Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas  którego na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w systemie Intrastat. Dodatkowo, w trakcie szkolenia zrealizowane zostaną również ćwiczenia praktyczne dotyczące prawidłowego wypełniania deklaracji Intrastat oraz zakładania i późniejszej obsługi Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (tzw. PUESC) która to została zbudowana w ramach programu e-Cło i już teraz obsługuję większość usług związanych ze Służbą Celną a w przyszłości ma stać się jedynym punktem dostępu do e-usług świadczonych przez Urząd Celny drogą elektroniczna.

Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za kwestie celne, pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

Program szkolenia:

 • INTRASTAT – czym jest i do czego służy?
 • Przepisy unijne i krajowe regulujące system INTRASTAT.
 • Zasięg terytorialny systemu INTRASTAT.
 • BREXIT – co on dla nas znaczy?
 • Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego.
 • Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.
 • Termin ważności deklaracji INTRASTAT.
 • Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
 • Odpowiedzialność za zgłaszanie danych.
 • Transakcje podlegające zgłoszeniu.
 • Uszlachetnianie – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT.
 • Organizacja systemu INTRASTAT.
 • Uczestnicy systemu INTRASTAT.
 • Progi statystyczne – jak je liczyć, jakie są między nimi różnice?
 • Co zrobić by nie składać deklaracji INTRASTAT.
 • Okres i obowiązek sprawozdawczy.
 • Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
 • Nomenklatura Scalona (CN).
 • Program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Forma zgłoszenia.
 • Deklarowanie towarów o małej wartości.
 • System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
 • SIMSTAT – założenia.
 • Zakładanie konta i generowanie podpisu elektronicznego w PUESC.
 • Budowa deklaracji INTRASTAT.
 • Część praktyczna.
 • Problemy indywidualne.

Rozkład godzinowy:  9:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi:  650 PLN + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „Szkolenie oceniam bardzo dobrze. Na pewno skorzystałam z przedstawianej wiedzy, upewniłam się co do dotychczas stosowanych metod jak i rozwiałam swoje niepewności co do niektórych wątków. Wykład prowadzony bardzo ciekawie. Zakres co prawda dość obszerny i nie wszystkie aspekty aż tak mnie interesowały aczkolwiek dostarczone materiały uzupełniają wykład w wyczerpującym zakresie.
  Prowadzący prowadził wykład w sposób interesujący podpierając się praktycznymi przykładami przez co łatwiej było zrozumieć trudniejsze tematy. Doświadczenie prowadzącego pozwalało na zasięgnięcie praktycznej wiedzy jak i przedstawienie punktu widzenia obydwu stron tj. przedsiębiorcy jak i organu celnego.”

Schwarte-Milfor

 • „Odnośnie samego szkolenia jak i osoby prowadzącego mam jednoznacznie pozytywną opinię. Szkolenie było prowadzone w niezwykle interesujący sposób, ilość materiału przedstawionego na wykładzie wykraczała poza otrzymane materiały drukowane, prowadzący odpowiadał na wszystkie pytania uczestników, pomagał w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Fachowa wiedza prowadzącego wzbudzała zaufanie i chęć pogłębienia tematu.
  Życzyłabym sobie jak najwięcej takich pasjonatów w firmach szkoleniowych.”

Comesa Polska

 • „Jak zawsze – treściwie i ciekawie, pytania nie pozostają bez odpowiedz.”

Alcon

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"System Intrastat w pigułce – aktualności i zmiany" - 650 zł/os

  Szybki kontakt