Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Model HR Biznes Partnera jest w wdrażany w wielu organizacjach jako odpowiedź na czas trudny dla biznesu, kiedy to menedżerowie jednostek biznesowych potrzebują wsparcia ze strony HR w realizacji strategii i operacyjnym działaniu, zwłaszcza w sytuacji świata VUCA i wielu zmian. Z drugiej strony występuje wiele nieporozumień i różnic co do rozumienia roli HR Biznes Partnera. Z tej przyczyny, ze rola ta jest złożona i interdyscyplinarna, osoba w roli HRBP potrzebuje wzmacniać różnorodne kompetencje i stosować różne narzędzia w pracy z biznesem. To szkolenie dostarczy zarówno spojrzenia na rolę HRBP, jak i konkretnych narzędzi z różnych dziedzin.

Korzyści dla uczestników:

 • wypracowanie przez HB Biznes Partnerów swojego efektywnego modelu pracy,
 • pozyskanie szeregu narzędzi przydatnych na codzień,
 • wzmocnienie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
 • uświadomienie, jak wdrażać model HRBP w organizacji,
 • zebranie sposobów, jak kształtować swój autorytet i partnerską relację.

Adresaci szkolenia:
Specjaliści ds. HR. HR Biznes Partnerzy. Osoby przygotowujące się do roli HR Biznes Partnera.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

DZIEŃ I.

 

Moduł I. Model HRBP

 • oczekiwania biznesu wobec HR
 • rola HRBP w organizacji
 • różne sposoby organizacji modelu HRBP i CUW
 • najważniejsze kompetencje HR Biznes Partnera
 • zakres wsparcia ze strony HRBP
 • udział HRBP w różnych procesach HRowych
 • transformacja działu HR w kierunku HRBP

Moduł II. Narzędzia i kompetencje HR Biznes Partnera jako partnera strategicznego

 • oczekiwania biznesu wobec HR
 • strategia w świecie VUCA – czy to jeszcze możliwe
 • strategiczna i operacyjna odpowiedź na świat VUCA
 • kluczowe analizy strategiczne i jak je wykorzystywać w obszarze HR
 • cele strategiczne i kluczowe mierniki KPI działań HRBP

Moduł III. Narzędzia i kompetencje HR Biznes Partnera jako animatora zmian

 • kompetencja zarządzanie zmianą a osobista elastyczność i łatwość wchodzenia w zmiany
 • etapy wprowadzania zmiany w organizacji
 • na co patrzy biznes i jak HRBP może poszerzać to spojrzenie
 • przygotowanie zamian nie tylko od strony biznesowej
 • psychologiczne mechanizmy przechodzenia ludzi przez zmiany
 • plan komunikacji zmiany
 • wsparcie HRBP w byciu agentem zmian oraz w komunikacji zmiany
 • przygotowywanie biznesu do komunikacji zmian.

 

 

DZIEŃ II.

Moduł IV. Narzędzia i kompetencje HR Biznes Partnera jako koordynatora projektów

 • metodyki zarządzania projektami klasyczne i zwinne – kiedy, do jakich projektów
 • wyznaczanie celów i WBS
 • harmonogramowanie i planowanie złożonych przedsięwzięć
 • zwinny cykl PDCA
 • analiza ryzyk projektu
 • analiza interesariuszy projektu
 • mapa empatii.

Moduł V. Narzędzia i kompetencje HR Biznes Partnera jako rzecznika pracowników

 • 5 dysfunkcji zespołu, które mogą przeszkadzać pracy HRBP
 • fundament: budowanie zaufania
 • co buduje autorytet HR Biznes Partnera i zaufanie do niego
 • asertywność i stawianie granic – HRBP zwornik między organizacją a pracownikiem
 • etyka pracy HRBP.

Moduł VI. Narzędzia komunikacyjne HR Biznes Partnera

 • zarządzanie emocjami w biznesie – jak sobie radzić w przypadku silnych emocji (własnych i drugiej strony)
 • elementy stylu coachingowego w pracy HRBP
 • praca pytaniami w dialogu z potrzebującym człowiekiem
 • wychodzenie z impasu w komunikacji międzyludzkiej
 • rodzaje konfliktów i style zachowania w sytuacji konfliktowej
 • nastawienie na współpracę wygrany-wygrany

 

Informacje organizacyjne:

DZIEN I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Case study, dyskusje, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w podzespołach, symulacje, kwestionariusze, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1100 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"HR Biznes Partner – warsztaty online" - 1100 zł/os

  Szybki kontakt