• Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja, Szkolenia interpersonalne

  Jak przeprowadzać efektywne zebrania?


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1290 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Każdy chociaż raz był na spotkaniu, które można by uznać za: nieproduktywne, przegadane, sprzyjające kłótniom czy też bez realnych wniosków i zadań. A tak chciałoby się poszanowania dla naszego czasu i zaangażowania! Na spotkaniach chcielibyśmy profesjonalnie przedyskutować problem oraz usłyszeć różne rozwiązania i  indywidualnie przydzielić konkretne zadania w czasie – prawda?! Prowadzenia spotkań można się nauczyć! Jest kilka efektywnych technik i dwa procesy, które gwarantują zrealizowanie celów! Jeśli więc twoje stanowisko wymaga, aby prowadzić spotkania – to szkolenie jest dla Ciebie. Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że kilka, z pozoru, drobnych zmian przynosi zdecydowanie większe efekty?!

Cel szkolenia:

 • Poznanie zasad organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań .
 • Nabycie umiejętności dopasowania formy spotkania do jego celu.
 • Poznanie technik komunikacyjnych wzmacniających aktywność uczestników.
 • Nauka tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji.
 • Zapobieganie konfliktom


Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność sprawnego poprowadzenia każdego rodzaju spotkania.
 • Umiejętność zaangażowania uczestników spotkania do współpracy podczas rozwiązywania problemów.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi postawami podczas spotkań.
 • Pokonywanie własnej tremy i radzenie sobie ze stresem uczestników spotkania.


Adresaci szkolenia:

 • pracownicy, którzy prowadzą spotkania
 • firmy, które chcą utrzymać wysoki poziom motywacji i zaangażowania pracowników
 • osób, które chciałyby, m.in. nauczyć się korzystać z technik radzenia sobie ze stresem, opracować swój własny plan „EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ”
 • Pracownicy HR
 • Trenerzy i coachowie wewnętrzni
 • Menadżerowie
 • Pracownicy, którzy przygotowują się do roli menadżera


Program szkolenia:

Organizacja spotkań

 • Zasadność organizacji spotkań.
 • Definicja spotkania.
 • Przedstawienie różnych typów spotkań .
 • Cel spotkania i jego rezultat.
 • Temat przewodni i plan przebiegu spotkania.
 • Rola, zadania i odpowiedzialność organizatora spotkania.

Przygotowanie spotkania

 • Ustalenie miejsca i terminu spotkania.
 • Forma i struktura spotkania oraz lista uczestników.
 • Przekazanie informacji organizacyjnych.
 • Określenie tematów do przygotowania przez uczestników spotkania.

Przeprowadzenie spotkania

 • Sprawne rozpoczęcie, omówienie postępu prac i zaistniałych problemów.
 • Realizacja agendy spotkania.
 • Motywowanie uczestników do aktywnego udziału.
 • Niespodziewane sytuacje, trudni uczestnicy spotkania i sposoby postępowania z nimi.
 • Zakończenie spotkania – przedstawienie planu działania, podjętych decyzji.
 • Podsumowanie spotkania – ocena osiągnięcia celu, ocena pracy uczestników.

W trakcie spotkania

 • Kompetencje osobiste gospodarza spotkania.
 • Hierarchia zawodowa uczestników a partnerskie relacje w trakcie spotkania.
 • Wymiana poglądów, sporządzanie notatek.
 • Efektywne zarzadzanie czasem w trakcie zebrania.
 • Sposoby na nudę, dekoncentrację i stres uczestników na spotkaniu.

Zagadnienia wspomagające przebieg spotkania

 • Materiały, techniki i narzędzia pomagające w prowadzeniu spotkań.
 • Metody prezentacji i techniki argumentacji.
 • Techniki aktywnego słuchania np. pytania, parafrazy, podsumowanie.
 • Przyczyny nieudanych spotkań.
 • Wybrane zagadnienia z obszaru sztuki prezentacji (przyciąganie uwagi słuchaczy, zyskanie wiarygodności, zarządzanie emocjami, wykorzystanie głosu i języka ciała).

Podsumowanie spotkania

 • Wnioski z dyskusji.
 • Przekazanie zaleceń.


Metody szkoleniowe

Relacja teorii do praktyki wynosi jak 20:80. Szkolenie kształci kompetencje. Poza niektórymi ćwiczeniami wprowadzającymi, jak testy czy zadania indywidualne – przez większość warsztatów uczestnicy ćwiczą w parach, trójkach lub kilkuosobowych grupach symulacje scenek komunikacyjnych. Nie przewidujemy żadnych pomocy dydaktycznych z grupy: dyktafon, kamera. Stawiamy na pracę według Cyklu Kolb’a oraz indywidualnych doświadczeniach. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom warsztatów w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego obsługi trudnego klienta i postaw asertywnych. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. W ciągu całego warsztatu prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry strategiczne i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Ćwiczenia grupowe umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 290 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 Formularz zapisu na szkolenie:

Jak przeprowadzać efektywne zebrania?

Cena netto:1290 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©