Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cele szkolenia:

 • Nakreślenie mapy podstawowych cech i umiejętności skutecznego menedżera
 • Dostarczenie wiedzy o podstawowych obszarach działań lidera
 • Przećwiczenie umiejętności kierowania działaniami innych i wpływania na jakość pracy oraz decyzje i zaangażowanie współpracowników
 • Umożliwienie autodiagnozy własnych predyspozycji menedżerskich

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność wywierania wpływu społecznego i modyfikowania działań podwładnych oraz współpracowników
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz delegowania zadań
 • Umiejętność przeprowadzania konstruktywnej oceny działań współpracowników i wspólne planowanie przyszłego rozwoju
 • Umiejętność diagnozy sytuacji trudnych i pracy z konfliktami
 • Umiejętność tworzenia motywacyjnego klimatu w relacjach zawodowych

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca, menadżerowie, liderzy projektów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP:

 • Przedstawienie się i planu szkolenia
 • Zasady wspólnej pracy
 • Talizmany szacunku i podziwu

CECHY SKUTECZNEGO MENEDŻERA:

 • Czy istnieją „cechy menadżerskie”?
 • Podstawowe umiejętności menadżera

CHARYZMA I WYWIERANIE WPŁYWU NA INNYCH:

 • Ogólne zasady wpływu społecznego.
 • Jakich mamy pracowników i współpracowników? – poziom rozwoju organizacyjnego.
 • Jakie role pełnimy w grupie? – autodiagnoza uczestników.
 • Jak budować charyzmę?

PODEJMOWANIE DECYZJI I DELEGOWANIE ZADAŃ:

 • Sposoby podejmowania decyzji i ich uwarunkowania
 • Czas, satysfakcja i zaangażowanie jako czynniki wpływające na jakość decyzji.
 • Jak spostrzegamy innych?
 • Decyzje indywidualne.

KONTROLA I OCENA WYKONANIA:

 • Ogólne zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Etapy rozmowy oceniającej.
 • Czynniki zwiększające skuteczność rozmowy oceniającej.

GDY POJAWIA SIĘ KONFLIKT:

 • Rywalizacyjne i kooperacyjne zachowanie się ludzi.
 • Przyczyny pojawiania się konfliktów.
 • Etapy rozwiązywania problemów.
 • Style społecznego zachowania się autodiagnoza uczestników.

MOTYWOWANIE:

 • Talizmany szacunku i podziwu – omówienie.
 • Jak motywować innych.

EWALUACJA I ZAKOŃCZENIE

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie realizowane będzie metodą interaktywną, w której znaczny nacisk położony zostanie na pracę na doświadczeniach uczestników. Podyktowane jest to potrzebą diagnozy obszarów wymagających doskonalenia w pracy uczestników.

Wykorzystane tu zostaną takie techniki, jak:

 • gry symulacyjne
 • ćwiczenia grupowe
 • praca w małych grupach
 • odgrywanie scenek
 • dyskusje
 • autotesty
 • mini wykłady

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1390 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

„Szkolenie bardzo ciekawe godne polecenia innym. Bardzo dobrze ze nie było większej ilość osób bo wtedy wyglądało by zupełnie inaczej. Tematyka i umiejętności prowadzącej na poziomie światowym. Przedstawiło nam praktyczne zastosowania interesujących nas tematów. Ocena dla prowadzącej celująca pod katem prowadzenia i przygotowania merytorycznego.”

Anga

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Doskonalenie umiejętności menadżerskich" - 1390 zł/os

  Szybki kontakt