• Szkolenia HR i kadry

  Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 - 17:00; drugi dzień: 9:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
1490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Rosnące znaczenie kapitału ludzkiego oraz zmiany na rynkach pracy prowadzą do nowych wyzwań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyniąc go bardziej strategicznym. O znaczeniu controllingu personalnego decydują nie tylko funkcje, jakie może on spełniać w procesie zarządzania, ale również rosnąca rola kapitału ludzkiego, jako istotnego czynnika konkurencyjności współczesnych organizacji.   Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznej wiedzy w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, której użycie będzie miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie MS Excel do analizy wskaźnikowej oraz ilościowo-jakościowej w sposób optymalny. .

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik:

 • pozna metody i narzędzia controllingu personalnego (takie jak: budżetowanie kosztów personalnych, analizy wskaźnikowe, analizy ryzyka kadrowego),
 • będzie potrafił monitorować koszty związane z zasobami ludzkimi przy użyciu arkusza kalkulacyjnego,
 • zdobędzie umiejętności obliczania i analizowania strategicznych i operacyjnych mierników z zakresu działu personalnego z zastosowaniem MS Excel,
 • zdobędzie wiedzę na temat stosowania i interpretowania wskaźników controllingu personalnego,
 • będzie potrafił dobrać wskaźniki controlingu personalnego do potrzeb organizacji.


Adresaci szkolenia:

Warsztat przeznaczony jest dla specjalistów HR, kadry kierowniczej, menedżerów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz dla właścicieli firm, wykorzystujących arkusze kalkulacyjne do codziennej pracy.Program szkolenia:

DZIEŃ 1:
Pojęcie i rola controllingu personalnego w organizacji:

  • controlling personalny – moda czy konieczność,
  • zadania controllingu personalnego i jego miejsce w organizacji,
  • kontrola a controlling,

 

Narzędzia controllingu personalnego:

  • jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w controllingu personalnym,
  • wskaźniki w obszarze zatrudnienia – ćwiczenie, połączone z umiejętnością interpretacji wskaźników controllingu personalnego,
  • wybór i pomiar wielkości krytycznych – kluczowe wskaźniki controllingu personalnego
  • sposób i zasady prowadzenia benchmarków,

 

Raport controllingowy:

  • standardy raportowania,
  • koszty pracy – ćwiczenie połączone z analizą i strukturą kosztów pracy,
  • analiza ilościowo-jakościowa potencjału ludzkiego,

 

DZIEŃ 2:

 

Użycie funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel oraz sposoby interpretacja wyników – (połączone z przekazaniem uczestnikom arkusza z formułami):

 

  • funkcje arkusza kalkulacyjnego wykorzystywane podczas controllingu personalnego,
  • wykorzystanie tabel przestawnych w controllingu personalnym,
  • zarządzanie danymi oraz raportowanie,

 

Controlling personalny w praktyce – case study, połączony z dyskusją

 

Integracja controllingu personalnego ze strategią ZZL,

  • Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania,
  • KPI na bazie controllingu personalnego,
  • Obszary zastosowania controllingu personalnego.

 

Podsumowanie szkoleniaMetody szkoleniowe

W trakcie warsztatów wykorzystane będą takie elementy jak:

 • dyskusja
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia zespołowe
 • case study
 • mini wykład

 

Szkolenie z Excela jest dopasowywane do wiedzy uczestników. Nie ma potrzeby przygotowywania się do szkolenia, gdyż będziemy pracować na gotowych arkuszach.Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi:  1490 PLN + 23% VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Opinie uczestników

 • "Szkolenie było bardzo efektywne i przeprowadzone profesjonalnie. Pani Marlena jest miłą osobą z wiedzą merytoryczną."
  TUiR Warta /TUnŻ Warta
 • "Nie mam zastrzeżeń do przebiegu szkolenia i do trenerki."
  SIGNAL IDUNA Polska TU

Formularz zapisu na szkolenie:

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

Cena netto:1490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©