Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

 • Nakreślenie mapy podstawowych cech i umiejętności skutecznego menedżera
 • Dostarczenie wiedzy o podstawowych obszarach działań lidera
 • Przećwiczenie umiejętności kierowania działaniami innych i wpływania na jakość pracy oraz decyzje i zaangażowanie współpracowników
 • Umożliwienie autodiagnozy własnych predyspozycji menedżerskich

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność wywierania wpływu społecznego i modyfikowania działań podwładnych oraz współpracowników
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz delegowania zadań
 • Umiejętność przeprowadzania konstruktywnej oceny działań współpracowników i wspólne planowanie przyszłego rozwoju
 • Umiejętność diagnozy sytuacji trudnych i pracy z konfliktami
 • Umiejętność tworzenia motywacyjnego klimatu w relacjach zawodowych

Adresaci szkolenia:

Kadra zarządzająca, menadżerowie, liderzy projektów

Program szkolenia:

WSTĘP:

 • Przedstawienie się i planu szkolenia
 • Zasady wspólnej pracy
 • Talizmany szacunku i podziwu

CECHY SKUTECZNEGO MENEDŻERA

 • Czy istnieją „cechy menadżerskie”?
 • Podstawowe umiejętności menadżera

CHARYZMA I WYWIERANIE WPŁYWU NA INNYCH

 • Ogólne zasady wpływu społecznego.
 • Jakich mamy pracowników i współpracowników? – poziom rozwoju organizacyjnego.
 • Jakie role pełnimy w grupie? – autodiagnoza uczestników.
 • Jak budować charyzmę?

PODEJMOWANIE DECYZJI I DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Sposoby podejmowania decyzji i ich uwarunkowania
 • Czas, satysfakcja i zaangażowanie jako czynniki wpływające na jakość decyzji.
 • Jak spostrzegamy innych?
 • Decyzje indywidualne.

KONTROLA I OCENA WYKONANIA

 • Ogólne zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Etapy rozmowy oceniającej.
 • Czynniki zwiększające skuteczność rozmowy oceniającej.

GDY POJAWIA SIĘ KONFLIKT

 • Rywalizacyjne i kooperacyjne zachowanie się ludzi.
 • Przyczyny pojawiania się konfliktów.
 • Etapy rozwiązywania problemów.
 • Style społecznego zachowania się autodiagnoza uczestników.

MOTYWOWANIE

 • Talizmany szacunku i podziwu – omówienie.
 • Jak motywować innych.

EWALUACJA I ZAKOŃCZENIE

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie realizowane będzie metodą interaktywną, w której znaczny nacisk położony zostanie na pracę na doświadczeniach uczestników. Podyktowane jest to potrzebą diagnozy obszarów wymagających doskonalenia w pracy uczestników.

Wykorzystane tu zostaną takie techniki, jak:

 • gry symulacyjne
 • ćwiczenia grupowe
 • praca w małych grupach
 • odgrywanie scenek
 • dyskusje
 • autotesty
 • mini – wykłady

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

“Szkolenie bardzo ciekawe godne polecenia innym. Bardzo dobrze ze nie było większej ilość osób bo wtedy wyglądało by zupełnie inaczej. Tematyka i umiejętności prowadzącej na poziomie światowym. Przedstawiło nam praktyczne zastosowania interesujących nas tematów. Ocena dla prowadzącej celująca pod katem prowadzenia i przygotowania merytorycznego.”

Anga

Formularz zapisu na szkolenie:

"Doskonalenie umiejętności menadżerskich" - 1390 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.