Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 18-12-2023 19-12-2023

Cel i program szkolenia

Szkolenie IOD skierowane  jest do obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), a także osób  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak też Administratorów Danych Osobowych (ADO).

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z przepisami Rozporządzenia UE jak również przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Korzyści dla uczestników

Każdy z uczestników szkolenia  otrzymuje imienny dyplom potwierdzający ukończenie kursu jak też materiały szkoleniowe i szablony dokumentacji w wersji elektronicznej oraz możliwość konsultacji poszkoleniowych drogą mailową.

PROGRAM SZKOLENIA

 

I DZIEŃ

Co to  jest RODO?

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:

 • dane osobowe – co jest a co nie jest daną osobową,
 • kategorie danych osobowych,
 • przetwarzanie danych,
 • administrator- podmiot przetwarzający – przetwarzający wtórny.

Zasady przetwarzania danych:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
 • zasada minimalizacji danych,
 • zasada prawidłowości danych,
 • zasada ograniczenia przechowania danych,
 • zasada integralności i poufności danych,
 • zasada rozliczalności.

RODO a legalność przetwarzania danych.

Realizacja obowiązku informacyjnego.

Prawa osób których dane dotyczą:

 • prawo do przejrzystości danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo związane z profilowaniem.

Obowiązki Administratora Danych Osobowych:

 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych,
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego,
 • zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach,
 • zabezpieczenie danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych:

 • kiedy należy wyznaczyć IOD,
 • kto może zostać a kto nie IOD,
 • status IOD.
 • obowiązki IOD:
  • informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa,
  • szkolenia,
  • audyty,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnie funkcji punktu kontaktowego,
  • konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

 

II DZIEŃ

Co to jest zagrożenie?

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.

Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa:

 • Wskazówki dot. przygotowania i wdrożenia wewnętrznych polityk,
 • Omówienie przykładowych polityk:
  • Polityka stosowania urządzeń mobilnych,
  • Polityka czystego biurka i czystego ekranu,
  • Polityka zarządzania nośnikami wymiennymi,
  • Polityka kontroli dostępu do danych osobowych,
  • Polityka stosowania zabezpieczeń kryptograficznych,
  • Polityka przesyłania danych osobowych.
 • Pozostała dokumentacja z zakresu ochrony danych,
 • Upoważnienia,
 • Ewidencje,
 • Oświadczenia.

Rejestr czynności przetwarzania.

Klauzula informacyjna.

Klauzula zgody.

Audyty – wskazówki jak prowadzić na co zwrócić uwagę.

 

Informacje organizacyjne:

DZIEŃ I i II:  9:00-14:00

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie ćwiczeń i  wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online 1 osoby wynosi: 1250 zł + 23% VAT 

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego lub online z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Inspektor Ochrony Danych – warsztat online" - 1250 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.