Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Controlling personalny i analiza ryzyka kadrowego w urzędzie


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 - 15:30
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Zajęcia mają na celu zwiększenie efektywności pracy kadrowej – poprzez omówienie możliwych rozwiązań controllingowych z obszaru zatrudnienia i procesów kadrowych, a także kwestii analizy ryzyka personalnego w urzędzie. <br> <br> Szkolenie może mieć również pozytywny wpływ na optymalizowanie procesu pracy w organizacji oraz optymalizację działań komórek personalnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników i pracowników komórek zajmujących się sprawami kadrowymi w szeroko pojętej administracji publicznej.Program szkolenia:

 

 1. Wprowadzenie – potrzeby i możliwości wprowadzenia controllingu personalnego w urzędzie

 

W tym punkcie zostanie omówione pojęcie controllingu personalnego, jego znaczenie dla organizacji i procesów kierowania pracą i ludźmi w realiach administracji, zostaną również przekazane informacje dotyczące metod budowy systemu controllingu personalnego w organizacji. Ponadto omówione zostaną kluczowe dla efektywności zasobów pracy punkty, takie jak:

 

 • Ocena efektywności pracy
 • Rachunek rezultatów pracy w urzędzie
 • Efektywność i rotacja
 • Wskaźniki wydajności pracowników
 • Wydajność pracowników administracyjnych
 • Controlling czasu pracy
 • Controlling warunków pracy

 

 

 1. Kluczowe wskaźniki controllingu personalnego w urzędzie

 

W tym punkcie zostaną omówione i przedstawione przykładowe wskaźniki personalne w obszarach:

 

 • Administracja i obsługa kadrowa + analiza absencji
 • Planowanie zatrudnienia
 • Rekrutacja
 • Adaptacja pracowników
 • Systemy wynagradzania i motywacji płacowej
 • Oceny pracownicze i efektywność procesu pracy
 • Szkolenia i rozwój
 • Komunikacja w urzędzie i komunikacja „personalna”
 • Odejścia pracowników/zwolnienia (restrukturyzacja i optymalizacja zasobów pracy)
 • Przykładowe raporty w obszarach (wynagradzanie, rekrutacja, oceny, szkolenia)

 

Omówienie będzie również dotyczyć takich kwestii jak:

 

 • sposób naliczania danego wskaźnika
 • źródła informacji (skąd brać dane)
 • co dają poszczególne wskaźniki i parametry (jak z danej wielkości może korzystać dział personalnym, kierownicy zespołów, zarządzający organizacją)
 • wytyczne dotyczące ew. planu „naprawczego” czyli jak postępować aby dany wskaźnik (grupę wskaźników) poprawić/ zmienić

 

W ramach tego punktu zostanie również przedstawiona metoda skróconej diagnozy systemu kadrowego organizacji – autorska ankieta – dla celów diagnozy poziomu rozwiązań systemowych zarządzania zasobami ludzkimi w naszym kraju.

 

 1. Analiza ryzyka kadrowego w urzędzie

 

 • Pojęcie (definicja) ryzyka kadrowego i jego rozumienie
 • Ryzyko kadrowego – związek z procesami: zarządzania ludźmi i pracą, ewaluacją pracy, procesem optymalizacji zatrudnienia
 • Związek z innymi obszarami ryzyka w urzędzie
 • Analiza ryzyka – przykładowy zestaw pytań
 • Kontrola ze strony działu personalnego – uprawnienia decyzyjne
 • Rekomendowane kroki dotyczące analizy ryzyka kadrowego (procedura)
 • Sposoby ograniczania ryzyka personalnego – wytyczne dla działu personalnego i kadry kierowniczej
 • Co jest brane pod uwagę przy ocenie ryzyka (szczegółowe przykłady dotyczące obszaru kadrowego)
 • Przykład narzędzia – tabela do analizy ryzyka
 • Przykład regulaminu – procedury dotyczącej analizy ryzyka kadrowego

 

 1. Problematyka anomii pracowniczej w kontekście ryzyka kadrowego i działań controllingowych

 

 • Definicja i przykłady anomii pracowniczej
 • 3A – model kontroli poziomu anomii pracowniczej
 • Działania kierownictwa ograniczające anomię pracowniczą
 • Działania służb kadrowych ograniczające anomię pracowniczą
 • Wskazówki dotyczące praktyki oraz tworzenia dokumentów, procedur, instrukcji w tym zakresie

 

 

 1. Podsumowanie zajęć, rekomendacje dla uczestników szkolenia, rekomendacje dla organizacji


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Controlling personalny i analiza ryzyka kadrowego w urzędzie

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©