Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia logistyka

  INTRASTAT od A do Z dla początkujących


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
600 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.   Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej.

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.Program szkolenia:

Obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT krok po kroku

 

 • Geneza, cele, istota obowiązku Intrastat
 • Zasady ustalania obowiązku sprawozdawczego
 • Właściwość organów celnych w sprawach dotyczących obowiązku INTRASTAT,
 • Przepisy wspólnotowe i krajowe dot. Obowiązku Intrastat wg aktualnego stanu prawnego
 • Formy i sposoby wypełniania oraz terminy wymagalności dokonywania zgłoszeń Intrastat
 • Korekty deklaracji i ich istota na wielu niestandardowych przykładach
 • Sposoby dokonywania korekt oraz terminy ich wymagalności
 • Wykaz towarów podlegających zgłoszeniu
 • Wykaz towarów korzystających ze zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego
 • Warunki zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego
 • Kodyfikacja rodzajów transakcji w Intrastat
 • Kim jest osoba zobowiązana do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT a kim jej przedstawiciel /osoba trzecia/ ?
 • Odpowiedzialność formalno-prawna za czynności dokonane przez przedstawiciela na rzecz osoby zobowiązanej;
 • Przewidziane prawem konsekwencje niewywiązywania się osób zobowiązanych z nałożonego obowiązku sprawozdawczego /system wezwań, upomnień i kar finansowych/;
 • Osoby wyłączone z obowiązku sprawozdawczego
 • Nowy zakres obowiązku w świetle zmienionych wysokości progów statystycznych w 2012 r.
 • Nomenklatura scalona, reguły klasyfikacji towarów, tablice korelacyjne
 • Szczegółowe zasady wypełniania poszczególnych pól deklaracji
 • Szczególne przypadki postępowania z towarami użytkowanymi czasowo, zwracanymi, niszczonymi czy poddawanymi uszlachetnieniom;
 • Uproszczenia deklaracyjne dla niektórych rodzajów obrotów towarowych
 • Wykorzystywanie porównawczych danych z systemów statystycznych i podatkowych dla potrzeb systemu Intrastat /porównywane dane i  kwestie przyczyn i skutków ich rozbieżności/;
 • Obowiązek rejestracji w PDR /Podsystemie Danych Referencyjnych
 • Elektroniczne formy składania deklaracji sprawozdawczych poprzez witrynę Celina Web-Cel oraz z zastosowaniem poczty elektronicznej
 • Podpisywanie deklaracji elektronicznym kluczem do bezpiecznej transmisji danych
 • Wniosek i procedura nadania osobom zobowiązanym i osobom trzecim uprawnień oraz kodu identyfikacyjnego do celów elektronicznej obsługi deklaracji Intrastat, w tym: Karta rejestracji PDR/Intrastat i Karta Awaryjna – PDR
 • Procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie INTRASTAT i jego      stosowanie.
 • Kwestie powstania obowiązku podatkowego w świetle ustawy o opłacie skarbowej
 • Instrukcja wypełniania deklaracji krok po kroku
 • Nowe, międzynarodowe warunki dostaw towarów wg Incoterms 2010

Dyskusja, odpowiedzi na pytaniaInformacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 600 PLN + 23% VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.plFormularz zapisu na szkolenie:

INTRASTAT od A do Z dla początkujących

Cena netto:600 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©