Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatów z praktycznym wykorzystaniem modeli niezbędnych do efektywnego i optymalnego zarządzania sprzedażą oraz ustalania poziomu zapasów magazynowych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami najczęstszych problemów zarządczo-informacyjnymi w procesach sprzedażowych.

Uczestnik zostanie zapoznany z arkuszem Excel’a oraz będzie potrafił dokonywać analiz w zakresie niezbędnym do podejmowania kluczowych decyzji.

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest dedykowane dla kadr działu sprzedaży, pracowników mających awansować na stanowisko kierownika, kierownicy i dyrektorzy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Prognozowanie sprzedaży długoterminowej /kilkuletni horyzont czasowy/.

Prognozowanie popytu stanowi bazę do przygotowania np. całego budżetu firmy, wielkości i wartości sprzedaży na kolejny rok. Powinien to być jeden z ważniejszych procesów w firmie, ponieważ pomyłki mogą skutkować nawet bankructwem podmiotu poprzez niedopasowanie innych zasobów, za które trzeba zapłacić. Dlatego warto wpisać ten punkt w roczną agendę działania firmy i angażować w prognozę jak najwięcej osób z różnych działów.

 

 

 Prognozowanie sprzedaży krótkoterminowej /miesięczny i kwartalny horyzont czasowy/.

 

Cel tworzonych prognoz w przedsiębiorstwie jest jasny – służą one jako podstawa do podejmowania z wyprzedzeniem odpowiednich decyzji i działań biznesowych. A to wszystko po to, aby zoptymalizować wyniki osiągane przez firmę oraz zasoby, które są niezbędne do ich uzyskania. Odrębną nieco kwestią jest fakt, że w pewnych momentach niektóre prognozy stają się w firmie celami stawianymi przed pracownikami. A te z kolei mają znaczący wpływ na ich pracę.

 

 

Analiza wskaźników sezonowości jako element strategii sprzedażowej.

 

Podział kosztów na pojedynczej sztuce produktu w oparciu o techniczny koszt wytworzenia.

Technika odchyleń krańcowych /ustalenie jednostkowego kosztu zmiennego produktu związanego z wielkością produkcji dla poszczególnych okresów/.

Analiza progu rentowności dla produkcji jedno i wieloasortymentowej.

Marża pokrycia kosztów i marża globalna.

 Analiza ABC/XYZ i prognozowanie długoterminowe jako obiektywne wskaźniki kategoryzacji produktów i klientów dla budowy macierzy BCG /Boston Consulting Group/.

Obiektywne premiowanie pracowników zgodnie z analizą ABC/XYZ/αβγ (alfa, beta, gamma) ze względu na wielkość sprzedaży, wartość sprzedaży i marżę.

 Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00

  • interaktywne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
  • uczestnicy, pracują na laptopach (można używać własny sprzęt),
  • warsztaty prowadzone w grupie do 12 osób.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Analizy w arkuszu Excel’a w dziale handlowym i sprzedaży" - 1390 zł/os

    Szybki kontakt