrznej

 • Integracja celów Firmy i celów pracowników
 • Podstawowe potrzeby podwładnych i ich wpływ na stosowane narzędzia motywacji
 • Udzielanie informacji zwrotnych jako narzędzie motywowania
 • Działania lidera zwiększające motywację (rozmowa motywująca):
  • „Kij” czy „marchewka” – jakimi sankcjami dysponuje przełożony?
  • Zastosowanie w praktyce teorii treści pracy
  • Team-briefing jako narzędzie motywacji
  • Zastosowanie w praktyce koncepcji Herzberga

 

Motywacja a recognition

 • Typy nastawień społecznych i komunikacyjnych a recognition
 • Typy motywacji wewnętrznej a recognition

 

Poziom dojrzałości organizacyjnej pracowników a adekwatne narzędzia recognition

 • Wzmacnianie uczenia
 • Wzmacnianie odporności na porażki
 • Wzmacnianie samodzielności
 • Wzmacnianie dzielenia się wiedzą

 

Informacja zwrotna i rozmowa oceniająca – aspekt motywacyjny

 • Funkcja informacji zwrotnej w procesie komunikacji
 • Właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy
 • Właściwa reakcja na informację zwrotną
 • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną
 • Różnice między informacją zwrotna a rozmową oceniającą – obszary wykorzystania

Employee recognition jako narzędzie menadżerskie

 • Czym jest recognition
 • Czy uznanie można wyrażać wobec wszystkich
 • Cztery zasady wyrażania uznania
 • Co niszczy uznanie dla pracownika
 • Rodzaje uznania: społeczne, symboliczne, materialne

 

Inspirujące komunikowanie celów – jak to robić wyrażając uznanie?

 • Komunikowanie: czym się różni od informowania?
 • Błędy menedżerów w komunikowaniu celów i idei biznesowej jako przyczyna niskiej skuteczności zarządzania
 • Reguły i zakres efektywnego komunikowania celów strategicznych, operacyjnych i taktycznych
 • Budowanie reguł współpracy wspierających osiąganie celów Firmy

 

Team-briefing: spotkania, które wzmacniają Twoich podwładnych

 • Team briefing: przeszkoda czy korzyść?
 • Trzy kluczowe elementy team briefingu
 • Obszary przekazywanych informacji
 • Planowanie spotkań team briefing: niezbędne działania menedżera przed, w trakcie i po
 • Prowadzenie spotkań: kompetencje wymagane od menedżera

 

Program employee recognition w praktyce organizacji

 • Działania na poziomie organizacyjnym
 • Spójność działań menadżerskich i organizacyjnych jako podstawa recognition
 • Zasady wprowadzania programów employee recognition w organizacji

 

Integracja wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.

PodsumowanieMetody szkoleniowe

Warsztat umiejętności wykorzystujący takie techniki szkoleniowe, jak: case studies, ćwiczenia grupowe i indywidualne, symulacje sytuacji organizacyjnych ,mini – wykłady, dyskusje.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Jak wyrażać uznanie pracownikom – recognition w praktyce

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©