Przygotowaliśmy cykl profesjonalnych szkoleń dla pracowników produkcji pod autorską nazwą „Akademia Lidera Produkcji”. To starannie opracowane zagadnienia, które mają pomóc rozwinąć umiejętności miękkie niezbędne w zarządzaniu zespołem pracowników. To szkolenia dla liderów to rekomendowany przez nas wybór dla wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy będą organizowały pracę, motywowały i kontrolowały pracowników. Jak wynika z naszego doświadczenia, bardzo wielu wspaniałych specjalistów nie sprawdza się w roli przełożonych i mentorów ze względu na brak umiejętności miękkich i nieznajomość schematów postępowania.

Nasze szkolenia są nastawione na praktykę, by uczestnicy szybko przyswajali nowe zagadnienia i potrafili je efektywnie wykorzystywać w codziennej pracy na stanowisku kierowniczym. Nad wartością merytoryczną szkoleń oraz nad przyswajaniem materiału czuwa zespół doświadczonych trenerów. Chcecie Państwo poprawić swoją umiejętność zarządzania? Szukacie szkoleń, które pomogą Wam kierować zespołem ludźmi na produkcji? Zapraszamy do naszej Akademii Lidera Produkcji!

Poniżej prezentujemy propozycje szkoleń dla brygadzistów, mistrzów i liderów produkcji.

Każdy moduł trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe).

 

Moduł 1.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM – LIDER, BRYGADZISTA, MISTRZ

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Podczas szkolenia poznasz różne aspekty mające wpływ na skuteczne zarządzanie podległym obszarem:

 • Dowiesz się jaka jest twoja rola w organizacji i jakie z nią wiążą się zadania i obowiązki
 • Zrozumiesz co to jest autorytet i z jakiego powodu warto go wzmacniać/budować
 • Zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi, które można wykorzystać do budowania autorytetu
 • Poznasz narzędzia pozwalające na skuteczne motywowanie pracowników
 • Zastanowisz się jak czynniki budujące motywację pracownika zmieniają się wraz z sytuacją na produkcji
 • Dowiesz się, w jaki sposób szef buduje i dewastuje motywację u podwładnych
 • Poznasz konkretne narzędzia, które liderzy mogą wykorzystywać do sprawnej komunikacji
 • Przygotujesz się do trudnych rozmów z pracownikiem/zespołem
 • Zrozumiesz jakie czynniki obniżają chęć brania na siebie odpowiedzialności w procesie delegowania
 • Doświadczysz w jaki sposób skutecznie zlecać zadania, żeby one stały się wyzwaniem dla pracownika a nie obowiązkiem
 • Przećwiczysz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Zastanowisz się, jak czynniki w Twoim myśleniu przeszkadzają utrzymać granice szef/pracownik
 • Poznasz techniki do budowania zdrowych relacji po awansie na lidera w formule „Dawny kolega / obecny szef”
 • Zrozumiesz jakie zachowania sprzyjają braku integracji załogi
 • Zobaczysz jakimi narzędziami można jednoczyć zespół wokół wspólnego celu
 • Przyjrzysz się jakie dysfunkcje występują w pracy grupy
 • Przećwiczysz proces zlecania zadania
 • Przygotujesz się do oporu ze strony pracownika przed przyjęciem zadania

 

Ramowy program warsztatu

 1. Rola koordynatora w organizacji
 • Budowanie sylwetki przywódcy
 • Cechy, umiejętności i zadania Lidera, Brygadzisty, Mistrza
 • Dawny kolega, obecny szef – jak budować relacje menedżer/pracownik?
 • Odpowiedzialność Lidera, Brygadzisty, Mistrza za podległy zespół
 1. Autorytet menedżera
 • Czym jest autorytet w pracy menedżera
 • Kompetencje niezbędne w budowaniu autorytetu
 • Metody/narzędzia budowania autorytetu
 1. Komunikacja w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym
 • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu
 • Identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji
 • Trudności w procesie komunikacyjnym
 1. Trudne sytuacje na produkcji
 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach typu: pracownik nie chce zmienić stanowiska pracy, zaakceptować odmowy urlopu, posprzątać stanowiska pracy i inne.
 • Rozwiązywanie problemów.
 1. Pozytywna komunikacja z pracownikiem
 • Docenianie pracownika i wyrażanie uznania.
 • Pozytywne komunikaty.
 1. Motywowanie pracowników – metody pozafinansowe
 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników
 1. Zakończenie szkolenia
 • Pytania od uczestników
 • Wyznaczenie celów rozwojowych
 • Przekazanie ćwiczeń do samodzielnej realizacji

 

Metodologia szkolenia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

 

Moduł 2.

TRUDNE ROZMOWY NA PRODUKCJI Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ – LIDER, BRYGADZISTA, MISTRZ


Celem szkolenia jest rozwinięcie następujących kompetencji liderskich:

 • Rozumienie wpływu komunikacji na sprawne funkcjonowanie w organizacji,
 • Sprawne funkcjonowanie w sytuacjach konfliktowych,
 • Efektywne prowadzenie spotkań roboczych i zarządzanie energią grupy,
 • Wzrost odwagi menedżerskiej do komunikowania trudnych informacji i decyzji,
 • Zamienianie negatywnej energii rozmówcy w siłę do dalszego działania,
 • Lepsze rozumienie psychologii konfliktu, jego źródeł i czynników podsycających go,
 • Zrozumienie roli szefa w sterowaniu konfliktami,
 • Sprawne utrzymywanie nerwów na wodzy w przypadku sytuacji trudnych,
 • Rozumienie własnych emocji, także w trudnych sytuacjach,
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej w zakresie docierania do źródeł emocji własnych i rozmówcy.

 

Ramowy program warsztatu

 1. Inteligencja emocjonalna
 • Podstawy inteligencji emocjonalnej
 • Czym jest inteligencja emocjonalna?
 • Rozpoznawanie emocji u siebie i innych
 • Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej podczas trudnych rozmów z pracownikami
 • Rozwijanie asertywnych zachowań podczas trudnych rozmów z pracownikami
 • Radzenie sobie z negatywnymi komunikatami
 1. Efektywne prowadzenie spotkań roboczych/prezentacji
 • Przygotowanie do spotkania/prezentacji
 • Zarządzanie energią grupy
 • Reakcja na przerywanie, przeszkadzanie, wyśmiewanie
 1. Komunikacja skierowana na rozwiązywanie problemów
 • Problem czy zasób do rozwoju pracownika/organizacji
 • Psychologia problemu – czym jest problem dla szefa a czym dla pracownika
 • Blokady w mówieniu o problemach
 • Przełamywanie bariery w mówieniu o problemach
 • Komunikacja nastawiona na rozwiązywanie problemów
 1. Radzenie sobie z postawami agresywnymi u pracowników
 • Przyczyny agresji
 • Metody pracy z osobami agresywnymi
 1. Trudne rozmowy z pracownikami
 • Sposoby przeprowadzania rozmów oceniających, motywujących, korygujących z pracownikami, tak aby rozwijały, a nie blokowały pracowników
 • Praca ze zwaśnionymi pracownikami.
 1. Delegowania i egzekwowania
 • Co to znaczy delegować zadania?
 • Cel delegowania dla pracownika & dla przełożonego
 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Praca na matrycy kompetencji
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 1. Zlecanie i sprawdzanie realizacji zadań
 • Co to znaczy zlecać zadanie
 • Jak przygotować zadanie do zlecenia – kryteria, wartości, odpowiedzialność
 • Metody i techniki budowania celów i zadań
 • Proces zlecania zadań
 • Monitorowanie zrozumienia polecenia
 • Przyczyny oporu u pracownika przed przyjęciem zlecenia
 • Po co sprawdzać zlecone zadania
 • Formy sprawdzania zadań dające pracownikowi poczucie wsparcia ze strony przełożonego
 1. Egzekwowanie i korygowanie zadań
 • Sprawdzanie punktów kontrolnych
 • Szukanie przyczyn braku realizacji zadań
 • Prowadzenie rozmowy z pracownikiem na temat postawionych zadań
 • Ustalanie działa korygujących
 • Wspieranie pracownika – utrzymywanie zaangażowania
 1. Zakończenie szkolenia
 • Pytania od uczestników
 • Wyznaczenie celów rozwojowych
 • Przekazanie ćwiczeń do samodzielnej realizacji

 

Metodologia szkolenia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

 

Moduł 3.

DOSKONALENIE KOMPETENCJI MENADŻERSKICH– LIDER, BRYGADZISTA, MISTRZ

 

Celem szkolenia jest rozwinięcie następujących kompetencji:

 • Umiejętne budowanie autorytetu,
 • Rozwój kompetencji podległego zespołu w oparciu o cele i zadania,
 • Skuteczne budowanie motywacji pracowniczej,
 • Przygotowanie się do trudnych rozmów z pracownikami,
 • Efektywne wprowadzanie zmian,
 • Wyrażanie krytyki w sposób nie powodujący u rozmówcy agresji i manipulacji,
 • Łatwe rozładowywanie sytuacji konfliktowych.

 

Ramowy program warsztatu

 1. Rozwój zespołu
 • Co decyduje o sukcesie zespołu – podstawowe narzędzia
 • Motywowanie zespołu a motywowanie jednostki
 • 20 narzędzi pozafinansowych jakie można wykorzystać do motywowania w firmie produkcyjnej
 • Podnoszenie kompetencji zespołu
 • Rozwój zespołu poprzez codzienną ocenę
 1. Konflikt w zespole
 • Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł konfliktu.
 • Okno Johnari – analiza konfliktów interpersonalnych. Zapobieganie sytuacją konfliktowym
 1. Efektywne i angażujące wprowadzanie reorganizacji/zmian w podległym obszarze:
 • Rodzaje oporu wobec zmian
 • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany
 • Efektywna komunikacja w procesie zmian
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmian
 • Angażowanie pracowników w proces zmian
 1. Organizacja pracy własnej i zespołu
 • Budowanie celów i zadań
 • Priorytety własne a otoczenia. Metody ich wyznaczania
 • Delegowanie zadań – przekazywanie poleceń, precyzowanie zadań, wyrażanie opinii i oczekiwań
 • Angażowanie zespołu w postawione cele i zadania
 • Przekładanie celów i zadań postawionych przez przełożonego na podległy zespół
 • Rozliczanie zespołu/pracownika z postawionych zadań
 1. Zakończenie szkolenia
 • Pytania od uczestników
 • Wyznaczenie celów rozwojowych
 • Przekazanie ćwiczeń do samodzielnej realizacji

 

Metodologia szkolenia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

 

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją Akademii Lidera Produkcji w swojej firmie prosimy o kontakt.