Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Rozwój to w dzisiejszych czasach konieczność i obowiązek. Ludzie rozwijają się dzięki pracy w firmach, a firmy dzięki pracującym w nich ludziom. Wygląda to na symbiozę absolutną. Jednak warunkiem prawdziwej symbiozy jest obopólna korzyść.

Praktyczny i skuteczny menedżer wie, że gdy się nie zintegruje tych dwóch płaszczyzn, czyli potrzeb pracownika i organizacji, to nie ma mowy o jakiejkolwiek efektywności w zakresie rozwoju. Nie ma też wówczas mowy o wzajemnych korzyściach, jeśli w ogóle można mówić o czyichkolwiek korzyściach. Sedno zarządzania rozwojem pracowników leży bowiem w umiejętności zidentyfikowania potrzeb i możliwości jednostek i takiego pokierowania ich rozwojem, by wykorzystać ich potencjał do budowy  firmy, jednocześnie dając im z tego poczucie osobistego wzrostu i samorealizacji. Jeśli takie rozwiązanie wydaje Ci się utopią lub myśleniem życzeniowym, to powinieneś zapoznać się z kompleksowym podejściem, jakim jest zarządzanie karierami z opcją programu talentów. Nie jest ono proste w realizacji, ale co jest proste w zakresie zarządzania ludźmi?

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia i realizacji programu rozwoju kluczowych pracowników w organizacji, w tym umiejętności diagnozowania specyficznych kompetencji i potencjału pracowników oraz budowania indywidualnych planów rozwoju.

Korzyści:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat projektowania systemów zarządzania talentami
 • Umiejętność identyfikowania i selekcji najbardziej utalentowanych pracowników
 • Poznanie sposobów na skuteczną motywację Talentów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Budowanie i wdrażanie programów zarządzania utalentowanymi pracownikami

 • Definicja talentu – kim jest talent dla naszej organizacji?
 • Przyciąganie, rekrutacja i selekcja utalentowanych pracowników
 • Najważniejsze kompetencje talentów
 • Wynagradzanie utalentowanych pracowników

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi i możliwość ich powiązania z zarządzaniem talentami

 • Zarządzanie szkoleniami
 • System awansów
 • System ocen rocznych połączony z rozmowami rozwojowymi
 • Indywidualny Plan Rozwoju
 • Coaching i mentoring

Budowanie Indywidualnych planów rozwoju

 • Dlaczego i po co? – zasadności budowania planów rozwoju
 • Korzyści, jakie mogą przynieść dobrze zbudowane plany rozwoju (korzyści dla pracowników, i dla firmy)
 • Zasady budowania dobrego planu rozwoju – wskazówki dla pracownika i menedżera.
 • Monitorowanie efektów IPR
 • Rola HRM i menedżerów w Budowaniu indywidualnych planów rozwoju przez pracowników.

Planowanie karier w każdym wieku  – rozwój kluczowych pracowników z Pokolenia Z, Y, X, BB – oparty na kompetencjach.

Retencja – zatrzymanie talentów w organizacji

 • Programy lojalnościowe
 • Organizacja atrakcyjna na rynku – budowanie wizerunku pracodawcy przyciągającego talenty – Employer Branding w nowej odsłonie.
 • Studia przypadku – przegląd rozwiązań stosowanych na świecie

 

Rozkład godzinowy: 

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

W ramach szkolenia otwartego online gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”.
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film).
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca.
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia.
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online.
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe.
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia – przesłany w formie elektronicznej.
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 790 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Indywidualne plany rozwoju – jak zatrzymać talenty w organizacji? – warsztaty online" - 790 zł/os

  Szybki kontakt