Przygotowaliśmy cykl profesjonalnych szkoleń dla pracowników produkcji pod autorską nazwą „Akademia Lidera Produkcji”. To starannie opracowane zagadnienia, które mają pomóc rozwinąć umiejętności miękkie niezbędne w zarządzaniu zespołem pracowników. To szkolenie dla liderów to rekomendowany przez nas wybór dla wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy będą organizowały pracę, motywowały i kontrolowały pracowników. Jak wynika z naszego doświadczenia, bardzo wielu wspaniałych specjalistów nie sprawdza się w roli przełożonych i mentorów ze względu na brak umiejętności miękkich i nieznajomość schematów postępowania. Nasze szkolenie jest nastawione praktykę, by uczestnicy szybko przyswajali nowe zagadnienia i potrafili je efektywnie wykorzystywać w codziennej pracy na stanowisku kierowniczym. Nad wartością merytoryczną szkolenia oraz nad przyswajaniem materiału czuwa zespół doświadczonych trenerów. Chcecie Państwo poprawić swoją umiejętność zarządzania? Szukacie szkoleń, które pomogą Wam kierować zespołem ludźmi na produkcji? Zapraszamy do naszej Akademii Lidera Produkcji!

Poniżej prezentujemy propozycje szkoleń dla brygadzistów, mistrzów i liderów produkcji.

Każdy moduł trwa 16 godzin (2 dni szkoleniowe).

Cele warsztatów:

 • wspieranie, motywowanie i budowanie zespołu,
 • umiejętne budowanie autorytetu,
 • wybor najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,
 • analiza przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,
 • doskonalenie postawy asertywnej, udzielanie informacji zwrotnej
 • opanowanie technik redukujących stres i napięcie,
 • skuteczne metody zarządzania czasem.

PROGRAMY WARSZTATÓW

MODUŁ I: PRZYWÓDZTWO – WPROWADZENIE

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie roli menedżera w organizacji.
 • Zapoznanie się z modelem CLIMB – nowoczesnego przywództwa XXI w.
 • Przeanalizowanie swojego stylu zarządzania i określenie, czy jest on adekwatny do oczekiwań obecnych i przyszłych organizacji.
 • Zastanowienie się nad dostępnymi narzędziami motywacyjnymi, które daje mi organizacja, w celu budowania zespołu zorientowanego na firmę.
 • Wzmocnienie postawy asertywnej niezbędnej do budowania sylwetki silnego i otwartego przywódcy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Przywództwo – rola i znaczenie w pracy z zespołami
 • Metodologia CLIMB – atrybuty skutecznego przywódcy
 • Twoje mocne strony jako lidera – diagnoza cech przywódczych
 • W jakich sytuacjach zarządzać, a w jakich przewodzić?

 

 1. Znalezienie odpowiedniego stylu przywództwa
 • Jakie style są dostępne a jakie potrzebne na dziś?
 • Skuteczne strategie przewodzenia zespołem

 

 1. Motywacja zespołu a jednostki
 • Kierunek i siła motywacji
 • Motywowanie zespołu
 • Motywacja zespołu a jednostki
 • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • Warunki efektywnej współpracy
 • Bariery efektywnej współpracy
 • Relacje między członkami zespołu
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej

 

 1. Konflikt w zespole
 • Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł konfliktu.
 • Okno Johnari – analiza konfliktów interpersonalnych.

 

 1. Budowanie postawy asertywnej
 • Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia).
 • Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne).

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

MODUŁ II: SPRAWNA KOMUNIKACJA

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poznanie metod efektywnej komunikacji,
 • sprawne reagowanie na trudne sytuacje,
 • przećwiczy w jaki sposób się komunikować, żeby nie wywoływać sytuacji konfliktowych

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Efektywna komunikacja
 • Zasady procesu komunikacji.
 • Dobre i złe nawyki komunikacyjne.
 • Podświadomy przekaz komunikacji.
 • Odzwierciedlanie potrzeb w procesie przekazu informacji.
 • Rola emocji w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Budowanie atmosfery zaufania.

 

 1. Techniki skutecznej komunikacji:
 • Metodologia Rozmowy Pracowniczej – model efektywnej komunikacji
 • Zmiana perspektywy / Odwrócenia ról
 • Praktyka – analiza trudności według wybranej  metody

 

 1. Trudne rozmowy z pracownikami
 • Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą/motywującą/korygującą, żeby pracownika rozwijała a nie blokowała?
 • Jak poradzić sobie z agresją lub płaczem ze strony pracownika?
 • Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem w taki sposób, żeby po otrzymaniu przeniesienia na inny dział/maszynę nie podburzał pracowników.
 • Przekazanie pracownikom informacji o zmianach personalnych, w taki sposób, żeby nie spadła ich motywacja do pracy.

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).

 

MODUŁ III: UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • sprawnie udziela informację zwrotną
 • rozumie mechanizm emocjonalny utrudniający komunikowanie wprost „niepopularnych” rzeczy
 • potrafi formułować swoje wypowiedzi w sposób nieoceniający
 • rozumie różnicę między opisywaniem a ocenianiem zachowania/ osoby i wie co z tego wynika
 • wie jak dostosować treść feedbacku do konkretnej osoby

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Różnica pomiędzy informacją zwrotną a krytyką
 • Po co udzielamy informacji zwrotnej
 • Po co krytykujemy?
 • Czemu tak trudno jest dawać feedback? O naturze emocji
 • Jakie uczucia wzbudza feedback u osoby udzielającej i przyjmującej i dlaczego?
 • Czym jest nasz wewnętrzny krytyk? Jak neutralizować jego głos?

 

 1. Komu, w jakich okolicznościach i w którym momencie powinniśmy udzielić informacji zwrotnej?
 • Technika zakładania pozytywnych intencji
 • Dobra i zła motywacja do udzielania feedbacku
 • Opisuj zamiast oceniać
 • Zadbać o miejsce, zadbać o czas
 • Elementy komunikacji niewerbalnej mające wpływ na przebieg rozmowy
 • Różne „pojemności” ludzi na feedback, czyli ile komu można powiedzieć

 

 1. Procedura udzielania feedbacku
 • Różnica między komunikatem typu ja i typu ty
 • Sformułowanie celu przekazania informacji zwrotnej
 • Kolejne kroki udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback udzielany z perspektywy obserwatora i uczestnika sytuacji
 • Kiedy mówić o własnych odczuciach a kiedy o konsekwencjach
 • Różnica między feedbackiem „na bieżąco” a rozmową okresową

 

 1. Elementy asertywności w udzielaniu informacji zwrotnej
 • Jak się ma feedback do potrzeb ( osoby udzielającej i przyjmującej)
 • Po czyjej stronie istnieje odpowiedzialność za emocje w czasie rozmowy „feedbackowej”
 • Precyzyjne formułowanie oczekiwań w ramach feedbacku
 • Procedura postępowania w przypadku niewywiązania się z umowy

 

 1. Reagowanie na trudne sytuacje podczas feedbacku
 • Co zrobić, gdy rozmówca nie przyjmuje informacji zwrotnej lub się z nią nie zgadza?
 • Jak reagować na silne emocje?
 • Jak reagować na informację zwrotną gdy to my jesteśmy odbiorcami?

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).

 

MODUŁ IV: TRUDNE ROZMOWY

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Skuteczne budowanie sylwetki lidera
 • Łatwiejsze wydawanie poleceń
 • Efektywne wykorzystanie narzędzi jakimi dysponuje lider w celu egzekwowania stawianych przed pracownikami celów
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
 • Lepsze zapobieganie konfliktom z pracownikami
 • Wzmocnienie relacji wewnątrz zespołowych

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Rozmowy z trudnym pracownikiem
 • Jak poradzić sobie z krzykiem pracownika.
 • Jak krytykować pracownika, a nie człowieka – konstruktywna krytyka.
 • Kiedy pracownik nie chce rozmawiać – najczęstsze przyczyny.
 • Jak przekonać pracownika tymczasowego, że warto pracować.

 

 1. Zapobieganie i reakcja na trudne sytuacje w zespole
 • Jak radzić sobie z konfliktem w zespole?
 • Główne czynniki wywołujące konflikt – pracownik, szef, organizacja. Jak zdiagnozować?
 • Oczernianie szefa przez pracownika – jak zareagować?

 

 1. Przekazywanie trudnych informacji
 • Jak przekazać pracownikom informację o zmianach organizacyjnych, systemie pracy.
 • W jaki sposób przekonać ludzi, żeby zostali na nadgodziny?
 • Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem w taki sposób, żeby po otrzymaniu wypowiedzenia nie podburzał pracowników.
 • Przekazanie pracownikom informacji o zmianach personalnych, w taki sposób, żeby nie spadła ich motywacja do pracy.

 

 1. Rozwiązywanie problemów:
 • Jak porażki wykorzystać w celu budowy zaangażowania pracowniczego
 • W jaki sposób prowadzić zespół, żeby jego członkowie nie mieli obaw przed zgłaszaniem nieprawidłowości.

 

 1. Ocena pracownika
 • Kiedy pracownik będzie odbierał ocenę jako rozwój a nie karę?
 • Jak przeprowadzić ocenę, żeby pracownika rozwijała a nie stresowała?

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

 

MODUŁ V: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie z fundamentalną wiedzą na temat istoty i genezy odporności psychicznej,
 • opanowanie umiejętności identyfikacji oraz zmiany negatywnych myśli automatycznych i przekonań,
 • opanowanie technik redukujących stres i napięcie,
 • zrozumienie jak rozwijanie odporności psychicznej może pomóc w radzeniu sobie z codziennymi menedżerskimi wyzwaniami,
 • dowiesz się jak zastosować wiedzę o odporności psychicznej w rozwoju osób i organizacji
 • nauczysz się technik redukujących stres i napięcie nie tylko w aspekcie doraźnym ale i w długotrwałej pracy nad sobą

 

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Odporność psychiczna – dlaczego jest tak ważna i jakie płyną z niej korzyści?

 

 • Odporność psychiczna jako kluczowy czynnik efektywności ludzkiej.
 • Jaki jest związek odporności psychicznej ze skutecznością w działaniu?
 • Jakie są korzyści ze wzmocnionej siły i odporności psychicznej?
 • Koncentracja na wzmacnianiu pozytywnych zachowań jako czynnik wpływający na sukces zawodowy i osobisty.

 

 1. Odporność psychiczna a presja i nieustanne wyzwania.

 

 • Czym jest odporność psychiczna?
 • Źródła wyzwań i presji – otoczenie społeczne, środowisko, styl życia, nastawienie i sposób myślenia.
 • Jak być odpornym w obliczu stresu, presji i łatwiej sobie radzić z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi?
 • Niepowodzenia i przeszkody- jak sobie z nimi radzić?

 

 1. Model odporności psychicznej – koncepcja 4 C
 • Model 4C, czyli jakie cztery elementy determinują Odporność Psychiczną
 • Kontrola (Control)
 • Zaangażowanie (Commitment)
 • Wyzwanie (Challenge)
 • Pewność siebie (Confidence)

 

 1. Jak wzmacniać i rozwijać odporność w pracy i życiu?
 • Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?

 

 1. Strategia na zbudowanie własnej odporności- praktyczny trening mentalny
 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić? Jaki będzie pierwszy krok?

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).

 

MODUŁ VI: ZARZĄDZANIE CZASEM

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • umiejętność odróżniania to, co najważniejsze od tego co mniej ważne,
 • poznanie najbardziej skutecznych technik pomocnych we właściwym zarządzaniu czasem,
 • zdobycie umiejętność efektywnego planowania,
 • poznanie głównych przeszkód w optymalnym wykorzystywaniu czasu,
 • poznanie metod, które pozwolą odciążyć się, przekazując zadania inny,
 • wzmocnienie postawy asertywnej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Czym jest zarządzanie czasem
 • Główne przeszkody w zarządzaniu czasem
 • Autoanaliza – moje nawyki a wykorzystanie czasu
 • Pożeracze czasu

 

 1. Co jest ważne
 • Uwzględnianie swoich celów w kontekście potrzeb zespołu, organizacji, firmy, rodziny
 • Planowania równowagi pomiędzy pracą, odpoczynkiem i rozwojem zawodowym

 

 1. Organizacja pracy
 • 5-stopniowy model organizacji pracy
 • 5S – efektywna organizacja stanowiska pracy

 

 1. Złodzieje czasu
 • Analiza przyczyn,
 • Autodiagnostyka – narzędzia umożliwiające kontrolę wykorzystania czasu
 • W jaki sposób zlikwidować „złodzieja”?
 • Odwlekanie zadań

 

 1. Wyznaczanie priorytetów
 • Pareto
 • ABC
 • Macierz Eisenhowera

 

 1. Cele i zadania
 • SMART,
 • Reguła 60:40
 • Metoda POCCO
 • Reguła Parkinsona

 

 1. Delegowanie
 • 7 stopni delegowania
 • Reguły skutecznego delegowania
 • Siatka delegowania
 • Motywowanie i ocena realizacji zadań

 

 1. Zachowania asertywne w zarządzaniu czasem
 • Przedstawianie swojego stanowiska
 • Mówienie „nie”
 • Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania
 • Dbanie o swoje prawa

 

 • Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).