Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia sprzedaż i marketing, Szkolenia windykacja i księgowość

  Faktury w obrocie zagranicznym


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
550 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

We współczesnym życiu biznesowym, transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi są na porządku dziennym. Nierzadko również możemy mieć do czynienia z transakcjami, które powinny być opodatkowane podatkiem VAT w innym kraju niż Polska. W ostatnich latach polskie przepisy o VAT były wielokrotnie zmieniane, ze względu na konieczność dostosowania ich do wymogów unijnego rozporządzenia. Szkolenie w formie warsztatów pozwoli opanować zasady prawidłowego klasyfikowania transakcji w obrocie międzynarodowym: dostaw towarów, świadczenia usług, oraz specyficznych przypadków takich jak sprzedaż wysyłkowa czy dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca.

Korzyści dla uczestników:

Poprawne rozpoznawanie transakcji w obrocie zagranicznym pod względem podatku VAT. Swobodne poruszanie się po zagadnieniach związanych ze sprzedażą i zakupem w obrocie zagranicznym, takie jak z elementy podatku dochodowego „u źródła” (WHT), stosowanie kursów walut i rozliczanie różnic kursowych.Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów finansowo – księgowych, księgowi, specjaliści ds. podatku VAT, również zainteresowani tematyką transakcji zagranicznych spoza działów finansowo – księgowych np. pracownicy działów handlowych.Program szkolenia:

Klasyfikowanie transakcji sprzedażowych w obrocie międzynarodowym:

  • eksport,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • sprzedaż usług które u nabywcy będą stanowić import usług,
  • sprzedaż usług do opodatkowania w innych krajach,
  • dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca,
  • sprzedaż krajowa.

Klasyfikowanie transakcji zakupowych w obrocie międzynarodowym:

  • import (towarów),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna,
  • dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca,
  • import usług,
  • zakupy bez rozliczania VAT.

Prawidłowe określanie miejsca (kraju) opodatkowania.

  • Definiowanie momentu obowiązku podatkowego: przyporządkowanie transakcji międzynarodowych do okresów w VAT.
  • Terminy na wystawianie faktur oraz faktur wewnętrznych w obrocie międzynarodowym.
  • Obowiązki w zakresie wystawiania faktur wewnętrznych do WNT i importu usług.
  • Procedury w zakresie VAT dotyczące zaliczek w obrocie międzynarodowym.
  • Warunki stosowania preferencyjnych stawek VAT na eksport i WDT. Dokumentacja celna i wywozowa a wykazywanie tych transakcji w deklaracji VAT.
  • Faktury korygujące i noty kredytowe w obrocie międzynarodowym.
  • Prezentacja transakcji międzynarodowych we właściwych polach deklaracji VAT-7.
  • Zasady wypełniania informacji podsumowujących VAT-UE.
  • Korygowanie deklaracji VAT-7 w zakresie transakcji międzynarodowych oraz informacja korygująca VAT-UEK.
  • Pytania uczestników, najnowsze orzecznictwo, trudne przypadki, m.in.: faktury od kontrahentów z niesłusznie naliczonym VAT; dokumentacja wywozowa niekompletna lub spóźniona; brak oryginału faktury od kontrahenta lub nieterminowe wystawienie faktury; rozliczanie skont (rabatów) za terminową płatność; różnice kursowe od kwoty VAT; sprzedaż wysyłkowa.
  • Rozliczanie podatku dochodowego „u źródła” do importu usług niematerialnych. Certyfikaty rezydencji, dokumentacja IFT.
  • Stosowanie kursów walut do przeliczania transakcji w obrocie międzynarodowym w podatkach CIT i VAT.

Odpowiedzi na pytania uczestnikówMetody szkoleniowe

Każda część szkolenia poprzedzona wprowadzeniem z prezentacją, z licznymi przykładami praktycznymi, analizą przypadków oraz ćwiczeniami. Omówienie najnowszych zmian w przepisach oraz aktualnego orzecznictwa, oraz ważnych interpretacji podatkowych.Informacje organizacyjne

Koszt udziału 1 osoby wynosi: 550 zł. PLN + 23% VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.pl

 Formularz zapisu na szkolenie:

Faktury w obrocie zagranicznym

Cena netto:550 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©