Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 25-10-2021 26-10-2021
Online 18-11-2021 19-11-2021

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy na temat najlepszych rozwiązań, dotyczących stosowanych narzędzi, procedur i raportów i polityk HR we współczesnej firmie/instytucji. Najważniejsze pytania to – jak opracować i wdrożyć te wszystkie dokumenty, co tak naprawdę ma się w nich znaleźć. Szkolenie niniejsze ma pomóc znaleźć odpowiedzi na te dwa kluczowe pytania oraz na dziesiątki innych pytań dotyczących praktyki przygotowania i wdrożenia polityki HR, regulaminów, procedur oraz przygotowywania raportów z obszaru personalnego.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z kilkudziesięcioma przykładami dokumentów – regulaminów, procedur, formularzy, ankiet, raportów polityk i strategii – dla organizacji różnych typów i wielkości, poznają też metodologię tworzenia oraz wdrażania tych dokumentów. Poznają również zasady pracy z innymi podmiotami w organizacji, które determinują sukces całego procesu, a także mierniki skuteczności opracowanych zasad i wynikających z nich działań. W ramach ceny szkolenia, każdy z uczestników ma możliwość indywidualnej konsultacji problemów/ rozwiązań dotyczących wybranego obszaru HR z ekspertem prowadzącym zajęcia.

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników działów personalnych oraz pracowników tych działów, a także dla osób odpowiedzialnych za procedury i inne regulacje wewnętrzne w firmach i instytucjach.

 

Program szkolenia

 

Dzień I

 • Modyfikacja funkcji personalnej – przedstawienie aktualnych tendencji i najlepszych praktyk.
 • Dział personalny – właściwa wielkość, struktura, obsada.
 • Doskonalenie podziału uprawnień w obszarze zatrudnienia – znaczenie i rekomendowane zakresy działań komórki personalnej.
 • Modyfikacja roli menedżera personalnego.
 • Wyjście naprzeciw merytorycznych oczekiwań zarządu.
 • Oddziaływanie na kadrę kierowniczą – możliwości i sposoby pracy służb HR.
 • Określenie pozycji/udziału kierowników liniowych w funkcji personalnej.
 • Wypracowanie polityki personalnej firmy – cele, zasady, przykłady dokumentów strategicznych
  z obszaru HR.
 • Podział pracy w firmie i dopasowanie pracowników – organizatorska rola działu personalnego – 3 możliwe podejścia.
 • Przegląd wybranych narzędzi stosowanych w HR wraz z przedstawieniem i omówieniem przykładów dokumentów:
  • Opisy stanowisk pracy i analiza procesu pracy.
  • Adaptacja nowych pracowników jako system.
  • System kompetencyjny.
  • Wywiad kompetencyjny.
  • Metoda Assessment Center.
  • SOOP
  • System zarządzania przez cele MBO (Management by Objectives).
  • Program zarządzania talentami.
  • Controlling personalny.
  • Analiza ryzyka kadrowego organizacji.

 

Dzień II

 • Najlepsze praktyki:
  • Tworzenie, doskonalenie procedury rekrutacyjnej i jej wdrożenie (plus przykłady odpowiednich dokumentów, regulaminów, formularzy).
  • Tworzenie, doskonalenie procedury adaptacji pracowników (plus przykłady odpowiednich dokumentów, regulaminów, formularzy).
  • Tworzenie, doskonalenie procedury szkolenia i rozwoju (plus przykłady odpowiednich dokumentów, regulaminów, formularzy).
  • Tworzenie, doskonalenie procedury ocen (plus przykłady odpowiednich dokumentów, regulaminów, formularzy).
 • Łączenie procedur kadrowych ze strategią firmy i z wizerunkiem firmy/pracodawcy.
 • Przygotowanie ewentualnych zmian w strukturze/ organizacji pracy działu personalnego.
 • Przygotowanie „księgi dobrych praktyk” w obszarze personalnym jako rekomendacja docelowa (wytyczne).
 • Księga dobrych praktyk i platforma komunikacji HR jako przykład operacyjnego profesjonalizmu służb personalnych (sposoby tworzenia i przykłady rozwiązań).
 • Przygotowanie zasad monitoringu funkcji personalnej.
 • Raportowanie w HR – wytyczne, praktyka, punkty kluczowe.
 • Co jest realizowane w polskich firmach oraz korzyści z raportowania.
 • Raporty obszarowe w HR – przykłady dokumentów (raportów) w kluczowych obszarach HR.
 • Raporty roczne – zakres, użyteczność, struktura.
 • Stosowane wskaźniki kosztów, czasowo-ilościowe, wydajności/efektywności, finansowe, jakościowe.
 • Kompetencje pracowników w raportach, pomiar zaangażowania – przykład.
 • Wskaźniki komunikacji interpersonalnej.
 • Podsumowanie szkolenia – propozycje rozwiązań dla uczestników.

 

Informacje organizacyjne:

DZIEŃ I i II:  9:00-14:00

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne.
 • Analizy przypadków.
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników.
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1100 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online" - 1100 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.