Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Gdańsk 15-10-2020 16-10-2020

Cel i program szkolenia

Celem tych praktycznych warsztatów jest przede wszystkim wzmocnienie i rozwój kompetencji zawodowych u pracowników działu sprzedaży: sprzedawców, negocjatorów oraz KAMów. Sztuka perswazyjnej komunikacji w procesie sprzedaży i negocjacji jest niezbędną umiejętnością każdego, kto ma do czynienia z klientem, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Trenowane będą głównie umiejętności świadomego i skutecznego wykorzystania języka perswazji, jako elementu wspólnego, występującego zarówno w procesie sprzedaży, jak i negocjacji oraz praktyczne techniki i taktyki negocjacyjne.   Uczestnicy zostaną wyposażeni w szereg narzędzi sprzedażowych, dzięki którym sprawnie będą potrafili:

 • Przygotować sensowną i trudną do obalenia argumentację.
 • Dostosowywać swoją wypowiedź lub strategię do typu osobowości rozmówcy.
 • Błyskotliwie formułować riposty.
 • Uniknąć niekorzystnego dla siebie oddziaływania perswazyjnego innych osób.
 • Posiadać zdolność sterowania emocjonalnym klimatem dialogu.
 • Identyfikować przyjęty przez rozmówcę model negocjacyjny oraz niwelować jego główne atuty.
 • Sprawnie i niepostrzeżenie stosować techniki wpływu społecznego.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnik pozna techniki prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej z klientem w oparciu o zasady wywierania wpływu i skutecznej finalizacji sprzedaży.

Kluczową korzyścią dla uczestników będzie przede wszystkim wyraźny wzrost ich skuteczności zawodowej, osiągnięty między innymi dzięki:

 • Zdecydowanemu zwiększeniu osobistej skuteczności w interakcji z innymi ludźmi.
 • Wzmocnieniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych.
 • Zwiększeniu poziomu profesjonalizmu w obszarze budowania długotrwałych pozytywnych relacji z otoczeniem.
 • Nowym umiejętnościom świadomego stosowania strategicznych i intelektualnych technik wpływu społecznego.
 • Sprawnemu handlowaniu ustępstwami oraz umiejętności osiągania rozwiązań zadowalających obie strony.
 • Stosowaniu strategii i taktyk negocjacyjnych w celu osiągania efektu WIN – WIN.

Adresaci szkolenia:

 • sprzedawcy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową
 • doświadczeni sprzedawcy, którzy już dokładnie wiedzą czego chcą więcej i do jakich sytuacji mogliby być lepiej się przygotowanie
 • sprzedawcy w kanałach detalicznych i hurtowych,
 • sprzedawcy B2B oraz dla klienta indywidualnego

Program szkolenia:

Moduł I   Diagnoza miejsca, w którym jesteś:

 • Przełamanie ograniczeń mentalnych.
 • Co wyróżnia wybitnych handlowców od rzeszy nieudaczników?
 • Wykreowanie mentalności zwycięzcy, poprzez uporządkowanie nastawienia do siebie, swoich możliwości oraz swoich osobistych umiejętności w relacji z innymi ludźmi.

Moduł II   Język perswazji w sprzedaży:

 • Warunki skuteczności języka perswazji.
 • Typologia najważniejszych argumentów perswazyjnych.
 • Zasady doboru argumentów.
 • Oddziaływanie na emocje odbiorcy.
 • Słowa zwrotnice.
 • Modele językowe i kluczowe słowa
 • Pomysły na nawykowe „tak, ale”.
 • Rola zachowań niewerbalnych w procesie perswazji.

Moduł III  Mechanizmy wywieranie wpływu:

 • Psychologiczne techniki prowadzenia trudnej rozmowy perswazyjnej.
 • Operowanie samooceną zaniżoną, zawyżoną i adekwatną w rozmowie z trudnym klientem.
 • Pozorne poddawanie się sugestii klienta.
 • Ukryte sterowanie reakcjami trudnego klienta.
 • Kreowanie własnej sytuacji przewagi psychologicznej.
 • Techniki podejmowania racjonalnego ryzyka
 • Technika zwalczania dominacji klienta nad przedstawicielem handlowym.
 • Budowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego celem „zmiękczenia” klienta.
 • Typy zachowań asertywnych w prewencji konfliktów z klientem.
 • Manipulacja a psychologiczne sterowanie zachowaniem klientów w sytuacji konfliktu interesów.
 • Manipulacja jako psychopatyczna strategia oszukiwania.

Moduł IV  Wykorzystanie metaprogramów w komunikacji intepersonalnej:

 • Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny.
 • Ja i inni.
 • Podobieństwa i różnice.
 • Dążenie a unikanie.
 • Opcje i procedury.
 • Sposoby dotarcia do wszystkich typów osobowościowych.

Moduł V   Narzędzia negocjacyjne:

 • Efektywne planowanie negocjacji.
 • Identyfikacja potrzeb własnych i zrozumienie drugiej strony.
 • Ustalanie i identyfikacja zmiennych negocjacyjnych.
 • Priorytety zmiennych z punktu widzenia obu stron.
 • Konstruowanie najlepszych alternatyw (BATNA).

Moduł VI    Kompetencje negocjacyjne:

 • Bariery komunikacyjne.
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna.
 • Dostosowanie przekazu komunikacyjnego do rozmówcy.
 • Komunikatywność i precyzja wypowiedzi.
 • Asertywna wymiana ustępstw.
 • Handlowanie ustępstwami i ryb warunkowy.

Moduł VII    Taktyki negocjacyjne:

 • Konstrukcja twardych i miękkich warunków handlowych.
 • Twarde taktyki otwarcia (Przeszkadzania i przerywania, Niedopuszczanie do głosu, Aroganckiego Partnera, Wzbudzania poczucia winy, Drzwiami w twarz, czyli wysoka piłka, Szokująca oferta, Groźby, Blefu czy Wyciskania).
 • Miękkie taktyki otwarcia (Wysmażania pączusia, Kozła ofiarnego, Dziel i zdobywaj, Łagodnego dotyku czy Stopy w ustach).
 • Taktyki wstępnej fazy wymiany stanowisk (Wolność wyboru, Udawanie bezinteresowności, Idziemy za tłumem, czyli społecznego dowodu słuszności albo Magiczne „ZANIM”)
 • Taktyki wychodzenia z impasu (Przedłużanie pozytywnych strzałek, Odłożenia na później, Przepuszczania zdechłych krów, Przeciwnego przykładu, Wypuszczania pary i Wyjścia na balkon).
 • Taktyki sprzedawania ustępstw (Zdartej płyty, Pustego portfela, Zdechłej Ryby, Stopy w drzwiach, Niskiej piłki, Pozornego kompromisu, Pozornych ustępstw i Nie odmawiam dwa razy).
 • Taktyki zakończenia (Wielki Deal, Imadło i Dokręcanie śruby, Gruszki na wierzbie czyli Nagroda w raju, Dzielenie różnicy na pół, Sztywny nieobecny, Na Rumuna, Zmęczenie materiału, Brak mi kompetencji i Wycofanie się z oferty).

Moduł VIII   Psychologiczne techniki wpływu w warunkach negocjowania i renegocjowania:

 • Wojna pozorów.
 • Reguła wzajemności.
 • Reguła konsekwencji.
 • Złudzenia (Efekt Kontrastu, Efekt Aleksa Iwanowicza, Efekt Niedostępności, Efekt Bumerangu, Efekt Otella, Efekt Tonącego Statku).
 • Fałszywe zwierciadło.

Moduł IX   Kontrola emocji i stresu:

 • Czynniki wywołujące stres.
 • Czynniki pozwalające dystansować się od negatywnych emocji.
 • Techniki rozmowy ze zdenerwowaną lub agresywną osobą.
 • Umiejętne odwoływanie się do swoich mocnych stron i pozytywnych emocji.
 • Metody zapobiegania i radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Moduł X   Gry klientów:

 • Gry handlowe stosowane przez klientów.
 • Gry korporacyjne oraz instytucjonalne.
 • Analiza transakcyjna gier w kategoriach psychologicznych.
 • Strategie nie ulegania konkretnym grom klientów.
 • Identyfikacja i sposoby obrony przed technikami wpływu społecznego stosowanych przez klientów.
 • Ustalanie długofalowych zasad partnerskiej współpracy z klientem, opartej na jasnym komunikowaniu wzajemnych potrzeb i interesów.

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Relacja teorii do praktyki wynosi jak 20:80. Szkolenie kształci kompetencje. Poza niektórymi ćwiczeniami wprowadzającymi, jak testy czy zadania indywidualne – przez większość warsztatów uczestnicy ćwiczą w parach, trójkach lub kilkuosobowych grupach symulacje scenek komunikacyjnych. Indywidualnie rozważymy zastosowanie pomocy dydaktycznych z grupy: dyktafon, kamera. Stawiamy na pracę według Cyklu Kolb’a oraz indywidualnych doświadczeniach. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom warsztatów w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego obsługi trudnego klienta i postaw asertywnych. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. W ciągu całego warsztatu prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Ćwiczenia grupowe umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 090 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży" - 1090 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.