Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 18-06-2018 19-06-2018
Katowice 30-08-2018 31-08-2018

Cel i program szkolenia

Celem spotkania jest zastanowienie się czy i kiedy jesteśmy autorytetem dla naszych pracowników. Szkolenie poprzez wymianę doświadczeń uczestników pozwala spojrzeć i zdefiniować kiedy autorytet jest potrzebny do osiągania celów i w jakich sytuacjach jest najbardziej potrzebny. Ćwiczenia są tak skonstruowane, żeby uczestnicy mogli po spotkaniu wyznaczyć obszary, które przeszkadzają im w osiągnięciu mocnej pozycji lidera wynikającej z autorytetu a nie z formalnej władzy.

Korzyści dla uczestników:

 • diagnoza czy jestem kierownikiem czy przywódcą,
 • wybór najlepszego modelu zarządzania zespołem do sytuacji panującej w firmie,
 • umiejętność pobudzenia zaangażowania pracowniczego bez wykorzystywania bodźców finansowych,
 • rozwój kompetencji pracowniczych poprzez delegowanie uprawnień,
 • wzmocnienie postawy asertywnej,
 • jednoczenie zespołu wokół celów stawianych przez lidera,
 • umiejętne przeprowadzanie 5-cio minutowych zebrań,
 • efektywne i bezkonfliktowe egzekwowanie postawionych zadań.

Program szkolenia:

Budowanie wizerunku przywódcy:

 • w jakich sytuacjach pracownicy przyjmują postawę roszczeniową do przełożonego,
 • rozwój pracownika poprzez delegowanie zadań,
 • czy jestem gotów do budowania sylwetki lidera/przywódcy,
 • budowanie autorytetu mocnego lidera w oparciu o własny przykład,
 • wspieranie pracownika w procesie zmiany – kogo mam a kogo chcę mieć.

Budowa autorytetu podczas trudnych rozmów z pracownikami:

 • jak wydawać polecenia służbowe w sposób zrozumiały i angażujący,
 • jak przygotować się do trudnej rozmowy z pracownikiem,
 • jak przeprowadzić rozmowę korygującą, żeby pracownik odebrał ją jako spotkanie ukierunkowane na doskonalenie swoich kompetencji a nie próbę odreagowania na nim niezadowolenia szefa,
 • komunikowanie pracownikom trudnych informacji,
 • prowadzenie zebrań pięciominutowych,
 • udzielanie konstruktywnej krytyki.

Model zarządzania a budowa autorytetu:

 • jaki styl zarządzania sprawdza się w jakiej organizacji,
 • analiza potencjału pracowniczego,
 • jaki mam zespół a jaki chce mieć – jak przełamać bariery w zmianach postaw u pracowników,
 • ukierunkowanie zespołu na rozwój,
 • autoanaliza – jaki jest mój styl zarządzania – pomagam czy przeszkadzam pracownikom?

Narzędzia motywacyjne w budowaniu autorytetu:

 • jakie narzędzia motywacyjne działają na pracowników, jakie mam w zasięgu moich kompetencji,
 • kiedy reagować na roszczenia pracowników o podwyżki,
 • jak motywować pracowników o dużym stażu pracy i małym zaangażowaniu,
 • co działa na pracowników tymczasowych.

Wpływ postawy asertywnej na budowanie autorytetu:

 • wzmocnienie postawy asertywnej,
 • odpowiedź na pytanie dlaczego warto być asertywnym,
 • jak rozwijać postawę asertywną u pracowników,
 • jak reagować gdy szef nas nie słucha,
 • jak poradzić sobie ze swoim gniewem,
 • jak reagować gdy pracownik krzyczy.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

case study, scenki, testy, autoprezentacja, burza mózgów, moderacja metaplanowa

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1350 zł + 23%VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Budowanie autorytetu wśród pracowników produkcyjnych" - 1350 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.