Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja, Szkolenia logistyka

  Zmiany w przepisach o recyklingu opakowań w 2014 r. – nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
690 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888). Celem nowych przepisów jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi tak, aby Polska mogła wywiązywać się ze zobowiązań nałożonych unijną dyrektywą opakowaniową. Nowa ustawa zastępuję obowiązujące od 2002 r. roku przepisy dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Swoim zakresem obejmuje blisko 100 tys. przedsiębiorstw. Obowiązki wynikające z ustawy dotyczą zarówno firm zajmujących się gospodarką odpadami jak i firm wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, w tym firm produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Tylko nieliczne zapisy ustawy mają wydłużony termin wejścia w życie.  
 • Najważniejsze zmiany weszły w życie już 1 stycznia 2014 r. !!!
 
 • Uwaga!  W trakcie szkolenia nowe przepisy opakowaniowe będą analizowane również w odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zmian w przepisach dotyczących odpadów komunalnych.
 • Cel szkolenia
Poznanie najważniejszych zmian w przepisach wynikających z nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Porównanie nowych przepisów z dotychczas obowiązującymi wymaganiami oraz ugruntowanie wiedzy uczestników w zakresie utrzymanych zobowiązań. Poznanie dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów związanych z realizowaniem ustawowych obowiązków. Rozpoznanie zakresu koniecznych działań do podjęcia w związku z wejściem nowej ustawy od 1 stycznia 2014 r.

Korzyści dla uczestników:

Informacje otrzymane w trakcie szkolenia pomogą:

 • przygotować się do zmian w przepisach,
 • zweryfikować dotychczas ponoszone koszty związane z realizacją obowiązku odzysku i recyklingu opakowań,
 • zminimalizować ryzyko kar za naruszenie prawa w tym zakresie.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, gospodarkę opakowaniową, logistykę, zarządzania oraz planowanie i rozwój.Program szkolenia:

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowym – część 1
– stan dotychczasowy wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą:

 • powstanie systemu odzysku i recyklingu – unijne regulacje vs. przepisy krajowe,
 • kto podlega przepisom ustawy?
 • dla kogo zwolnienia przewiduje nowa ustawa?
 • wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz znakowanie opakowań

 

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowym – część 2

– stan dotychczasowy wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą:

 • jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie – omówienie rozporządzenia z dnia 22 października 2013 r.
 • nowy rejestr przedsiębiorców
 • zgłoszenia do urzędów marszałkowskich
 • ewidencja opakowań

 

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowym – część 3

– stan dotychczasowy wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą:

 • jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
 • jak wyliczyć opłatę produktową
 • rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych
 • samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu

 

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowym  – część 4

– wdrażanie nowej ustawy w latach 2014-2016 – przepisy przejściowej, nowe rozporządzenia itd.:

 • współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach
 • sprawozdania opakowaniowe OŚ-OP1, OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
 • nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów

 

Na zakończenie pytania oraz dyskusja.Metody szkoleniowe

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia z rozwiązywaniem zadań.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 Formularz zapisu na szkolenie:

Zmiany w przepisach o recyklingu opakowań w 2014 r. – nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Cena netto:690 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©