Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

ADRIANNA FILIKS

Doświadczona konsultantka i trenerka, dyrektor personalny, coach, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania różnorodnością pokoleniową, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, opracowywanie i wdrażanie procesów Onboardingowych, systemów motywacyjnych, systemów szkoleń – analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC.

Z wykształcenia Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania personelem dla zarządów, kadry kierowniczej i menedżerskiej w ramach szkoleń zamkniętych oraz cieszące się dużym uznaniem szkolenia otwarte (ponad 2400 godzin szkoleniowych zrealizowanych tylko w ciągu ostatnich 3 lat). Od 2009 stała współpraca z firmą szkoleniową Effect Group.

Przykładowe tematy: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, zarządzanie szkoleniami, dobór pracowników, OnBoarding, motywowanie pracowników, informacja zwrotna, coaching, kierowanie zespołem, pokolenia na rynku pracy, systemy ocen, komunikacja wewnętrzna, proces odchodzenia pracowników, trudne rozmowy w HRM/; W jej szkoleniach i programach coachingowych uczestniczą pracownicy firm z większości branż w Polsce.

Brała udział w projektach szkoleniowych przygotowujących kadrę menedżerską dużych firm do trudnego okresu zmian, w tym zarządzania zespołem, komunikowania zmian, prowadzenia trudnych rozmów i motywowania pracowników w zmianie.

Jako ekspert i doradca uczestniczyła także w ogólnopolskim projekcie Z wiekiem na Plus – szkolenia dla przedsiębiorstw kompleksowym programie wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu strategii zarządzania wiekiem, jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej (PO KL II 2.1.3) 2010-2013.

Posiada 17-letnie doświadczenie dydaktyczne, jako trener wewnętrzny i wykładowca uniwersytecki (tematyka zajęć obejmuje: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Teorie motywacji, badanie satysfakcji i motywacji, projektowanie systemów motywacyjnych; Projektowanie systemu ocenienia pracowników; Zarządzanie wiekiem; Rekrutacja i selekcja; Zarządzanie polityką szkoleniową) oraz 11-letnią praktykę w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 

Przygotowała i wdrożyła autorską procedurę Trenerów Wewnętrznych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z dziedziny ZZL, w tym m.in. współautorem Podręcznika dla trenera – przygotowanego w ramach Projektu PARP Inwestycja w Kadry III, 2010 (autorka rozdziałów: „Strategia Personalna, Proces naboru pracowników, Proces oceniania, Proces odchodzenia pracowników, Komunikacja wewnętrzna, Zarządzanie szkoleniami”).

 

Zapraszamy na szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone przez Adriannę Filiks

 

W wersji stacjonarnej:

Zarządzanie szkoleniami

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa

Pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem: Alpha, Z, Y, X, Baby Boomers

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)

Zarządzanie różnorodnością w praktyce. Tworzenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

 

W wersji online:

Efektywny proces rekrutacji i selekcji – warsztaty online

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności – online

Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa – online

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników – warsztaty online

Pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem: Alpha, Z, Y, X, Baby Boomers – warsztaty online

Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników – warsztaty online

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Szkolenia z Adrianną Filiks w Effect Group" - zł/os

    Szybki kontakt