Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry

  Badanie i ocena efektywności szkoleń – nowoczesne metody i praktyczne narzędzia


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Pomiar efektywności szkoleń, jest tematem istniejącym w Polsce od dłuższego czasu, jednak rzadko kiedy wykracza poza cztery poziomy modelu Kirkpatricka. Pierwszą cechą decydującą o wyjątkowości niniejszego programu jest poszerzenie potencjału badania efektywności szkoleń o poziom piąty, czyli rentowność szkoleń, zgodnie z modelem J. Phillipsa. Drugą cechą jest fakt, iż trener prowadzący szkolenie jest jednym z dwóch konsultantów w Polsce mających praktyczne doświadczenie w projektach badania rentowności szkoleń. Kolejnym wyróżnikiem jest rewolucyjna wręcz propozycja wychodząca naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stają pracownicy działów szkoleń – wstęp do prognozowania efektów i rentowności szkoleń! O ileż łatwiej jest uzasadnić zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe, gdy towarzyszą im wiarygodne analizy dotyczące spodziewanych efektów szkolenia? Cel szkolenia: wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoczęcie samodzielnych działań w zakresie prognozowania, monitorowania i badania efektywności szkoleń.  

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie kompletnej wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego prognozowania, monitorowania i badania efektywności szkoleń,
 • Nabycie umiejętności poprawnego stosowania metod, technik i narzędzi z powyższego zakresu
 • Ćwiczenia umiejętności samodzielnego stosowania nabytych umiejętności
 • Poznanie zasad tworzenia oraz najważniejszych elementów narzędzi badania efektywności
 • Możliwość przeprowadzenia symulacji prognozowania i badania efektywności szkoleń w odniesieniu do projektów własnych zaproponowanych przez uczestników
 • Możliwość uzyskania konkretnych porad indywidualnych od prowadzącego

 Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów HR zaangażowani w planowanie i realizację polityki szkoleniowej, menedżerowie zainteresowani uzyskiwaniem wymiernych i konkretnych wyników dzięki działaniom szkoleniowym.Program szkolenia:

Ewolucja polityki szkoleń i rozwoju

 • Sukcesywna zmiana funkcji i celów polityki szkoleniowej na przestrzeni ostatnich 50 lat.
 • Trend Business HR oraz najważniejsze wnioski wynikające z niego dla nowoczesnej polityki szkoleniowej.
 • Pojęcie „rozproszonego HR” oraz wynikająca z niego zmiana ról: od specjalisty ds. ZZL do HR Business Partner, Change Agent etc.
 • Znacząca zmiana: „Przed” zamiast „Po”. Prognozowanie i monitorowanie skuteczności i efektywności szkoleń zamiast badania efektywności szkoleń. Najważniejsze konsekwencje.
 • Bariery w realizacji skutecznych biznesowo szkoleń oraz w badaniu efektywności i rentowności w polskich organizacjach.

 

Najważniejsze metody, techniki i narzędzia niezbędne do badania efektywności szkoleń

 • Narzędzia i baza kompetencyjna HR Business Partner (poznanie poszczególnych elementów na przykładach oraz studiach przypadku):
  • mapa organizacyjnych KPI,
  • model HPI,
  • model D. KirkPatricka i model J. Philipsa oraz przegląd powiązanych z nimi narzędzi pomiarowych,
  • kwintet szkoleniowy L.Rea,
  • analiza U (analiza potrzeb rozwojowych ciągiem przyczynowo-skutkowym),
  • hipoteza de Vroom’a i jej znaczenia dla budowania trzyetapowej motywacji szkoleniowej
  • zasada SMART,
  • Trzy fazy projektu szkoleniowego oraz wybrane dla nich elementy zarządzania projektowego,
  • elementy coachingu – sprofilowana szkoleniowo technika GROW,
  • … i inne.
 • Najczęstsze błędy powszechnie wykorzystywanych narzędzi polityki szkoleń i rozwoju. Jak projektować narzędzia wspierające efektywność i rentowność szkoleń poprzez? Cel, ergonomia i umiar. Syndrom „systemu doskonałego” oraz najczęstsze elementy nadmiarowe w narzędziach polityki szkoleń i rozwoju.

 

Prognozowanie, planowanie monitorowania i badania efektywności szkoleń przy użyciu poznanych metod, technik i narzędzi

 • Ćwiczenia (grupowe i indywidualne) wybranych przez uczestników metod, technik i narzędzi,
 • Prognozowanie, oraz planowanie monitorowania efektywności szkolenia dla dwóch rzeczywistych szkoleń (wybranych spomiędzy zgłoszonych przez uczestników lub przygotowanych trenera).
 • Analiza studium przypadku pomiaru rentowności szkolenia Healthcare Corp.
 • Prognozowanie rentowności wybranych (j.w.) projektów szkoleniowych.

 

Podsumowanie warsztatu

 Metody szkoleniowe

Warsztat ma formułę całkowicie interaktywną – wykorzystuje mix najlepszych praktyk szkoleniowych z naciskiem na ćwiczenia praktyczne – indywidualne i grupowe. Forma wykładowa w praktyce nie istnieje – jest zastąpiona dyskusją na forum. Studium przypadku przybliżające specyfikę pomiaru rentowności szkoleń. Symulacje prognozowania efektywności wybranych szkoleń. Zespołowe planowanie monitorowania i badania efektywności wybranych szkoleń.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Badanie i ocena efektywności szkoleń – nowoczesne metody i praktyczne narzędzia

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©