Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Głównym zadaniem warsztatu jest zapoznanie uczestników z procesami automatyzacji i przetwarzania danych w celu ułatwienia podejmowanych decyzji w krótkim i długookresowym horyzoncie czasowym. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działach sprzedaży, zakupów oraz magazynowania. Ćwiczenia będą dotyczyć tylko i wyłącznie praktycznych i spotykanych na co dzień problemów zarówno w zakresie kompetencji kosztowych działów zakupów, sprzedaży jak również magazynowania.

Adresaci szkolenia:

Specjaliści działów zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży, osoby w dziale obsługi klienta, osoby z działu kontrolingu kosztów, którzy odpowiadają za optymalizację stanów magazynowych, kosztów związanych z realizacją zamówień jak również dostaw oraz osoby odpowiedzialne za pracę magazynów.

Warsztaty przeznaczone są dla osób nie potrafiących obsługiwać arkusza excela, początkujących i średniozaawansowanych w obszarze wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do optymalizacji kosztów logistyki i pochodnych tych że kosztów.

Program szkolenia:

Przykładowe koszty logistyczne i ich zagregowanie.

 • Zaprezentowanie rodzajów kosztów logistycznych,
 • Wskazanie miejsc powstawania kosztów,
 • Szacowanie całkowitych kosztów logistyki w przedsiębiorstwie i ich współzależność /decyzje typu trade-offs/,
 • Przygotowanie arkusza do pomiaru i optymalizacji koszów w poszczególnych obszarach sprzedaży, zakupów i gospodarki magazynowej,

Problematyka zapasów i ich prognozowanie krótko i długoterminowe.

 • Szacowanie ilości i wartości zapasów,
 • Podział na grupy asortymentowe,
 • Koszt zapasu do wartości utraconej sprzedaży w przypadku jego braku,
 • Wykorzystanie arkusza w prognozowaniu długoterminowym,
 • Wykorzystanie arkusza w prognozowaniu krótkoterminowym /Model Browna i Holta/,
 • Ekonomiczna wielkość dostawy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
 • Budowanie zapasu bezpieczeństwa na przykładzie różnych profili popytu,
 • Prezentowanie zredagowanych danych na wykresach,

 Koszty magazynu i magazynowania.

 • Podstawowe koszty magazynu,
 • Koszt składowania indeksu w miesięcznym horyzoncie czasowym,
 • Optymalizowanie pracy magazynu ze względu na rotację indeksów,
 • Szacowanie ilości wejść i wyjść indeksów magazynowych,
 • Obliczanie pracochłonności w magazynie /infrastruktura transportowa/,
 • Obliczanie kosztów manipulacji w magazynie,
 • Optymalizowanie zatrudnienia w magazynie,
 • Obliczanie zapotrzebowania na przestrzeń magazynową,

Koszty dystrybucji /transport – koszt 1tkm , koszt 1km/.

Zastosowanie złożonych analiz w arkuszu kalkulacyjnym do podejmowania optymalnych decyzji logistycznych przez menadżerów poszczególnych działów przedsiębiorstwa.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00

 • interaktywne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
 • uczestnicy, pracują na kalkulatorach lub laptopach (można używać własny sprzęt),
 • warsztaty prowadzone w grupie do 12 osób.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 450 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Optymalizacja i racjonalizacja decyzji logistycznych – Excel w logistyce" - 1450 zł/os

  Szybki kontakt