Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 16-12-2019 17-12-2019

Cel i program szkolenia

Rosnące znaczenie kapitału ludzkiego oraz zmiany na rynkach pracy prowadzą do nowych wyzwań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyniąc go bardziej strategicznym. O znaczeniu controllingu personalnego decydują nie tylko funkcje, jakie może on spełniać w procesie zarządzania, ale również rosnąca rola kapitału ludzkiego, jako istotnego czynnika konkurencyjności współczesnych organizacji.

Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznej wiedzy w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, której użycie będzie miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie MS Excel do analizy wskaźnikowej oraz ilościowo-jakościowej w sposób optymalny.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik:

 • pozna metody i narzędzia controllingu personalnego (takie jak: budżetowanie kosztów personalnych, analizy wskaźnikowe, analizy ryzyka kadrowego),
 • będzie potrafił monitorować koszty związane z zasobami ludzkimi przy użyciu arkusza kalkulacyjnego,
 • zdobędzie umiejętności obliczania i analizowania strategicznych i operacyjnych mierników z zakresu działu personalnego z zastosowaniem MS Excel,
 • zdobędzie wiedzę na temat stosowania i interpretowania wskaźników controllingu personalnego,
 • będzie potrafił dobrać wskaźniki controlingu personalnego do potrzeb organizacji.

Adresaci szkolenia:

Warsztat przeznaczony jest dla specjalistów HR, kadry kierowniczej, menedżerów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz dla właścicieli firm, wykorzystujących arkusze kalkulacyjne do codziennej pracy.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1:
Pojęcie i rola controllingu personalnego w organizacji:

  • controlling personalny – moda czy konieczność,
  • zadania controllingu personalnego i jego miejsce w organizacji,
  • kontrola a controlling,

Narzędzia controllingu personalnego:

  • jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w controllingu personalnym,
  • wskaźniki w obszarze zatrudnienia – ćwiczenie, połączone z umiejętnością interpretacji wskaźników controllingu personalnego,
  • wybór i pomiar wielkości krytycznych – kluczowe wskaźniki controllingu personalnego
  • sposób i zasady prowadzenia benchmarków,

Raport controllingowy:

  • standardy raportowania,
  • koszty pracy – ćwiczenie połączone z analizą i strukturą kosztów pracy,
  • analiza ilościowo-jakościowa potencjału ludzkiego,

DZIEŃ 2:

Użycie funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel oraz sposoby interpretacja wyników – (połączone z przekazaniem uczestnikom arkusza z formułami):

  • funkcje arkusza kalkulacyjnego wykorzystywane podczas controllingu personalnego,
  • wykorzystanie tabel przestawnych w controllingu personalnym,
  • zarządzanie danymi oraz raportowanie,

Controlling personalny w praktyce – case study, połączony z dyskusją

Integracja controllingu personalnego ze strategią ZZL,

  • Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania,
  • KPI na bazie controllingu personalnego,
  • Obszary zastosowania controllingu personalnego.

Podsumowanie szkolenia

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

W trakcie warsztatów wykorzystane będą takie elementy jak:

 • dyskusja
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia zespołowe
 • case study
 • mini wykład

 

Szkolenie z Excela jest dopasowywane do wiedzy uczestników. Nie ma potrzeby przygotowywania się do szkolenia, gdyż będziemy pracować na gotowych arkuszach.

Cena udziału w szkoleniu wynosi:  1490 PLN + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • “Szkolenie było bardzo efektywne i przeprowadzone profesjonalnie. Pani Marlena jest miłą osobą z wiedzą merytoryczną.”

TUiR Warta /TUnŻ Warta

 • “Nie mam zastrzeżeń do przebiegu szkolenia i do trenerki.”

SIGNAL IDUNA Polska TU

Formularz zapisu na szkolenie:

"Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel" - 1490 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.