Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 21-10-2024 22-10-2024

Cel i program szkolenia

Badania The voice of the European workforce 2020 (Deloitte Insights) wykazały, że w poprzednim roku pracownicy doświadczyli nie tylko pracy zdalnej, ale radykalnej zmiany w kierunku bardziej niezależnego sposobu pracy.

Już rok żyjemy w świecie zdalnym lub hybrydowym. A nie każdy pracownik ma naturalną umiejętność samodzielnej pracy, która wymaga wysokich kompetencji w zakresie wyznaczania celów, wytrwałości w ich realizacji a także stworzenia odpowiednich warunków do efektywnego działania. Jednocześnie zwiększenie autonomii pracowników wymaga wzajemnego zaufania na linii pracownik-menedżer.

Dlatego tak ważne jest, by menedżerowie wzmacniali pracowników w skutecznym, samodzielnym działaniu. Jednym z narzędzi, które w tym pomogą jest wzmocnienie u menedżerów kompetencji delegowania. Delegowania rozumianego nie tradycyjnie jako zlecanie zadań, tylko jako proces, który wzmacnia samodzielność i samoodpowiedzialność pracownika przy jednoczesnym zabezpieczeniu warunków, które go w tym wspierają. A jednocześnie delegowania, które utrzymuje u menedżerów poczucie kontroli nad pracą podwładnych.

I dokładnie na tych elementach skupiamy się podczas szkolenia, odpowiadając na pytanie: jak delegować zadania, by były skutecznie realizowane a jednocześnie monitorować postępy bez odbierania autonomii pracownikom.

Korzyści dla uczestników:

 • Przeanalizowanie własnych zadań i zadań zespołu w kontekście optymalnej strategii ich delegowania pracownikom a w konsekwencji „odciążenie” menedżera i rozwój pracownika.
 • Pogłębienie automotywacji, samodzielności oraz dojrzałości zawodowej pracowników poprzez świadome zarządzanie delegowanymi zadaniami.
 • Wprowadzenie założeń empowerment i Management 3.0 do własnego stylu zarządzania zespołem.
 • Przeprowadzenie delegowania w taki sposób, by zapewnić skuteczną realizację zadań bez stałego nadzoru menedżera.

Adresaci szkolenia:

 • Kadra menedżerska: zarządzający, liderzy działów i zespołów

Uczestnicy otrzymają:

 • Ćwiczenia oraz materiał merytoryczny do każdego modułu (w trakcie spotkania)
 • Konkretne szablony i schematy do zastosowania w pracy ze swoim zespołem
 • Prezentację merytoryczną (po szkoleniu)
 • Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania tematu

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Delegowanie i przygotowanie do delegowania:

 • Dwa myślenia o delegowaniu: Forma zlecania zadań czy / i proces rozwoju i usamodzielniania pracownika.
 • Kompetencje menedżera niezbędne w delegowaniu (Management 3.0).
 • Warunki skuteczności procesu delegowania.
 • Dobór pracowników do zadań w delegowaniu: Praktyczne połączenie Macierzy Odpowiedzialności oraz Delegation Board.

Moduł 2: Rozmowa delegująca:

 • Cztery elementy rozmowy zwiększającej zaangażowanie pracowników w zadanie (podejście empowerment i self determination theory).
 • Kluczowe założenia i przebieg rozmowy delegującej: Pull nie Push. Komunikacja zachęcająca pracowników do aktywności.
 • Symulacja rozmowy delegującej z pracownikami na różnych poziomach dojrzałości zawodowej (sytuacyjny model przywództwa). Dopasowanie stylu rozmowy.

Moduł 3: Przegląd i podsumowanie procesu delegowania:

 • Idea i założenia rozmowy przeglądowej i podsumowującej.
 • Modele STAR i GOLD użyteczne w rozmowie przeglądowej (na etapie realizacji zadań).
 • Przebieg rozmowy podsumowującej proces delegowania.
 • Symulacje rozmów.
 • Podsumowanie: Delegowanie – styl zarządzania czy filozofia myślenia o pracownikach?

Informacje organizacyjne:
DZIEŃ I i II: 9:00-14:00
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Dyskusje moderowane
 • Ćwiczenia grupowe (w pokojach wirtualnych)
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Prace grupowe

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 1450zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online" - 1450 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.