Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Etyka w administracji publicznej


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 17:00
Cena szkolenia netto
490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej i kierowniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wątpliwości etyczne oraz nauczą się, jak unikać zachowań mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postępowanie. Omówione zostaną również przyczyny i konsekwencje działań wbrew etyce w urzędzie, w ramach których uczestnicy szkolenia między innymi, zapoznają się z projektem zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.  
 • Cel szkolenia:
Dowiedzą się Państwo jak w danej instytucji przejawia się etyczna postawa. Uczestnicy:
 • Usłyszą się postępować etycznie;
 • Nauczą się etycznie wpływać na innych;
 • Poznają różne etyczne zachowania w zależności od sytuacji;
 • Dowiedzą się jakie korzyści niesie ze sobą etyczne postępowanie;


Korzyści dla uczestników:

Korzyści dla organizacji

 • Zniwelowanie możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu
 • Przejrzyste działanie urzędu
 • Wzrost satysfakcji klientów z usług urzędu dzięki uczciwej pracy i jasnym zasadom
 • Funkcjonowanie w sposób uczciwy, jasny i przyjazny dla wszystkich klientów

Korzyści dla pracownika

 • Znajomość standardów postępowania oraz dobrych praktyk
 • Uwrażliwienie na normy moralne, które następnie każdy pracownik przekłada na sposób codziennej pracy
 • Umiejętność identyfikowania zagrożeń korupcyjnych, radzenia sobie w sytuacjach mogących wywoływać wątpliwości etyczne,
 • Umiejętność niedopuszczania do sytuacji mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postępowanie,
 • Zdolność odpowiedniego zachowania się, reagowania w sytuacjach trudnych

Zmniejszenie poziomu stresu na wypadek pojawienia się zagrożenia sytuacją nieetycznąAdresaci szkolenia:

 • urzędnicy i pracownicy wszystkich szczebli jednostek budżetowych


Program szkolenia:

Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce:

 • zasady etyki korpusu służby cywilnej ZARZĄDZENIE Nr 70. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2011 r.,
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji,
 • jawność działania administracji publicznej,
 • antykorupcyjne ograniczenia.

Dylematy etyczne pracowników administracji publicznej:

 • konflikt interesów – sposoby zapobiegania,
 • definicja ETYKI,
 • dylematy lojalności,

Nieetyczne zachowania w służbie publicznej:

 • korupcja,
 • nepotyzm, kumoterstwo,
 • patologiczna partyjność.

Odpowiedzialność prawna członków służby publicznej za zachowania nieetyczne:

 • odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna,
 • odpowiedzialność karna.

Etyka i moralność w codziennej pracy zespołowej:

 • jakość pracy, a etyka,
 • etyczna postawa urzędników wobec klientów i współpracowników,
 • złota zasada.

 

Moduły alternatywne – do indywidualnego ustalenia z uczestnikami szkolenia

 

 • Etyczny kierownik
 • Etyczne wpływanie na innych
 • Jak słuchać, aby pracownik czuł się wysłuchany?
 • „GORĄCE PYTANIA”
 • Jak rozstrzygnąć spór pomiędzy pracownikami?
 • Jak reagować na nieetyczne zachowania klientów?
 • Jak etycznie udzielać nagany?
 • Jak rozmawiać o błędach, jak pokazać z klasą, że sytuacja nam się nie podoba?
 • Jak radzić sobie ze swoimi emocjami w kontakcie z pracownikiem lub klientem?
 • Dlaczego nie należy nigdy się tłumaczyć?
 • Kilka wskazówek do prezentacji i rozmów z pracownikami

 

Podsumowanie szkolenia.Metody szkoleniowe

 • Metoda wykładowa połączona z aktywną dyskusją z uczestnikami.
 • Relacja teorii do praktyki wynosi jak 20:80. Szkolenie kształci kompetencje. Poza niektórymi ćwiczeniami wprowadzającymi, jak testy czy zadania indywidualne – przez większość warsztatów uczestnicy ćwiczą w parach, trójkach lub kilkuosobowych grupach symulacje scenek komunikacyjnych. Nie przewidujemy żadnych pomocy dydaktycznych z grupy: dyktafon, kamera. Stawiamy na pracę według Cyklu Kolb’a oraz indywidualnych doświadczeniach. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom warsztatów w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu skutecznego obsługi trudnego klienta i postaw asertywnych. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. W ciągu całego warsztatu prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.
 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole
 • Testy autodiagnostyczne – wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Ćwiczenia grupowe umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 490 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Etyka w administracji publicznej

Cena netto:490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©