Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

ILONA RAJCHEL

Jestem Trenerką osobistą, Mentorem, Coachem, Trenerką grup szkoleniowych (od 2000 r.) – specjalizuję się w zakresie poszerzania i wspierania rozwoju Inteligencji Emocjonalnej oraz kształtowania kompetencji społecznych. Jestem współtwórcą prężnej Szkoły Demokratycznej, Rodzicem wspierającym mentorsko w rozwoju EQ, twórcą licznych projektów rozwojowych.

Absolwentka Psychologii oraz wydziału Doradztwa na Studiach Psychotronicznych. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów dotyczących komunikacji, asertywności, stresu, talentów, kreatywności itp.

Od 2008 roku współpracuję z firmą szkoleniową Effect Group, tworząc i realizując autorskie programy warsztatów, które cieszą się dużym zainteresowaniem i doskonałymi opiniami Uczestników.

Moje usługi dla biznesu obejmują szerokie aspekty doradztwa, mentoringu i prowadzenia projektów, treningów i szkoleń z zakresu rozwoju Inteligencji Emocjonalnej i kompetencji społecznych. W tym m.in. poszerzania kompetencji osobistych, zarządzania zespołami ludzkimi i doskonalenia umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, asertywności, zarządzania sobą w czasie, kreatywności, radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Moje usługi dla osób prywatnych dotyczą szeroko pojętego rozwoju osobistego i relacji rodzinnych. Spotykam się z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, towarzysząc im w poznawaniu własnych zasobów, wspierając w rozwoju talentów i umiejętności oraz odkrywaniu postaw i przekonań, które służą samorealizacji.

Prowadząc szkolenia, warsztaty i coachingi od ponad 20 lat, łączę wiedzę i doświadczenie z wrażliwością, humorem i elastycznością, stwarzając Uczestnikom niepowtarzalne warunki do samorozwoju przez autorefleksję, inspirujące wyzwania, zabawę i akceptację.

Pasjonuję się wszystkim, co dotyczy ludzi i wydobywania drzemiących w nas nieograniczonych potencjałów – holistycznie łączę nowoczesną naukę ze starożytną wiedzą, korzystając z osiągnięć neuro-bio-psychologii, fizyki kwantowej, epigenetyki, cymatyki, i in.

Praktykuję i dzielę się wszystkim, co znam, a co wspiera wzajemnie korzystny wpływ ciała-umysłu-psyche, aby zdrowo żyć, myśleć racjonalnie, działać empatycznie i czuć się dobrze; jak myśleć konstruktywnie, aby zarządzać emocjami i mieć sprawne ciało.

Zapraszamy na szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone przez Ilonę Rajchel:

W wersji stacjonarnej i online:

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Szkolenia z Iloną Rajchel w Effect Group" - zł/os

    Szybki kontakt