Poniżej prezentujemy propozycje szkoleń dla brygadzistów, mistrzów i liderów produkcji.

Każdy moduł trwa 16 godzin (2 dni szkoleniowe).

Cele warsztatów:

 • wspieranie, motywowanie i budowanie zespołu,
 • umiejętne budowanie autorytetu,
 • wybor najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,
 • analiza przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,
 • doskonalenie postawy asertywnej, udzielanie informacji zwrotnej
 • opanowanie technik redukujących stres i napięcie,
 • skuteczne metody zarządzania czasem.

PROGRAMY WARSZTATÓW

MODUŁ I: PRZYWÓDZTWO – WPROWADZENIE

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie roli menedżera w organizacji.
 • Zapoznanie się z modelem CLIMB – nowoczesnego przywództwa XXI w.
 • Przeanalizowanie swojego stylu zarządzania i określenie, czy jest on adekwatny do oczekiwań obecnych i przyszłych organizacji.
 • Zastanowienie się nad dostępnymi narzędziami motywacyjnymi, które daje mi organizacja, w celu budowania zespołu zorientowanego na firmę.
 • Wzmocnienie postawy asertywnej niezbędnej do budowania sylwetki silnego i otwartego przywódcy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Przywództwo – rola i znaczenie w pracy z zespołami
 • Metodologia CLIMB – atrybuty skutecznego przywódcy
 • Twoje mocne strony jako lidera – diagnoza cech przywódczych
 • W jakich sytuacjach zarządzać, a w jakich przewodzić?

 

 1. Znalezienie odpowiedniego stylu przywództwa
 • Jakie style są dostępne a jakie potrzebne na dziś?
 • Skuteczne strategie przewodzenia zespołem

 

 1. Motywacja zespołu a jednostki
 • Kierunek i siła motywacji
 • Motywowanie zespołu
 • Motywacja zespołu a jednostki
 • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • Warunki efektywnej współpracy
 • Bariery efektywnej współpracy
 • Relacje między członkami zespołu
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej

 

 1. Konflikt w zespole
 • Bariery komunikacyjne jako jedne z głównych źródeł konfliktu.
 • Okno Johnari – analiza konfliktów interpersonalnych.

 

 1. Budowanie postawy asertywnej
 • Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia).
 • Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne).

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

MODUŁ II: SPRAWNA KOMUNIKACJA

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poznanie metod efektywnej komunikacji,
 • sprawne reagowanie na trudne sytuacje,
 • przećwiczy w jaki sposób się komunikować, żeby nie wywoływać sytuacji konfliktowych

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Efektywna komunikacja
 • Zasady procesu komunikacji.
 • Dobre i złe nawyki komunikacyjne.
 • Podświadomy przekaz komunikacji.
 • Odzwierciedlanie potrzeb w procesie przekazu informacji.
 • Rola emocji w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Budowanie atmosfery zaufania.

 

 1. Techniki skutecznej komunikacji:
 • Metodologia Rozmowy Pracowniczej – model efektywnej komunikacji
 • Zmiana perspektywy / Odwrócenia ról
 • Praktyka – analiza trudności według wybranej  metody

 

 1. Trudne rozmowy z pracownikami
 • Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą/motywującą/korygującą, żeby pracownika rozwijała a nie blokowała?
 • Jak poradzić sobie z agresją lub płaczem ze strony pracownika?
 • Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem w taki sposób, żeby po otrzymaniu przeniesienia na inny dział/maszynę nie podburzał pracowników.
 • Przekazanie pracownikom informacji o zmianach personalnych, w taki sposób, żeby nie spadła ich motywacja do pracy.

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).

 

MODUŁ III: UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • sprawnie udziela informację zwrotną
 • rozumie mechanizm emocjonalny utrudniający komunikowanie wprost “niepopularnych” rzeczy
 • potrafi formułować swoje wypowiedzi w sposób nieoceniający
 • rozumie różnicę między opisywaniem a ocenianiem zachowania/ osoby i wie co z tego wynika
 • wie jak dostosować treść feedbacku do konkretnej osoby

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Różnica pomiędzy informacją zwrotną a krytyką
 • Po co udzielamy informacji zwrotnej
 • Po co krytykujemy?
 • Czemu tak trudno jest dawać feedback? O naturze emocji
 • Jakie uczucia wzbudza feedback u osoby udzielającej i przyjmującej i dlaczego?
 • Czym jest nasz wewnętrzny krytyk? Jak neutralizować jego głos?

 

 1. Komu, w jakich okolicznościach i w którym momencie powinniśmy udzielić informacji zwrotnej?
 • Technika zakładania pozytywnych intencji
 • Dobra i zła motywacja do udzielania feedbacku
 • Opisuj zamiast oceniać
 • Zadbać o miejsce, zadbać o czas
 • Elementy komunikacji niewerbalnej mające wpływ na przebieg rozmowy
 • Różne “pojemności” ludzi na feedback, czyli ile komu można powiedzieć

 

 1. Procedura udzielania feedbacku
 • Różnica między komunikatem typu ja i typu ty
 • Sformułowanie celu przekazania informacji zwrotnej
 • Kolejne kroki udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback udzielany z perspektywy obserwatora i uczestnika sytuacji
 • Kiedy mówić o własnych odczuciach a kiedy o konsekwencjach
 • Różnica między feedbackiem “na bieżąco” a rozmową okresową

 

 1. Elementy asertywności w udzielaniu informacji zwrotnej
 • Jak się ma feedback do potrzeb ( osoby udzielającej i przyjmującej)
 • Po czyjej stronie istnieje odpowiedzialność za emocje w czasie rozmowy “feedbackowej”
 • Precyzyjne formułowanie oczekiwań w ramach feedbacku
 • Procedura postępowania w przypadku niewywiązania się z umowy

 

 1. Reagowanie na trudne sytuacje podczas feedbacku
 • Co zrobić, gdy rozmówca nie przyjmuje informacji zwrotnej lub się z nią nie zgadza?
 • Jak reagować na silne emocje?
 • Jak reagować na informację zwrotną gdy to my jesteśmy odbiorcami?

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).

 

MODUŁ IV: TRUDNE ROZMOWY

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Skuteczne budowanie sylwetki lidera
 • Łatwiejsze wydawanie poleceń
 • Efektywne wykorzystanie narzędzi jakimi dysponuje lider w celu egzekwowania stawianych przed pracownikami celów
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
 • Lepsze zapobieganie konfliktom z pracownikami
 • Wzmocnienie relacji wewnątrz zespołowych

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Rozmowy z trudnym pracownikiem
 • Jak poradzić sobie z krzykiem pracownika.
 • Jak krytykować pracownika, a nie człowieka – konstruktywna krytyka.
 • Kiedy pracownik nie chce rozmawiać – najczęstsze przyczyny.
 • Jak przekonać pracownika tymczasowego, że warto pracować.

 

 1. Zapobieganie i reakcja na trudne sytuacje w zespole
 • Jak radzić sobie z konfliktem w zespole?
 • Główne czynniki wywołujące konflikt – pracownik, szef, organizacja. Jak zdiagnozować?
 • Oczernianie szefa przez pracownika – jak zareagować?

 

 1. Przekazywanie trudnych informacji
 • Jak przekazać pracownikom informację o zmianach organizacyjnych, systemie pracy.
 • W jaki sposób przekonać ludzi, żeby zostali na nadgodziny?
 • Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem w taki sposób, żeby po otrzymaniu wypowiedzenia nie podburzał pracowników.
 • Przekazanie pracownikom informacji o zmianach personalnych, w taki sposób, żeby nie spadła ich motywacja do pracy.

 

 1. Rozwiązywanie problemów:
 • Jak porażki wykorzystać w celu budowy zaangażowania pracowniczego
 • W jaki sposób prowadzić zespół, żeby jego członkowie nie mieli obaw przed zgłaszaniem nieprawidłowości.

 

 1. Ocena pracownika
 • Kiedy pracownik będzie odbierał ocenę jako rozwój a nie karę?
 • Jak przeprowadzić ocenę, żeby pracownika rozwijała a nie stresowała?

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

 

MODUŁ V: TRENING ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie z fundamentalną wiedzą na temat istoty i genezy odporności psychicznej,
 • opanowanie umiejętności identyfikacji oraz zmiany negatywnych myśli automatycznych i przekonań,
 • opanowanie technik redukujących stres i napięcie,
 • zrozumienie jak rozwijanie odporności psychicznej może pomóc w radzeniu sobie z codziennymi menedżerskimi wyzwaniami,
 • dowiesz się jak zastosować wiedzę o odporności psychicznej w rozwoju osób i organizacji
 • nauczysz się technik redukujących stres i napięcie nie tylko w aspekcie doraźnym ale i w długotrwałej pracy nad sobą

 

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Odporność psychiczna – dlaczego jest tak ważna i jakie płyną z niej korzyści?

 

 • Odporność psychiczna jako kluczowy czynnik efektywności ludzkiej.
 • Jaki jest związek odporności psychicznej ze skutecznością w działaniu?
 • Jakie są korzyści ze wzmocnionej siły i odporności psychicznej?
 • Koncentracja na wzmacnianiu pozytywnych zachowań jako czynnik wpływający na sukces zawodowy i osobisty.

 

 1. Odporność psychiczna a presja i nieustanne wyzwania.

 

 • Czym jest odporność psychiczna?
 • Źródła wyzwań i presji – otoczenie społeczne, środowisko, styl życia, nastawienie i sposób myślenia.
 • Jak być odpornym w obliczu stresu, presji i łatwiej sobie radzić z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi?
 • Niepowodzenia i przeszkody- jak sobie z nimi radzić?

 

 1. Model odporności psychicznej – koncepcja 4 C
 • Model 4C, czyli jakie cztery elementy determinują Odporność Psychiczną
 • Kontrola (Control)
 • Zaangażowanie (Commitment)
 • Wyzwanie (Challenge)
 • Pewność siebie (Confidence)

 

 1. Jak wzmacniać i rozwijać odporność w pracy i życiu?
 • Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?

 

 1. Strategia na zbudowanie własnej odporności- praktyczny trening mentalny
 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • Jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić? Jaki będzie pierwszy krok?

 

 1. Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).

 

MODUŁ VI: ZARZĄDZANIE CZASEM

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • umiejętność odróżniania to, co najważniejsze od tego co mniej ważne,
 • poznanie najbardziej skutecznych technik pomocnych we właściwym zarządzaniu czasem,
 • zdobycie umiejętność efektywnego planowania,
 • poznanie głównych przeszkód w optymalnym wykorzystywaniu czasu,
 • poznanie metod, które pozwolą odciążyć się, przekazując zadania inny,
 • wzmocnienie postawy asertywnej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Follow-up
 • Przedyskutowanie, co wdrożyli po szkoleniu.
 • Rozliczenie zadań.
 • Wyznaczenie kolejnych etapów rozwojowych.

 

 1. Czym jest zarządzanie czasem
 • Główne przeszkody w zarządzaniu czasem
 • Autoanaliza – moje nawyki a wykorzystanie czasu
 • Pożeracze czasu

 

 1. Co jest ważne
 • Uwzględnianie swoich celów w kontekście potrzeb zespołu, organizacji, firmy, rodziny
 • Planowania równowagi pomiędzy pracą, odpoczynkiem i rozwojem zawodowym

 

 1. Organizacja pracy
 • 5-stopniowy model organizacji pracy
 • 5S – efektywna organizacja stanowiska pracy

 

 1. Złodzieje czasu
 • Analiza przyczyn,
 • Autodiagnostyka – narzędzia umożliwiające kontrolę wykorzystania czasu
 • W jaki sposób zlikwidować „złodzieja”?
 • Odwlekanie zadań

 

 1. Wyznaczanie priorytetów
 • Pareto
 • ABC
 • Macierz Eisenhowera

 

 1. Cele i zadania
 • SMART,
 • Reguła 60:40
 • Metoda POCCO
 • Reguła Parkinsona

 

 1. Delegowanie
 • 7 stopni delegowania
 • Reguły skutecznego delegowania
 • Siatka delegowania
 • Motywowanie i ocena realizacji zadań

 

 1. Zachowania asertywne w zarządzaniu czasem
 • Przedstawianie swojego stanowiska
 • Mówienie „nie”
 • Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania
 • Dbanie o swoje prawa

 

 • Zakończenie warsztatów
 • Podsumowanie
 • Panel dyskusyjny
 • Przekazanie zadań poszkoleniowych

 

Metodologia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).