Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Świat wokół nas nieustannie się zmienia. Profesjonaliści muszą być na bieżąco z wszystkimi przepisami i wytycznymi ściśle związanymi z ich pracą. Często zdarza się, że w jednej organizacji kilka osób zajmuje się podobnymi zagadnieniami. Wszyscy chcieliby na bieżąco znać i rozumieć prawne wytyczne dotyczące ich zadań pracy. Niestety koszty szkolenia wszystkich pracowników często przekraczają i tak nadwątlone budżety, a pracę merytoryczną trzeba wykonywać! Dlatego znaleziono skuteczne rozwiązanie w takich sytuacjach – świadome i rzetelne dzielenie się wiedzą z innymi pracownikami organizacji! Na tym szkoleniu zainspirujemy Państwa jak dobrze przygotować proces i procedury, aby tak wyznaczone cele szybko zrealizować. Dodatkowo pokażemy jak można przygotować pracowników do  dzielenia się wiedzą pozyskaną z np. szkolenia tematycznego. Proponujemy Państwu kompleksowe podejście do zagadnienia z niezwykle precyzyjnymi narzędziami i sprawdzonymi metodami.

Cele szkolenia:

 • poznanie koncepcji organizacji uczącej się, w której zarządza się wiedzą,
 • poznanie metod i narzędzi kreowania wiedzy, dzielenia się nią w organizacji oraz jej pogłębienie
 • poznanie zasad instruktażu stanowiskowego oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
 • poznanie zasady mentoringu, zasady jego prowadzenia i narzędzi wspierających zarządzanie i dzielnie się wiedzą oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
 • poznanie zasad prowadzenia zebrań w celu dzielenia się wiedzą,
 • poznanie zasad sporządzania raportów, notatek służbowego oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
 • poznanie zasad dzielenia się pomysłami i doświadczeniem w zespole.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • posiadali wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą w organizacji,
 • znali różne metody gromadzenia wiedzy i doświadczenia organizacji,
 • znali zasad gromadzenia i zarzadzania wiedza na poziomie pracownika i zespołu,
 • znali zasady mentoringu i coachingu menedżerskiego – zasad funkcjonowania oraz narzędzi  oraz umieli je stosować w praktyce,
 • znali zasady instruktażu stanowiskowego – zasad funkcjonowania oraz narzędzia  oraz umieli go stosować w praktyce,
 • umieli sporządzać notatki, raporty.

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy i menadżerowie odpowiedzialni za proces „dzielenia się wiedzą” wewnątrz firmy,
 • pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie modelu „uczącej się organizacji”
 • osoby zainteresowane poznaniem zagadnienia i możliwości implementacji do swojej organizacji

 

PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE:

 • rola wiedzy w organizacji,
 • zarządzanie wiedzą w organizacji,
 • pozyskiwanie, gromadzenie, dzielenie się wiedzą, wykorzystanie, upowszechnianie i jej zachowanie,
 • rola kadry menedżerskiej w zarządzaniu wiedzą w organizacji,
 • bariery w organizacji w zarządzaniu wiedzą,
 • formy transferu wiedzy,
 • kanały transferu wiedzy,
 • zasady uczenia się dorosłych.

MODUŁ – POZYSKIWANIE WIEDZY                 

Kreowania wiedzy i rozwiązań problemów:
•    techniki kreatywnego myślenia, narzędzia rozwiązywania problemów.

Myślenie systemowe i procesowe:
•    narzędzia wspierające systemowe myślenie i procesowe działanie.

MODUŁ – DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

Dzielenie się wiedzą – indywidualne:
•    instruktaż stanowiskowy – zasady oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie,
•    mentoring – charakterystyka, zastosowanie, korzyści,
•    praktyczne ćwiczenie umiejętności w tym zakresie.

Dzielenie się wiedzą – zespołowo:
•    narzędzia dzielenia się wiedzą – model dzielenia się dobrymi praktykami.

Coachingowy styl zarządzania– aspekty, ich charakterystyka:
•    kompetencje menedżera zarządzającego w kulturze coachingowej,
•    narzędzia menedżera –Coacha wspierające zarzadzanie wiedzą.

Kompetencje Menedżera zarządzającego w coachingowym stylu:
•    proces, narzędzia, postawa.

Dzielenie się wiedza na zebraniach:
•    zasady pozyskiwania i przekazywania wiedzy na zebraniach.

 Pisemne formy dzielenia się wiedzą:
•    zasady sporządzania raportów, notatek służbowego i sprawozdań oraz nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Relacja teorii do praktyki wynosi jak 20:80. Szkolenie kształci kompetencje. Poza niektórymi ćwiczeniami wprowadzającymi, jak testy czy zadania indywidualne – przez większość warsztatów uczestnicy ćwiczą w parach, trójkach lub kilkuosobowych grupach symulacje scenek. Stawiamy na pracę według Cyklu Kolb’a oraz indywidualnych doświadczeniach. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom warsztatów w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego przekazywania wiedzy. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. W ciągu całego warsztatu prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Ćwiczenia grupowe umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1450 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?" - 1450 zł/os

  Szybki kontakt