Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Assessment / Development Center to miarodajna i rzetelna metoda oceny kompetencji kandydatów lub pracowników. Jednak wiele osób, a niekiedy również firmy świadczące tego typu usługi, używa tego hasła mylnie, określając tą nazwą wydarzenia, które nie zapewniają korzyści, jakie płyną z dobrze przygotowanego Assessment lub Development Center. Obiektywnym punktem odniesienia są międzynarodowe wytyczne Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations. Dlatego istotne jest, aby je poznać i na nich opierać się w praktyce. Podczas szkolenia nie tylko poznają Państwo zasady prawidłowego AC/DC lecz również przetrenują podstawowe kompetencje asesorskie. Dowiedzą się Państwo także jakich błędów unikać w przygotowaniu i prowadzeniu Assessment i Development.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie metodologii AC/DC
 • zdobycie wiedzy o elementach projektu AC/DC
 • trening kluczowych kompetencji asesorskich
 • pozyskanie wiedzy o możliwych błędach, trudnościach i zakłóceniach obniżających walory metody AC/DC
 • przygotowanie do nadzorowania projektów AC/DC w organizacji.

Adresaci szkolenia:
Specjaliści ds. HR. HR Biznes Partnerzy. Liderzy działów HR. Rekruterzy. Osoby decyzyjne w zamawianiu usług zewnętrznych w zakresie AC/DC.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

DZIEŃ I.

 

Moduł I. Charakterystyka i cele Assessment / Development Center

 • charakterystyczne elementy metody AC/DC
 • co w praktyce rynku usług HR jest nazywane metodą Assessment / Development Center a nią nie jest
 • na co zwracać uwagę organizując lub zamawiając Assessment / Development Center
 • etapy i elementy przygotowania i realizacji AC/DC
 • typowe błędy oceniania i jak metoda AC/DC pomaga ich uniknąć.

Moduł II. Kompetencje – podstawa w projektach Assessment / Development Center

 • czym są kompetencje
 • rodzaje kompetencji
 • kompetencje najczęściej badane w Assessment / Development Center
 • jakich kompetencji nie da się zbadać metodą Assessment / Development Center
 • model jakościowy kompetencji i jego zastosowanie w AC/DC
 • model ilościowy kompetencji i jego zastosowanie w AC/DC
 • wskaźniki behawioralne prawidłowe i nieprawidłowe
 • przełożenie sposobu sformułowania kompetencji na proces oceny, wnioski i kształt raportu po AC/DC
 • symulacja tworzenia kompetencji i jej wskaźników.

Moduł III. Rola asesora sesji AC/DC

 • symulacja oceny kompetencji
 • elementy pracy asesorskiej w trakcie całego projektu AC/DC
 • współpraca między asesorem zewnętrznym i wewnętrznym (pracującym w badanej organizacji)
 • zasady i standardy etyczne asesora.

 

 

DZIEŃ II.

 

Moduł IV. Zadania w sesjach AC/DC

 • pula różnorodnych zadań indywidualnych i grupowych
 • co czym badać – matryca kompetencje versus zadania – zasady tworzenia
 • zasady i tricki konstruowania podstawowych rodzajów zadań assessmentowych
 • błędy w konstrukcji i wykorzystywaniu zadań
 • symulacja tworzenia fragmentu zadania.

Moduł V. Organizacja projektu AC/DC i harmonogramowanie sesji

 • najczęstsze błędy, bariery i nieporozumienia związane z projektami AC/DC
 • tworzenie harmonogramu sesji
 • logistyka sesji
 • zapewnianie sal i obsługi sesji
 • badania w wersji zdalnej – zasady i pułapki
 • symulacja projektowania sesji i tworzenia fragmentu harmonogramu

Moduł VI. Raporty

 • raporty indywidualne i grupowe po Assessment Center
 • raporty indywidualne i grupowe po Development Center
 • przykłady różnych raportów
 • język raportu
 • symulacja pisania fragmentu raportu

Moduł VII. Informacja zwrotna (feedbacki) po AC/DC

 • różnice w feedbackach po Assessmencie i po Developmencie
 • struktura rozmowy feedbackowej
 • warunki skuteczności i przyjęcia feedbacku przez uczestnika
 • najczęstsze obiekcje i trudne sytuacje podczas feedbacków i jak sobie z nimi radzić

 

Informacje organizacyjne:

DZIEN I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Case study, dyskusje, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w podzespołach, symulacje, kwestionariusze, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1290 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Assessment / Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC – warsztaty online" - 1290 zł/os

  Szybki kontakt