Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 12-12-2019 13-12-2019

Cel i program szkolenia

Poznanie różnych obszarów zastosowania arkusza kalkulacyjnego w zakupach i logistyce przedsiębiorstwa. Poznanie możliwości automatyzacji i elastycznego gromadzenia danych i wykonywania obliczeń w celu podejmowania decyzji operacyjnych (codziennych). Omówienie przykładów zastosowania arkusza przy realizacji zadań związanych z optymalizowaniem działalności zakupowo-logistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery kosztów (identyfikacja), magazynowania i zapasów.

Adresaci szkolenia:

Specjaliści działów zakupów i zaopatrzenia, sprzedaży, dystrybucji, pionów obsługi klientów, analitycy kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, którzy odpowiadają za gromadzenie informacji oraz optymalizację stanu zapasów, kosztów związanych ze składaniem i realizacją zamówień klientów oraz dostaw, osoby odpowiedzialne za optymalizowanie pracy magazynów (głównie planowania przyjęć i wydań).

Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących oraz średniozaawansowanych w tematyce wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w logistyce, a także do wszystkich, którzy chcą poznawać różne możliwości zastosowania arkusza kalkulacyjnego w logistyce.

Program szkolenia:

Moduł 1:

Koszty zakupowo-logistyczne na wybranych przykładach

 •  Zaprojektowanie arkusza do gromadzenia i szacowania:
  • rodzajów kosztów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji zakupowych
  • kosztów logistycznych wg miejsc ich powstawania
 • Szacowanie całkowitego kosztu zakupu i dostaw w systemie logistycznym (z uwzględnieniem współzależności kosztów)
 • Podsumowanie. Możliwości automatyzacji obliczenia kosztów i prezentacji graficznej – zasady tworzenia pulpitów dla podejmowania decyzji zakupowych z uwzględnieniem kosztów całkowitych w logistyce

Moduł 2:

Zapasy: szacowanie kosztów zapasów (zakupy), prognozowanie

 • Zaprojektowanie arkusza do szacowania kosztów zapasów
 • Wykorzystanie arkusza w kalkulacji wielkości dostaw i ewentualnym wykrywaniu „wąskich gardeł’
 • Automatyzacja obliczeń w planowaniu dostaw z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, ustalanie przedziału optymalnej partii dostaw
 • Prognozowanie z wykorzystaniem arkusza na wybranych przykładach
 • Podsumowanie. Możliwości prezentacji danych na wykresach i w celach porównywania wybranych wskaźników dla podejmowania decyzji zakupowych

Moduł 3:

Magazynowanie

 • Zaprojektowanie arkusza do wykonywania zadań
 • Przykłady zastosowania arkusza w automatyzacji obliczeń dotyczących:
  • Szacowania ilości wejść i wyjść magazynowych
  • Przeliczeń dotyczących czasu manewrowania pojazdów przy dokowaniu i załadunku oraz wyładunku w magazynie (elementy projektowania magazynu)
  • Wybrane przykłady dotyczące przeliczania ilości modułów magazynowych, wykorzystania powierzchni i pojemności magazynu i urządzeń magazynowych oraz czasów związanych z wykonywaniem określonych czynności (manewrowanie, manipulacje)
 • Podsumowanie. Możliwości i zasady tworzenia arkuszy przeliczeniowych – kalkulatorów oraz pulpitów dla menadżerów podejmujących decyzje logistyczne, w tym przede wszystkim decyzje zaopatrzeniowe

Moduł 4:

Wybrane zagadnienia związane z optymalizacją dostaw w sieciach dostaw – analiza kosztów przepływu w sieci dostaw

Moduł 5:

Tworzenie i stosowanie pulpitów z wykorzystaniem arkuszy dla menadżerów podejmujących decyzje logistyczne

Podsumowanie i zakończenie

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz mini przykłady ilustrujące sposób wykorzystania arkusza (danego modułu liczbowego). „Burza mózgów” na temat możliwości wykorzystania przykładów w warunkach danego przedsiębiorstwa.

Wymagania: podstawowa znajomość komputera, podstawowa znajomość arkuszy kalkulacyjnych.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego" - 1390 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.