Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 16-12-2019 17-12-2019

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma wyjątkowy charakter, gdyż program został zbudowany zgodnie z cyklem życia pracownika w organizacji – od jego pozyskania, rekrutacji, skutecznego wdrożenia, poprzez rozwój i motywację, sukcesję na zatrudnieniu skończywszy. Podczas 2-dniowego warsztatu uczestnicy skupią się na najistotniejszych aspektach poszczególnych etapów. Do każdego z nich zostaną również omówione wskaźniki efektywności – ich pomiar, wartości optymalne i pożądane trendy oraz przykładowy sposób kaskadowania powyższego w dół – do poziomu pracownika. Wartością dodaną będzie otrzymanie przez uczestników Macierzy do opracowania Bilansu Zasobów Ludzkich w formie pliku xls.

Uczestnicy szkolenia, podczas 2-dniowych warsztatów:

 • Dowiedzą się jaka jest aktualna rola HR w organizacji i jak zbudować strategię HR w oparciu o potrzeby biznesowe Firmy
 • Poznają kluczowe wskaźniki z obszaru HR i jak one wpływają na efektywność organizacji
 • Dowiedzą się jak budować modele kompetencyjne
 • Poznają narzędzie do opracowania Bilansu Zasobów Ludzkich
 • Doświadczą na co zwracać uwagę z punktu widzenia strategicznego i operacyjnego na poszczególnych etapach cyklu życia pracownika.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia:

 • Otrzymają narzędzie excelowe do opracowania Bilansu Zasobów Ludzkich – Matryca Kompetencji
 • Otrzymają zestaw wskaźników do pomiaru zasobów ludzkich – wraz z interpretacją poszczególnych wskaźników
 • Doświadczą realnych przykładów w zakresie opracowania strategicznych i operacyjnych narzędzi, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i kierownictwo z obszaru personalnego, HR Biznes Partnerzy, osoby przygotowywane na powyższe stanowiska, osoby zajmujące się HR strategicznym i operacyjnym w organizacji, menadżerowie zarządzający dużymi lub zróżnicowanymi zespołami pracowniczymi.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1:

Współczesne trendy w obszarze HR

 • Rola i miejsce HR w organizacji z różnych perspektyw
 • HR – partner dla biznesu

Kluczowe wskaźniki controllingu personalnego

 • Kluczowe wskaźniki controllingu personalnego
 • Optymalne wielkości wskaźników, benchmark
 • Cele i KPI personalne i zasady ich kaskadowania

Jak pozyskać najlepszych kandydatów na rynku i skutecznie wdrożyć ich do firmy:

 • employer branding,
 • rola kultury organizacyjnej i wartości w firmie
 • wskaźniki skuteczności procesu rekrutacyjnego

Skuteczne wdrożenie pracownika do firmy

 • Onboarding dla różnych pokoleń na rynku pracy
 • Wskaźniki skuteczności procesu onboardingowego

 

DZIEŃ 2:

Bilans zasobów ludzkich, jako strategiczne narzędzie HR – Matryca Kompetencji w postaci arkusza excela dla uczestników szkolenia:

 • pomiar i rozwój kluczowych kompetencji firmowych
 • uwzględnianie celów biznesowych w polityce rozwojowej firmy
 • budowanie KPI w oparciu o narzędzie

Zarządzanie talentami w organizacji

 • Jak zdiagnozować talent
 • Program talentów i co dalej

Skuteczne systemy motywacyjne

 • Główne założenia skutecznych programów motywacyjnych
 • Motywacja a zaangażowanie w poszczególnych pokoleniach na rynku pracy

Sukcesja – wyzwanie dzisiejszych czasów

Derekrutacja – jak pożegnać się z pracownikiem

Podsumowanie szkolenia

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

W trakcie warsztatów wykorzystane będą takie elementy jak:

 • dyskusja
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia zespołowe
 • case study
 • mini wykład

Cena udziału w szkoleniu wynosi:  1590 PLN + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • “Szkolenie było bardzo efektywne i przeprowadzone profesjonalnie. Pani Marlena jest miłą osobą z wiedzą merytoryczną.”

TUiR Warta /TUnŻ Warta

 • “Nie mam zastrzeżeń do przebiegu szkolenia i do trenerki.”

SIGNAL IDUNA Polska TU

Formularz zapisu na szkolenie:

"Controlling personalny, jako strategiczne narzędzie HR" - 1590 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.