Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Czas pracy kierowców


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-16:30
Cena szkolenia netto
450 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Kierowca powinien przestrzegać minimalnych okresów przerw i odpoczynków oraz maksymalnych okresów jazdy. Jest to element bardzo istotny dla jego kondycji psychofizycznej, co w dalszej konsekwencji ma wpływ na bezpieczne prowadzenie pojazdów. Obwarowania prawne wynikające z aktów prawnych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.  Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z przepisami które umożliwią prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących tematykę czasu pracy kierowców.
 • Znajomość obowiązków pracodawcy w zakresie czasu pracy kierowców.
 • Znajomość uprawnień organów kontrolnych.
 • Umiejętność prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców
 • Świadomość zasad kontroli czasu pracy oraz ewentualnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów


Adresaci szkolenia:

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstwa
 • Osoby bezpośrednio zajmujące się rozliczaniem czasu pracy kierowców
 • Kierowcy zobowiązani do przestrzegania czasu pracy
 • Osoby  zajmujące się księgowością oraz działem kadr w firmach przewozowych
 • Przedsiębiorcy branży transportowej, przewozowej


Program szkolenia:

 • Akty prawne regulujące problematykę czasu pracy kierowców zarówno o zasięgu krajowym tj. Ustawa o czasie pracy kierowców, jak i europejskim- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, Kodeks Pracy oraz inne regulacje prawne poruszające tą tematykę. Wprowadzenie w tematykę czasu pracy kierowców – definicje oraz przypadki w których w/w ustawa nie ma zastosowania.
 • Czas pracy kierowców, podstawy czasu jazdy, pracy i odpoczynków, systemy i rozkłady czasu pracy, minimalne okresy przerw i odpoczynków, maksymalne okresy jazdy, prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców, przykłady sposobów rozkładu okresów rozliczeniowych, składniki wynagradzania kierowcy.
 • Obowiązki pracodawcy, ewidencja czasu pracy kierowców, obowiązek informacji, problematyka kart kierowcy oraz tachografów, rozkłady jazdy, trudności w prowadzeniu ewidencji oraz konsekwencje braku takowej ewidencji.
 • Podróże służbowe kierowców – krajowe i zagraniczne
 • Uprawnienia organów kontrolnych, taryfikator kar i mandatów, zasady odpowiedzialności kierowcy oraz innych osób zobowiązanych do przestrzegania czasu pracy kierowców.

 Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:  450 PLN + 23% VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 Formularz zapisu na szkolenie:

Czas pracy kierowców

Cena netto:450 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©