Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Pogłębienie samoświadomości w zakresie własnej roli menedżerskiej. Przyjrzenie się podstawom, na których chce się oprzeć swoje działania liderskie oraz przećwiczenie technik i narzędzi, które w tym pomogą. Szkolenie jest silnie oparte na technikach coachingowych oraz dopasowaniu zakresu merytorycznego do potrzeb Uczestników z danej grupy warsztatowej. Rolą trenera będzie zainspirowanie do indywidualnych i wspólnych przemyśleń oraz zespołowego uczenia się a także pomoc w przepracowaniu i wypracowaniu skutecznych narzędzi menedżerskich.

Korzyści dla uczestników:

 • Moment na refleksję nad swoją drogą menedżerską
 • Pogłębienie świadomości swojej roli menedżerskiej w trójkącie: oczekiwania – wizerunek – cele
 • Zdefiniowanie indywidualnego ‘śladu przywództwa’ na wybranym poziomie przywództwa
 • Wzmocnienie relacji z podwładnymi opartych na spójnych wartościach i jasnych regułach
 • Autoanaliza sposobów działania i poszukanie możliwości ich usprawnienia
 • Wymiana doświadczeń i „dobrych praktyk” z innymi Uczestnikami

Dodatkowa wartość dla Uczestników: Możliwość dokonania oceny potencjału liderskiego i stylu kierowania przez Podwładnych. Uczestnicy otrzymają link do e-ankiety, który będą mogli przesłać swoim podwładnym tak, by ocenili oni ich w roli menedżerskiej. Ankieta zrealizowana przed szkoleniem (min. 14 dni) da możliwość spojrzenia na siebie ‘z zewnątrz’ i porównania swojej opinii ze zdaniem Podwładnych. Uczestnicy otrzymają swoje indywidualne wyniki podczas szkolenia.

Adresaci szkolenia

Warsztat skierowany jest do wszystkich menedżerów, którzy mają poczucie, że potrzebują nowych sił i odświeżenia wizji siebie w swoich działaniach

 

PROGRAM SZKOLENIA

Menedżer a przywódca:

 • Trójkąt sukcesu zespołu: Wyniki – Procesy – Ludzie
 • Pięć poziomów przywództwa (J.C.Maxwel) a trójkąt – na którym poziomie i jakie rezultaty uzyskujemy?
 • Mini-autoanaliza poziomu przywództwa. Porównanie z opiniami Podwładnych.

Pięć poziomów przywództwa w praktyce:

 • Kluczowe wartości i kompetencje na różnych poziomach autorytetu (od stanowiska po osobowość)
 • Dobre praktyki liderów działających na różnych poziomach przywództwa – wymiana doświadczeń

Mój ślad przywództwa:

 • Oczekiwania – Wizerunek – Cele: Jak widzę i jak chcę kształtować swoje przywództwo?
 • Moje kluczowe wartości i wynikający z nich ‘ślad przywództwa’
 • Zachowania i działania powiązane z indywidualnymi ‘śladami przywództwa’

Praca z zespołem z wybranego poziomu przywództwa:

 • Poziom partycypacji zespołu a poziom przywództwa. Przegląd narzędzi
 • Definiowanie zasad współpracy: Expose lidera
 • Wyznaczanie celów i delegowanie zadań
 • Jakość komunikacji menedżerskiej: Szanse i zagrożenia
 • Skuteczny feedback, rozmowy korygujące i dyscyplinujące
 • Reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Dlaczego pracownicy [prawdopodobnie] zaoporują lub zdziwią się? Jak temu zapobiec, jak się przygotować i jak postąpić, gdy to się wydarzy?

Praca z otoczeniem z wybranego poziomu przywództwa:

 • Czy jestem liderem tylko wobec mojego zespołu? Analiza obszarów wpływu i współzależności w organizacji
 • Wypracowanie sposobów postępowania zgodnie ze ‘śladem przywództwa’ w kontaktach poziomych, pionowych i zewnętrznych
 • Dlaczego otoczenie [prawdopodobnie] zaoporuje lub zdziwi się? Jak temu zapobiec, jak się przygotować i jak postąpić, gdy to się wydarzy?

Moje osobiste zobowiązania wobec siebie:

 • Zaplanowanie indywidualnego planu zmian

Rozkład godzinowy: 
pierwszy dzień: 10:00 – 17:00,
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Warsztat realizowany jest metodami aktywizującymi, wykorzystującymi takie metody, jak:

 • coaching zespołowy i indywidualny,
 • prace grupowe i ćwiczenia indywidualne,
 • dyskusje moderowane,
 • testy autodiagnostyczne,
 • analizy case study.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1390 zł + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Automotywacja – jak być skutecznym liderem?" - 1390 zł/os

  Szybki kontakt