Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Szkolenie zapewnia programy podnoszenia poziomu świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa wymagane w celu utrzymania pozwolenia AEO bezpieczeństwo i ochrona. Szkolenie gwarantuje odpowiedni poziom znajomości wymogów w zakresie bezpieczeństwa, gdzie wnioskodawca „zapewnia, aby jego personel odpowiedzialny za kwestie związane z bezpieczeństwem regularnie uczestniczył w programach służących podnoszeniu poziomu świadomości w tym obszarze”. Szkolenie pomaga rozwijać mechanizmy kształcenia i szkolenia personelu w zakresie polityki bezpieczeństwa, rozpoznawania odstępstw od tej polityki oraz świadomości, jakie działania należy podjąć w przypadku luk w systemie bezpieczeństwa.

Korzyści szkolenia

Szkolenie zapewnia:

 • kształcenie personelu oraz, w stosownych przypadkach, swoich partnerów handlowych w zakresie ryzyka związanego z międzynarodowym łańcuchem dostaw;
 • odpowiednie rozpoznawanie dotyczące identyfikacji potencjalnie podejrzanych ładunków wszystkim pracownikom uczestniczącym w międzynarodowym łańcuchu dostaw, takim jak osoby odpowiedziane za bezpieczeństwo, personel obsługujący ładunki i dokumentację ładunków, jak również personel obsługujący miejsca wysyłki i przyjmowania towarów;
 • możliwość skorzystania z usług jednostki lub osoby (z przedsiębiorstwa lub spoza przedsiębiorstwa) odpowiedzialnej za szkolenie personelu;
 • zaznajomienie pracowników z istniejącymi w przedsiębiorstwie procedurami identyfikacji podejrzanych incydentów i powiadamiania o nich;
 • przeprowadzenie specjalne szkolenia mające pomóc pracownikom w zapewnieniu integralności ładunku, rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz zapewnieniu kontroli dostępu;
 • wsparcie przy dokonywaniu regularnych przeglądów i aktualizacji treści szkoleń w przypadku konieczności ich dostosowania. Treść szkoleń powinna być zgodna z wszystkimi szczególnymi wymogami mającymi zastosowanie do działalności prowadzonej przez danego przedsiębiorcę, np. działalności związanej z ładunkami lotniczymi / pocztą lotniczą.

Adresaci szkolenia:

 • agencje celne,
 • przedsiębiorcy dokonujący obrotu towarowego z zagranicą – importerzy, eksporterzy,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne korzystające z celnych procedur specjalnych,
 • firmy współpracujące jak i świadczące usługi dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą np. firmy przewozowe, świadczące usługi IT.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony:

 • Dokumentowanie oceny ryzyka i zagrożeń, w tym fizyczne zagrożenia dla budynków i towarów, zagrożenia fiskalne, umowy dotyczące partnerów handlowych w łańcuchu dostaw,
 • Plan bezpieczeństwa dla obiektów:
  • integralność fizyczna i kontrola dostępu do budynków.
 • Koordynacja i kontrola środków dotyczących bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
 • Procedury kontroli wewnętrznej zdarzeń naruszających bezpieczeństwo lub ochronę międzynarodowego łańcucha dostaw,
 • Sposoby udostępniania procedur w zakresie bezpieczeństwa personelowi i osobom trzecim,
 • Zgłaszanie incydentów,
 • Certyfikaty i normy bezpieczeństwa wystawiane przez organy lub instytucje,
 • Bezpieczeństwo towarów,
 • Outsource’ing, umowy na świadczenie usług bezpieczeństwa i ochrony,
 • Wymogi związane z bezpieczeństwem i ochroną nałożone przez inne podmioty:
  • ubezpieczyciele,
  • firmy współpracujące, AEO.

Bezpieczeństwo budynków i terenu przedsiębiorstwa:

 • Dostęp do terenu oraz poszczególnych lokalizacji i stref przez poszczególne grupy osób, w tym personel, osoby trzecie oraz przez pojazdy i towary,
 • Kontrola procedur,
 • Ochrona przed nieuprawnionym dostępem,
 • Procedury dotyczące włamania lub wejścia nieupoważnionych osób/wjazdu pojazdów.

Bezpieczeństwo towarów:

 • Dostęp do jednostek CARGO,
 • Środki transportu, a bezpieczeństwo towarów,
 • Kontrola przepływu towarów od przyjęcia na magazyn, poprzez produkcję, pakowanie, aż do wyjścia produktu z magazynu,
 • Informowanie personelu o wprowadzonych procedurach dot. bezpieczeństwa i ochrony.

Wymogi bezpieczeństwa:

 • Nakładanie i weryfikacja środków bezpieczeństwa na inne podmioty,
 • Bezpieczeństwo personelu,
 • Kontrola bezpieczeństwa pracowników,
 • Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 950 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF – online" - 950 zł/os

  Szybki kontakt