Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 24-08-2023 24-08-2023
Online 28-11-2023 28-11-2023

Cel i program szkolenia

To szkolenie, bez wychodzenia z pracy lub z domu, pozwoli Państwu na uczestnictwo w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach. Nie są to webinary ani filmiki, podczas których odtwarzane są masowo wcześniej nagrane treści. To pełnowartościowe szkolenie z udziałem Trenera „na żywo”. Zapewniamy pełną interakcję, optymalną wymianę kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw. Uczymy, reagując na bieżąco na potrzeby Uczestników naszych szkoleń. Do każdego szkolenia, każdy jego Uczestnik otrzymuje przesyłane elektronicznie materiały szkoleniowe, a po jego ukończeniu, dyplom ukończenia szkolenia.

Szkolenie umiejętności motywowania siebie jest jednym z trudniejszych szkoleń, dotyczy ono zarówno prokrastynacji jak i samoświadomości. Motywacja to zespół procesów zachodzących w umyśle człowieka, dlatego nie można zmotywować go czynnikami zewnętrznymi, jeżeli człowiek nie ma woli wewnętrznej, aby coś wykonać. Z zewnątrz można zainspirować, zastraszyć, przekupić, pociągnąć itd. Jednak na tym szkoleniu chcemy pokazać, jak samodzielnie się motywować, jak znajdować w sobie chęci i argumenty do pożądanych czynności czy zachowań. Uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytanie, „co i jak robić, aby chciało mi się chcieć, skoro i tak muszę to zrobić?” Otrzymają narzędzia do pracy nad samo motywacją, a zatem do większej skuteczności i efektywności swoich działań. Mamy pewność, że możemy wzmocnić u Państwa sprawczość i energię do efektywnego działania oraz kompetencje związane z osobistą skutecznością. Szkolenie automotywowanie dostarcza również narzędzi do kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz przyczynia się do wzrost wiary w siebie, mocy i skuteczności działania

Cele szkolenia:

 • Podniesienie kompetencji w zakresie automotywacji. Dotyczy to zarówno postawy, wiedzy jak  i umiejętności
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej celów, wartości i mechanizmów własnego działania
 • Przekazanie narzędzi do znajdowania wewnętrznej motywacji

Korzyści szkolenia:

 • Szybsze i łatwiejsze realizowanie celów
 • Częstsze przyjmowanie postawy nastawionej na szukanie rozwiązań, a nie problemów
 • Wzrost efektywności i skuteczności pracy
 • Wzrost zadowolenia z efektów własnej pracy
 • Wytworzenie chęci do podnoszenia kwalifikacji
 • Poprawa efektywności zespołowej poprzez wzajemne, skuteczne motywowanie się przez współpracowników
 • Większy spokój wewnętrzny przekładający się na zdrowie, skupienie, relacje

Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane rozwojem umiejętności motywowania siebie, zwłaszcza w pracy rozproszonej, w zmianie i kryzysie.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Krótki wstęp

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

 

MODUŁ I  – MOTYWACJA – PRZYDATNE INFORMACJE O MOTYWACJI, DECYZYJNOŚCI I INNYCH ELEMENTACH INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

 • Wyjaśnienie, czym jest motywacja, jakie ma cechy i dlaczego coś nas motywuje a coś nie
 • Rola i korzyści automotywacji versus ,,motywacji” zewnętrznej
 • Prokrastynacja czyli o co chodzi z tym odkładaniem, celami, organizacją pracy

 

MODUŁ II  – MOTYWACJA – SKUTECZNE TECHNIKI SAMOMOTYWACJI

 • Samoświadomość czy Automatyczny pilot – zidentyfikujesz własne nawyki myślowe lub przekonania i ich wpływ Twoją motywację, zobaczysz, jakie efekty przynosi Twoja obecna taktyka reagowania  w konkretnych sytuacjach. I, czy to Ci służy
 • Samokontrola czyli kto trzyma lejce – zidentyfikujesz swoje wybory, decyzje, aby robić lub zwlekać i zobaczysz, kto ma kontrolę nad Twoimi zachowaniami
 • Mój czas, to moje życie: sztuka świadomych wyborów przy wyznaczaniu celów, precyzowaniu priorytetów, organizacji codziennych zadań
 • Zdrowy odpoczynek jako profilaktyka wypalenia zawodowego, zniechęcenia i stresu

 

Przy każdym zagadnieniu będziemy się dzielić wiedzą i jednocześnie potrenujemy, aby w różnorodny sposób obniżać napięcie wynikające ze stresu a zwiększać wpływ na stany emocjonalne, wykorzystując proste techniki (relaksacji, mindfulness, oddychanie, ćwiczenia Dennisona i.in.)

MODUŁ III –  ,,KONCERT ŻYCZEŃ”

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby Uczestników

Podsumowanie warsztatów

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • pożegnanie

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
 • Obecność Trenera, wieloletnie doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
 • Dyplom ukończenia szkolenia – przesłany w formie papierowej elektronicznej
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.

Cena udziału w szkoleniu dla 1 osoby wynosi: 790 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Automotywacja do codziennych zadań – czyli co robić, aby chciało mi się tak, jak mi się nie chce" - 790 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.