Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Praca zdalna, praca w dużym napięciu, home office, stopniowy powrót do biur – nowe i aktualne zjawiska, które zachęcają liderów do doskonalenia metod i narzędzi, zwłaszcza w obszarze skutecznej realizacji zadań i motywowania pracowników. Informacja zwrotna jest jednym z narzędzi egzekwowania a zarazem motywowania.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają feedback zarówno od strony technicznej – konstrukcyjnej, jak i psychologicznej. Przećwiczą modele feedbacku korygującego i pozytywnego. Trener będzie pracował interaktywnie, wykorzystywał storytelling, pytania prowokatywne, proponował ćwiczenia i symulacje.

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie wiedzy na temat zasad konstruktywnego feedbacku oraz zagrożeń związanych z niekonstruktywnym feedbackiem
 • poznanie różnych modeli rozmowy / wypowiedzi feedbackowej
 • zrozumienie mechanizmów psychologicznych istotnych dla przekazywania i odbioru feedbacku
 • poznanie metod minimalizujących opór przed feedbackiem
 • zwrócenie uwagi na etap przygotowania do feedbacku, momentu i okoliczności udzielania feedbacku, słownictwa wpływającego na skuteczność feedbacku
 • przećwiczenie rozpoznawania błędów w feedbacku
 • przećwiczenie tworzenia konstruktywnego feedbacku
 • nazwanie i pokonanie obaw związanych z udzielaniem feedbacku

Zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Moduł I.

 • Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne i techniczne, kontrakt.
 • Cele i funkcje feedbacku
 • Rodzaje feedbacku: korygujący oraz pozytywny
 • Za i przeciw feedbackowi – wirtualna debata oksfordzka
 • Kiedy i gdzie udzielać informacji zwrotnej, okoliczności, sytuacje
 • Pojemność osoby na feedback – ile można komuś powiedzieć, aby było to efektywne
 • Najczęstsze problemy z feedbackiem: brak, destrukcyjny, niezrównoważony, niewłaściwie sformułowany
 • Typowe błędy podczas feedbacku – ćwiczenie
 • Jak minimalizować opór, bariery i wymówki. Feedback oparty na faktach – eksperyment szkoleniowy „Co jest faktem?”

Moduł II.

 • Jak emocje wpływają na udzielanie i przyjmowanie feedbacku. Zjawisko mgły emocjonalnej
 • Słownictwo wpływające na skuteczność feedbacku – ćwiczenie
 • Konstrukcja i elementy feedbacku
 • Modele feedbacku FUKO, UFKO, kanapka – ćwiczenia
 • Wyrażanie oczekiwań i kontraktowanie pracownika

Moduł III.

 • Feedbackowe rozmowy menedżerskie – rodzaje, scenariusze, długość trwania
 • Inspirowanie autofeedbacku, pobudzanie do odpowiedzialności za uczenie się i doskonalenie
 • Praca pytaniami budującymi analizę i wnioskowanie – ćwiczenie
 • Budowanie kultury wzajemnego feedbacku koleżeńskiego
 • Jak szef może pozyskiwać wartościowy feedback od zespołu – wypracowanie rutyn.
 • Przekazanie zadania wdrożeniowego. Wnioski i podsumowanie szkolenia.

 

Informacje organizacyjne:

DZIEŃ I i II: 9:00-14:00

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

 Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową. 

 • przedszkoleniowa ankieta zbierająca potrzeby i oczekiwania
 • webinarium: prezentacja, case study, ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie, chat z innymi uczestnikami i trenerem
 • arkusze do ćwiczeń
 • zdalna praca w podzespołach
 • zdalne symulacje udzielania feedbacku
 • post-work – zadanie wdrożeniowe – uczestnicy w podgrupach przygotują analizę case study i prześlą do trenera a następnie otrzymają informację zwrotną. Post-work zapewni wsparcie trenera na etapie transferu wiedzy i umiejętności ze szkolenia do praktyki.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1100 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online" - 1100 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.