• Szkolenia produkcja

  Budowanie autorytetu wśród pracowników produkcyjnych


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1250 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem spotkania jest zastanowienie się czy i kiedy jesteśmy autorytetem dla naszych pracowników. Szkolenie poprzez wymianę doświadczeń uczestników pozwala spojrzeć i zdefiniować kiedy autorytet jest potrzebny do osiągania celów i w jakich sytuacjach jest najbardziej potrzebny. Ćwiczenia są tak skonstruowane, żeby uczestnicy mogli po spotkaniu wyznaczyć obszary, które przeszkadzają im w osiągnięciu mocnej pozycji lidera wynikającej z autorytetu a nie z formalnej władzy.

Korzyści dla uczestników:

 • diagnoza czy jestem kierownikiem czy przywódcą,
 • wybór najlepszego modelu zarządzania zespołem do sytuacji panującej w firmie,
 • umiejętność pobudzenia zaangażowania pracowniczego bez wykorzystywania bodźców finansowych,
 • rozwój kompetencji pracowniczych poprzez delegowanie uprawnień,
 • wzmocnienie postawy asertywnej,
 • jednoczenie zespołu wokół celów stawianych przez lidera,
 • umiejętne przeprowadzanie 5-cio minutowych zebrań,
 • efektywne i bezkonfliktowe egzekwowanie postawionych zadań.


Program szkolenia:

Budowanie wizerunku przywódcy:

 

 • w jakich sytuacjach pracownicy przyjmują postawę roszczeniową do przełożonego,
 • rozwój pracownika poprzez delegowanie zadań,
 • czy jestem gotów do budowania sylwetki lidera/przywódcy,
 • budowanie autorytetu mocnego lidera w oparciu o własny przykład,
 • wspieranie pracownika w procesie zmiany – kogo mam a kogo chcę mieć.

 

Budowa autorytetu podczas trudnych rozmów z pracownikami:

 

 • jak wydawać polecenia służbowe w sposób zrozumiały i angażujący,
 • jak przygotować się do trudnej rozmowy z pracownikiem,
 • jak przeprowadzić rozmowę korygującą, żeby pracownik odebrał ją jako spotkanie ukierunkowane na doskonalenie swoich kompetencji a nie próbę odreagowania na nim niezadowolenia szefa,
 • komunikowanie pracownikom trudnych informacji,
 • prowadzenie zebrań pięciominutowych,
 • udzielanie konstruktywnej krytyki.

 

Model zarządzania a budowa autorytetu:

 

 • jaki styl zarządzania sprawdza się w jakiej organizacji,
 • analiza potencjału pracowniczego,
 • jaki mam zespół a jaki chce mieć – jak przełamać bariery w zmianach postaw u pracowników,
 • ukierunkowanie zespołu na rozwój,
 • autoanaliza – jaki jest mój styl zarządzania – pomagam czy przeszkadzam pracownikom?

 

Narzędzia motywacyjne w budowaniu autorytetu:

 

 • jakie narzędzia motywacyjne działają na pracowników, jakie mam w zasięgu moich kompetencji,
 • kiedy reagować na roszczenia pracowników o podwyżki,
 • jak motywować pracowników o dużym stażu pracy i małym zaangażowaniu,
 • co działa na pracowników tymczasowych.

 

Wpływ postawy asertywnej na budowanie autorytetu:

 

 • wzmocnienie postawy asertywnej,
 • odpowiedź na pytanie dlaczego warto być asertywnym,
 • jak rozwijać postawę asertywną u pracowników,
 • jak reagować gdy szef nas nie słucha,
 • jak poradzić sobie ze swoim gniewem,
 • jak reagować gdy pracownik krzyczy.


Metody szkoleniowe

case study, scenki, testy, autoprezentacja, burza mózgów, moderacja metaplanowaInformacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1250 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych na preferencyjnych warunkach.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Budowanie autorytetu wśród pracowników produkcyjnych

Cena netto:1250 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©