Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 04-12-2023 05-12-2023

Cel i program szkolenia

Szkolenie oferuje praktyczny (z przykładami) przegląd zagadnień związanych z czwartą rewolucją przemysłową. Czyli, jak może wpłynąć na naszą organizację transformacja cyfrowa. Jak przygotować się do Industry 4.0 – jak tworzyć roadmap wdrożenia. Rewolucja przemysłowa rozpoczęta w 1784 roku trwa do dzisiaj przechodząc przez kolejne etapy – zmiany stylu życia, metod produkcji, transportu, przetwarzania informacji itd.  Czwarta rewolucja to zbiorcze określenie adresujące aspekt techniczny, społeczny, prawny (np. regulacje w przetwarzaniu danych) czy polityczny. Paradoks jest taki, iż osoby adresujące Przemysł 4.0 często postrzegają wpierw aspekt polityczny, a nie techniczny. Zajęcia szkoleniowe prezentują, jak najszerzej aspekt techniczny – metody, koncepcje i narzędzia, również pewne aspekty prawne, proste statystyki i trendy globalne. Obojętnie czy odnosząc się do świata hardware/sprzęt czy szeroko rozumianego ICT’s (Information & Communication Technologies).  Wskazane są standardy rynkowe związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych.

W praktycznych przykładach wyjaśniane jest, co oferuje na wysokim poziomie zintegrowane, wysoce zautomatyzowane przetwarzanie danych, inteligentne automatyzowanie procesów wytwórczych/ magazynowych/ transportowych. Czym są systemy samouczące się, można powiedzieć samo-korygujące swoją parametryzację/algorytmy.

W czwartej rewolucji przemysłowej koniecznym staje się bardzo efektywne poprawienie stabilności kanałów komunikacyjnych, redukcja błędu w danych, można powiedzieć – szerokie przeniesienia rzeczywistości biznesowej w świat wirtualny. To są wręcz fascynujące tematy – wystarczy przykładowo przeanalizować proces komunikacji porównując myślenie bardziej miękkie (psychologia), do rozwiązań opartych o wsparcie AI (Artificial Intelligence). W trakcie zajęć wyjaśniania jest rola ludzi w Przemyśle 4.0 . Konieczna jest tu aktualizacja biznesowego podejścia na wszystkich etapach procesów – od samej strategii po działania operacyjne, np. integrację pracy w łańcuchach dostaw, prognozowaniu, standaryzacji narzędzi przetwarzania danych, produkcji, zakupach, gospodarce magazynowej, transporcie czy sprzedaży. Wszystko to wpływa na wymagania dotyczące stanowisk w firmie – potrzebne są nowe/zaktualizowane kwalifikacje i umiejętności. W trakcie szkolenia prezentowane jest tu bardzo pragmatyczne spojrzenie na temat, np. która praca faktycznie dodaje wartość, a która nie. Jest to delikatny aspekt. Omawiane są również potrzebne zmiany kulturowe w organizacji.

W trakcie zajęć wykonujemy warsztat, pt. „kto wygra” w stylu Advanced Manufacturing – pokazujący, czym są procesy, które na wysokim poziomie integracji przestają skupiać się na … pojęciu działu. Celem warsztatu jest maksymalizacja wyniku finansowego firmy. Szkolona grupa staje się częścią łańcucha dostaw w zakładzie produkcyjnym. Podejmuje decyzje dotyczące sprzedaży, zakupów, produkcji, magazynowania, wygrywa oferty … Stara się uzyskać wynik lepszy niż uzyskał dedykowany do maksymalizacji zysku algorytm (w tym samym scenariuszu gry). „Kto wygra” – my czy algorytm, może razem?

 

Celem szkolenia jest zrozumienie korzyści wynikających z Przemysłu 4.0 i poznanie w szczególności synergii narzędzi i metod czwartej rewolucji przemysłowej, jak i wsparcie prac przedsiębiorstw dla przygotowania roadmap przedsięwzięcia wdrożeniowego.

 

Korzyści:

 • Rozwinięcie wiedzy nt. Industry 4.0 – korzyści, metody, techniki.
 • Sprawne poznanie historii od 1’ej do 4’ej rewolucji przemysłowej.
 • Wskazanie czym jest nowoczesne myślenie, faktycznie zbudowane na procesie (postawa holistyczna).
 • Warsztatowe wyjście „poza swój” dział – integracja pracy w procesie dla maksymalizacji wyniku finansowego. Warsztat, pt. „kto wygra” – my czy algorytm.
 • Opanowanie istoty pewnych potocznie rozumianych pojęć informatycznych, np. czego oczekiwać od machine learning, AI itd.
 • Wskazanie w jaki sposób i jakie problemy ludzkie w pracy adresuje czwarta rewolucja przemysłowa – od jakości komunikacji przez multitasking’u do wielu innych.
 • Poznanie różnych algorytmów poprawiających wskaźniki – KPI’s.
 • Wskazanie zawodów „przeszłości” i znanych zawodów „przyszłości”.
 • Określenie na jakim etapie zaawansowania jest dana organizacja względem czwartej rewolucji przemysłowej. Jak budować roadmap dla cyfrowej transformacji w firmie?

Adresaci:

 • Pracownicy działów (handel, produkcja, logistyka, zakupy etc.) w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.
 • Kadra kierownicza.
 • Szkoleniowcy i konsultanci.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I

Sprawne przedstawienie się uczestników i rozpoznanie celów spotkania.

Subiektywne postrzeganie procesów – czynnik ludzki w przetwarzaniu danych i podejmowaniu decyzji operacyjnych:

 • Wszystko jest procesem – sposób postrzegania rzeczywistości.
 • Kanały komunikacyjne i prawo entropi.
 • Podstawowe różnice między „klasycznie” postrzeganymi procesami, a Przemysł 4.0 .
 • Niska integracja różnorodnych systemów informatycznych/ oprogramowania.
 • Konsekwencje przyzwyczajeń i statyki procesów przy dynamicznie zmieniającym się rynku.

Rewolucje przemysłowe od 1.0 do 4.0 – korzyści, zmiany techniczne, przemiany społeczne, problemy.

Definicja i wprowadzenie do Przemysłu 4.0:

 • Wymiar techniczny, społeczny, prawny i polityczny.
 • Ewolucja czy rewolucja przemysłowa?
 • Statystyki dotyczące zaawansowania w temacie poszczególnych krajów/organizacji. Co dzieje się w Europie, Azji, USA itd. ?
 • Fundusze na dalsze umaszynowienie, stanowisko/działania/plany Unii Europejskiej.

Metody i narzędzia z obszaru Industry 4.0. – praktyczne wytłumaczenie w przykładach indywidualnego sensu, jak i synergii metod:

 • Biga data i cloud dla przemysłu/biznesu/systemów – przetwarzanie informacji w wspólnej chmurze danych. Zmiana wydajności pracy i modelowanie sieci neuronowych.
 • AI i machine learning, sieć neuronowa.
 • Cybersecurity – podmioty prywatne i prawne.
 • Internet of things – przemysłowy internet rzeczy.
 • Additive manufacturing i aktualny stan technologii 3D, tworzenie w łańcuchu dostaw tylko tego, co jest potrzebne – prawdziwy „on demand”.
 • Roboty autonomiczne.
 • Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality), wirtualna rzeczywistość i świat online w przemyśle.
 • Autonomiczne roboty.
 • Uniwersalny interfejs interakcji (Elon Musk).
 • Elastyczne systemy prezentacji danych – nowoczesny Business Intelligence (BI).
 • Inteligentne czujniki.
 • Predictive maintenance.
 • Autonomiczny transport zewnętrzny i wewnętrzny.

Zarządzanie przez ograniczenia procesów czyli TOC/MBC/QRM w Industry 4.0  – aktualność nauk oldratt’a.

Warsztat „kto wygra” my czy algorytm – symulacja zarządzania fabryką z promocją całościowego zarządzania procesami i ze zredukowanym pojęciem działu/departamentu. Grupa staje się częścią łańcucha dostaw, decyduje o zakupach produkcji, zapasach, obok zamówień wygrywa oferty.  Szkolone osoby skupiają się na procesach celem maksymalizacji wyniku finansowego fabryki. Chcą uzyskać wynik lepszy niż osiągnęły dedykowane algorytmy.

 

Dzień II

 

Omówienie wyniku warsztatu, naszych decyzji. Również zaprezentowanie efektów pracy algorytmów nad tym samym scenariuszem zdarzeń. Jaki uzyskał wynik finansowy, a jaki my i co spowodowało różnicę?

Machine learning i sztuczna inteligencja:

 • Jak do tego doszło i czego się spodziewać – rozwój AI.
 • Interakcja między ludźmi i maszynami/systemami wsparcia podejmowania decyzji – proces uczenia się.
 • Odciążenie wszystkich pracowników z pozyskiwania, oceny i wykorzystania danych do kontroli procesów i skupienie się ich na procedurach/algorytmach roboczych np. zarządzanie większą liczbą maszyn, doborze celów.

Roboty współpracujące i granice wydajności w automatyzacji:

 • Elastyczność ludzka i nieelastyczność maszyn – stereotypy, przykłady, specyfika branży.
 • One Piece Flow we współpracy ze Small Factory Unit: layout hali i autonomiczny transport wewnętrzny, autonomiczne roboty mobilne – AMR, robotyzacja i limity standaryzacji produkcji.

SCADA, MES i integracja czujników w procesie decyzyjnym, np. zapobiegawcze utrzymanie ruchu:

 • Integrowanie procesów fizycznych z oprogramowaniem i procesami obliczeniowymi w rozwiązania „cyberfizyczne”.
 • Inteligentne technologie monitorowania architektury łańcucha dostaw.
 • Inteligentne czujniki dostarczające operatorom, technikom, inżynierom, systemowi – informacji w czasie rzeczywistym.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych we wszystkich elementach sieci (maszyny, sterowniki PLC, SCADA, MES, ERP, cloud).

APS (Advanced Planning & Scheduling) i Advanced Manufacturing:

 • Co pozostaje, a co się zmienia/aktualizuje w planowaniu, harmonogramowaniu i sterowaniu pracą.
 • Inteligentne planowanie i prognozowanie (z użyciem AI) w łańcuchu dostaw (kreacja wartości dla klienta).
 • Typowo stosowane, znane algorytmy i „sky is the limit”.
 • Zaawansowana optymalizacja konkretnych wskaźników.

Roadmap dla Industry 4.0:

 • Definiowanie celów wskaźnikowych, zarządzanie przez faktyczny stan procesów nie przez ukryte motywacje.
 • Główne umiejętności i zdolności pracowników i konsultantów, standard myślenia holistycznego.
 • Kontekst i praktyka pracy, przyzwyczajenia, benchmarking i aktualny stan procesów, ICT’s, jak i umaszynowienia.
 • Wytyczne dla budowy mapy drogowej do Przemysłu 4.0.

„Renesans” pryncypiów Total Productive Maintenance w czwartej rewolucji przemysłowej ze względu na wymagany wyższy poziom umaszynowienia/robotyzacji procesów:

 • Rynek pracy.
 • Wsparcie TPM przez metody Industry 4.0.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć i follow-up (praca domowa),
 • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
 • ankiety i sesja ocen.

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Sama konstrukcja materiałów szkoleniowych została przygotowana tak aby służyć pełnej realizacji na zajęciach offline czy online, tzn. całość ćwiczeń, filmów, warsztatów jest niezależnie od wariantu zajęć w pełni realizowana.
 • Dominuje w prowadzeniu zajęć idea i cel paperless. Wszystkie wizualizacje wykonywane są na tablecie, uzyskane tak pliki dostępne są z dysku sieciowego.
 • Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne, warsztat, filmy.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Szkolenie online

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie online.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Industry 4.0/Przemysł 4.0 – narzędzia/metody i roadmap prac" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.