Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

W naszym szkoleniu uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności, które powinien posiadać trener dążący do osiągnięcia mistrzostwa.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników:

 • wiedzy z zakresu zyskiwania i utrzymywania zainteresowania grupy szkoleniowej, zdobywania i efektywnego przekazywania wiedzy
 • aktywnego słuchania i wyciągania wniosków
 • wiadomości jak powinien zachowywać się prowadzący zajęcia w każdym z czterech etapów procesu grupowego
 • umiejętności kształtowanie etycznej postawy trenera
 • nauczą się wywierać wpływ – jako ważny element pracy trenerskiej

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie umiejętności stosowania uniwersalnych metod i technik trenerskich
 • rozwój osobistych umiejętności w interaktywnej pracy z grupą
 • wzmocnienie „swobody psychologicznej” prowadzącego zajęcia

Uczestnicy będą umieli

 • planować szkolenie tak, aby przyniosło oczekiwany efekt,
 • wykorzystać na szkoleniach wiedzę na temat specyfiki uczenia się dorosłych,
 • profesjonalnie zaprezentować się i zbudować swój autorytet,
 • stosować metody interaktywne w pracy trenerskiej,
 • pracować efektywnie z grupą i rozumieć proces grupowy,
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

Program szkolenia:

Część I:

Niezbędne kompetencje i umiejętności trenera – „mistrza”

Moduł I

Nie takie zwykłe rozpoczęcie szkolenia

 • Pierwsze wrażenie
 • Kontrakt
 • Oczekiwania uczestników

Moduł II

Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • Poznają charakterystykę „mistrza” w organizacji
 • Poznają cechy, jakimi powinna odznaczać się taka osoba
 • Będą posiadali wiedzę o tym, czym jest charyzma
 • Będą potrafili zidentyfikować i nazwać zachowania charyzmatyczne 

Moduł III

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu umiejętności zwracania na siebie uwagi grupy
 • Zdobędą wachlarz narzędzi służących do zdobywania zainteresowania
 • Posiądą umiejętność zwracania na siebie uwagi grupy

Moduł IV

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu utrzymywania uwagi grupy
 • Posiądą umiejętność z utrzymywania zainteresowania grupy

Moduł V

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę dotyczącą efektywnego czerpania wiedzy merytorycznej
 • Zaplanują własny rozwój kompetencyjny na określony czas

Moduł VI

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę z zakresu zasad przekazywania wiedzy osobom dorosłym
 • Poznają i zrozumieją potrzebę przekazywania wiedzy zgodnie z cyklem uczenia się wg Kolba
 • Posiądą umiejętność planowania szkoleń zgodnie z cyklem uczenia się wg Kolba

Moduł VII

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę na temat zasad aktywnego słuchania
 • Rozwiną umiejętność aktywnego słuchania
 • Będą potrafili skutecznie obserwować grupę oraz wyciągać wnioski z zachowań jej poszczególnych jednostek

Część II:

Rola trenera w kształtowaniu się grupy szkoleniowej

Moduł VIII

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę na temat dynamiki grupy szkoleniowej oraz etapów jej rozwoju

Moduł IX

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu charakterystyki grupy na każdym etapie rozwoju
 • Będą znali rolę trenera w grupie na każdym etapie
 • Będą potrafili skutecznie reagować na zaistniałe w nim sytuacje

Moduł X

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Będą znali wagę i odpowiedzialność wynikającą z bycia liderem – „mistrzem”
 • Posiądą wiedzę dotyczącą kształtowania własnej postawy liderskiej

Moduł XI

Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • Zapoznają się z etyką pracy trenera
 • Zaplanują własną ścieżkę rozwoju

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Miniwykłady.
 • Dyskusje moderowane
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Prezentacje na forum
 • Praca z kamerą

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1550 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Doskonalenie postawy trenerskiej" - 1550 zł/os

  Szybki kontakt