Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione konkretne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami wprowadzonych przez ostanie duże nowelizacje ustawy o odpadach.

Cel szkolenia:

Pozyskanie wiedzy z zakresu zmienionych przepisów dotyczących gospodarki odpadami i funkcjonowania rejestru, ewidencji oraz sprawozdawczości w systemie BDO.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie płynnie poruszał się w systemie BDO w zakresie rejestru, aktualizacji danych, ewidencji i sprawozdawczości. Dodatkowo uzyska informację czy powinien się zarejestrować? Czy jego działalność będzie zobligowana do wniesienia opłaty rejestrowej i rocznej, a także kiedy może otrzymać decyzję odmowną dotyczącą wpisu do rejestru. Uzyska wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.

Adresaci szkolenia:    

Przedsiębiorcy, specjaliści ds. ochrony środowiska, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami.

Program szkolenia

Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów – przypomnienie najważniejszych regulacji obowiązujących od 2020 r.

Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami.

 • Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO.
 • Zwolnienia z ewidencji.
 • Przenoszenie odpowiedzialności za odpady.

Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy.

Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Zawartość BDO:

 • Nowe funkcje systemu.
 • Rejestr BDO.
 • Kto powinien uzyskać wpis i jak go uzyskać?
 • Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach.
 • Opłaty rejestrowe i roczne .
 • Logowanie i dostęp do systemu BDO – wymogi dla użytkowników.

Dostęp do BDO dla Jednostek Administracji Publicznej.

 • Rejestracja i sprawozdawczość .

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zmiany w obowiązkach przedsiębiorców.

Ewidencja odpadów i sprawozdawczość w BDO

 • Podstawowe dokumenty ewidencyjne (nowe wzory).
 • Nowe terminy: ewidencja papierowa, przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji.
 • Proces przekazania odpadów za pomocą KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia.
 • Problem określenia wagi przekazywanych odpadów.
 • Przypadki szczególne – przekazywanie odpadów osobom fizycznym, przekazywanie odpadów między oddziałami firmy.
 • Statusy KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające.
 • Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów.
 • Ewidencja wytwarzanych, przyjmowanych i zbieranych odpadów – Katy KEO i KEOK – kto musi je prowadzić, procedura ich wystawiania?
 • Ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji.
 • Ewidencja odpadów w formie papierowej.
 • Ewidencja przed wpisem do BDO.

BDO, a zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

 • Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r.
 • Przepisy przejściowe i sprawozdania za 2019 rok.
 • Sprawozdawczość produktowa w systemie BDO.
 • Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w BDO?
 • Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
 • Obowiązki wprowadzającego torby na zakupy.

Awaria systemu

Sankcje administracyjne i konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO.

Sesja pytań i odpowiedzi

 • Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia – panel dyskusyjny

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

Wykłady, prezentacja, konsultacje, dyskusja.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 950 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego lub online z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"BDO – Rejestr, ewidencja, sprawozdawczość – Obowiązki wynikające z aktualnych przepisów w gospodarce odpadami" - 950 zł/os

  Szybki kontakt