• Szkolenia HR i kadry, Szkolenia interpersonalne

  Doskonalenie postawy trenerskiej


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

W naszym szkoleniu uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności, które powinien posiadać trener dążący do osiągnięcia mistrzostwa.   Zdobycie przez uczestników:
 • wiedzy z zakresu zyskiwania i utrzymywania zainteresowania grupy szkoleniowej, zdobywania i efektywnego przekazywania wiedzy
 • aktywnego słuchania i wyciągania wniosków
 • wiadomości jak powinien zachowywać się prowadzący zajęcia w każdym z czterech etapów procesu grupowego
 • umiejętności kształtowanie etycznej postawy trenera
 • nauczą się wywierać wpływ – jako ważny element pracy trenerskiej


Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie umiejętności stosowania uniwersalnych metod i technik trenerskich
 • rozwój osobistych umiejętności w interaktywnej pracy z grupą
 • wzmocnienie „swobody psychologicznej” prowadzącego zajęcia

Uczestnicy będą umieli

 • planować szkolenie tak, aby przyniosło oczekiwany efekt,
 • wykorzystać na szkoleniach wiedzę na temat specyfiki uczenia się dorosłych,
 • profesjonalnie zaprezentować się i zbudować swój autorytet,
 • stosować metody interaktywne w pracy trenerskiej,
 • pracować efektywnie z grupą i rozumieć proces grupowy,
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych


Program szkolenia:

Część I:

Niezbędne kompetencje i umiejętności trenera – „mistrza”

Moduł I

Nie takie zwykłe rozpoczęcie szkolenia

 • Pierwsze wrażenie
 • Kontrakt
 • Oczekiwania uczestników

Moduł II

Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • Poznają charakterystykę „mistrza” w organizacji
 • Poznają cechy, jakimi powinna odznaczać się taka osoba
 • Będą posiadali wiedzę o tym, czym jest charyzma
 • Będą potrafili zidentyfikować i nazwać zachowania charyzmatyczne 

Moduł III

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu umiejętności zwracania na siebie uwagi grupy
 • Zdobędą wachlarz narzędzi służących do zdobywania zainteresowania
 • Posiądą umiejętność zwracania na siebie uwagi grupy

Moduł IV

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu utrzymywania uwagi grupy
 • Posiądą umiejętność z utrzymywania zainteresowania grupy

Moduł V

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę dotyczącą efektywnego czerpania wiedzy merytorycznej
 • Zaplanują własny rozwój kompetencyjny na określony czas

Moduł VI

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę z zakresu zasad przekazywania wiedzy osobom dorosłym
 • Poznają i zrozumieją potrzebę przekazywania wiedzy zgodnie z cyklem uczenia się wg Kolba
 • Posiądą umiejętność planowania szkoleń zgodnie z cyklem uczenia się wg Kolba

Moduł VII

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę na temat zasad aktywnego słuchania
 • Rozwiną umiejętność aktywnego słuchania
 • Będą potrafili skutecznie obserwować grupę oraz wyciągać wnioski z zachowań jej poszczególnych jednostek

 

Część II:

Rola trenera w kształtowaniu się grupy szkoleniowej

Moduł VIII

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę na temat dynamiki grupy szkoleniowej oraz etapów jej rozwoju

Moduł IX

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu charakterystyki grupy na każdym etapie rozwoju
 • Będą znali rolę trenera w grupie na każdym etapie
 • Będą potrafili skutecznie reagować na zaistniałe w nim sytuacje

Moduł X

Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Będą znali wagę i odpowiedzialność wynikającą z bycia liderem – „mistrzem”
 • Posiądą wiedzę dotyczącą kształtowania własnej postawy liderskiej

Moduł XI

Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • Zapoznają się z etyką pracy trenera
 • Zaplanują własną ścieżkę rozwoju


Metody szkoleniowe

 • Miniwykłady.
 • Dyskusje moderowane
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Prezentacje na forum
 • Praca z kamerą


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Doskonalenie postawy trenerskiej

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©