Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 29-11-2019 29-11-2019
Warszawa 17-12-2019 17-12-2019
Katowice 07-02-2020 07-02-2020
Warszawa 27-03-2020 27-03-2020
Wrocław 26-05-2020 26-05-2020

Cel i program szkolenia

Obowiązki, odpowiedzialność, ewidencja, dokumentacja, sprawozdawczość oraz nowy rejestr i baza danych o odpadach (BDO) oraz zmiany wprowadzone tzw. pakietem odpadowym z lipca 2018 r.

Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać na szkolenie.

20 lipca 2018 r. po bardzo szybkich pracach sejm uchwalił bardzo istotne zmiany w ustawie o odpadach, które weszły w życie 5 września 2018 r.

Od 23 lipca 2018 r. każdy podmiot wytwarzający odpady powinien był złożyć wniosek o wpis do nowego rejestru i bazy danych o odpadach (BDO).

Od stycznia 2018 r. obowiązują nowe wymagania w zakresie transportu odpadów – weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska.


Wspominana nowelizacja z lipca 2018 r. wprowadza m.in. ważne zmiany w sposobie magazynowania odpadów, wydawania decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz odpowiedzialności poszczególnych podmiotów na rynku odpadów. Część nowych zapisów weszła w życie już we wrześniu 2018 r. a część wejdzie w kolejnych miesiącach. Wprowadzone zmiany wymagają uwagi nie tylko przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Porządek w dokumentacji każdej firmy to bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz oszczędności dla firmowego budżetu.

 

UWAGA!

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany przepisów w zakresie takich tematów jak:

 • transport odpadów,
 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • sprawozdania za 2018 r.,
 • nowy rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) do 24 stycznia 2018 r.
 • nowelizacja tzw. pakiet odpadowy z lipca 2018 r.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów*. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
 • Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
 • Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
 • Kiedy mamy do czynienia z odpadem a kiedy z produktem?

Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

 • Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
 • Nowe regulacje w zakresie produktów ubocznych, w tym wygaśnięcie uprawnień wynikających ze starych zgłoszeń  do marszałka województwa.
 • Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów
 • Kontrole Państwowej Straży Pożarnej
 • Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia
 • Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
 • Nowy obowiązek kontroli prowadzonej przez organ wydający decyzję wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji
 • Okres 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów
 • Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami
 • Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
 • Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?

Ewidencja i sprawozdawczość

 • KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
 • Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
 • Zmiany w dokumentach ewidencji odpadów wprowadzone nowelizacją z 24 listopada 2017 r.
 • Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
 • Zmiany w sprawozdaniach
 • Rejestr oraz bazą danych o odpadach (BDO) od 2018 r.
 • Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

 • Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
 • Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania i nowe kary!

Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

 • Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
 • Najnowsze zmiany w przepisach o odpadach

Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

 

Rozkład godzinowy: 9:00 – 15:00,

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania" - 750 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.