Szkolenia Warszawa


Szkolenia HR i kadry


Temat Termin
Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji 11 października 2017
Prawo pracy dla kadry kierowniczej 13 października 2017
Doskonalenie postawy trenerskiej 7-8 grudnia 2017
Zapisz się
Jak przeprowadzać efektywne zebrania? 6-7 listopada 2017
Zapisz się
Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie 6-7 lipca 2017
20-21 listopada 2017
Zapisz się
Lean management w działach HR 28-29 sierpnia 2017
11-12 grudnia 2017
Zapisz się
Zarządzanie utalentowanymi pracownikami 21-22 września 2017
Zapisz się
Urlopy i zwolnienia od pracy w 2017 r. 7 lipca 2017
21 listopada 2017
Zapisz się
Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie 20-21 listopada 2017
Zapisz się
Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy 16-17 października 2017
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 5 lipca 2017
13 grudnia 2017
Zapisz się
Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian 6-7 lipca 2017
20-21 listopada 2017
Zapisz się
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 22 listopada 2017
Zapisz się
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 10 października 2017
11 grudnia 2017
Zapisz się
Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników 20-21 listopada 2017
Zapisz się
Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń 3-4 lipca 2017
23-24 listopada 2017
Zapisz się
Lista płac. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń? 7 lipca 2017
Zapisz się
Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers
Zapisz się
Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników 25-26 września 2017
14-15 grudnia 2017
Zapisz się
Zarządzanie szkoleniami 16-17 listopada 2017
Zapisz się
Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze 9-10 listopada 2017
Zapisz się
System Okresowych Ocen Pracowniczych 6-7 lipca 2017
14-15 grudnia 2017
Zapisz się
HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji 4-5 grudnia 2017
Zapisz się
HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki 14-15 listopada 2017
Zapisz się
Systemy wynagradzania i premiowania – warsztaty 16-17 listopada 2017
Zapisz się
Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel 11-12 grudnia 2017
Zapisz się
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 sierpnia 2017
29 listopada 2017
Zapisz się
Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne 5 lipca 2017
22 listopada 2017
Zapisz się

Szkolenia logistyka


Temat Termin
Zakupy nie tylko dla kupców 26 czerwca 2017
13 grudnia 2017
Zapisz się
Mapowanie procesów biznesowych 16-17 października 2017
4-5 grudnia 2017
Zapisz się
Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017 r. 13 listopada 2017
Zapisz się
Zarządzanie projektami 16-17 października 2017
Zapisz się
LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing 25-26 września 2017
Zapisz się
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych 28-29 sierpnia 2017
23-24 listopada 2017
Zapisz się
Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem 23-24 października 2017
Zapisz się
Zarządzanie łańcuchem dostaw 26-27 października 2017
Zapisz się
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Zapisz się
Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego 21-22 września 2017
14-15 grudnia 2017
Zapisz się
Operacyjne zarządzanie zakupami 25-26 września 2017
Zapisz się
Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska 27-28 listopada 2017
Zapisz się
Przygotowanie inwentaryzacji 20 grudnia 2017
Zapisz się
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. 3-4 lipca 2017
28-29 sierpnia 2017
Zapisz się
Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością 7-8 grudnia 2017
Zapisz się
TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością 16-17 listopada 2017
Zapisz się
System 5 „S” – organizacja miejsca pracy 11-12 grudnia 2017
Zapisz się
Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie 4 lipca 2017
19 października 2017
Zapisz się
Negocjacje biznesowe międzynarodowe 16-17 listopada 2017
Zapisz się
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym 28-29 sierpnia 2017
Zapisz się
INCOTERMS 2010
Zapisz się
Negocjacje zakupowe z elementami perswazji 6-7 lipca 2017
16-17 listopada 2017
Zapisz się
Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej 20-21 listopada 2017
Zapisz się
Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany 28-29 sierpnia 2017
Zapisz się
Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych
Zapisz się
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie 28-29 sierpnia 2017
Zapisz się
Logistyka w przedsiębiorstwie (firmie)- organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych 6-8 grudnia 2017
Zapisz się
Zarządzanie zespołem logistycznym 18-19 grudnia 2017
Zapisz się
Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie 25-27 października 2017
18-20 grudnia 2017
Zapisz się
SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE 4 lipca 2017

Zapisz się
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych 3 lipca 2017
20 października 2017
Zapisz się
Controlling logistyki 18-19 grudnia 2017
Zapisz się
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów 28-29 sierpnia 2017
23-24 października 2017
Zapisz się

Szkolenia produkcja


Temat Termin
Zakupy nie tylko dla kupców 26 czerwca 2017
13 grudnia 2017
Zapisz się
Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji 21-22 września 2017
Zapisz się
Mapowanie procesów biznesowych 16-17 października 2017
4-5 grudnia 2017
Zapisz się
LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing 25-26 września 2017
Zapisz się
Problem Solving – identyfikacja, studium i rozwiązywanie problemów 13-14 lipca 2017
Zapisz się
Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem 23-24 października 2017
Zapisz się
Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych 6-7 lipca 2017
14-15 grudnia 2017
Zapisz się
Budowanie autorytetu wśród pracowników produkcyjnych 6-7 lipca 2017
Zapisz się
Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością 7-8 grudnia 2017
Zapisz się
TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością 16-17 listopada 2017
Zapisz się
System 5 „S” – organizacja miejsca pracy 11-12 grudnia 2017
Zapisz się
Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej 24-25 sierpnia 2017
23-24 listopada 2017
Zapisz się
Zarządzanie kosztami na produkcji 13-14 lipca 2017
27-28 listopada 2017
Zapisz się
Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją 10-12 lipca 2017
25-27 września 2017
Zapisz się
Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej 20-21 listopada 2017
Zapisz się
Harmonogram i planowanie produkcji 26-27 czerwca 2017
23-24 listopada 2017
Zapisz się
Brygadzista, mistrz – mały menedżer 13-14 lipca 2017
Zapisz się
Kierowanie zespołem produkcyjnym 6-7 lipca 2017
11-12 grudnia 2017
Zapisz się
Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie 16-17 października 2017
Zapisz się
TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu 20-21 listopada 2017
Zapisz się

Szkolenia sprzedaż i marketing


Temat Termin
Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową 3-4 lipca 2017
9-10 listopada 2017
Zapisz się
Nieznane aspekty pozornie typowej rozmowy handlowej. 7-8 grudnia 2017
Zapisz się
Jak oswoić CYFRĘ w sprzedaży czyli dlaczego warto pracować z uwzględnieniem matematyki? 28-29 sierpnia 2017
11-12 grudnia 2017
Zapisz się
Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży 16-17 października 2017
Zapisz się
Telesprzedaż – innowacyjne podejście do zmęczonych i niemających czasu klientów 16-17 listopada 2017
Zapisz się
Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami 26-27 czerwca 2017
Zapisz się
Skuteczna obrona przed manipulacjami 6-7 listopada 2017
Zapisz się
Call Center – zarządzanie poprzez coaching i statystyki 16-17 listopada 2017
Zapisz się
E-COMMERCE – jak skutecznie sprzedawać on line 7-8 grudnia 2017
Zapisz się
Negocjacje biznesowe międzynarodowe 16-17 listopada 2017
Zapisz się
Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji 10-11 lipca 2017
13-14 listopada 2017
Zapisz się
Windykacja należności – skuteczne negocjacje 6-7 listopada 2017
Zapisz się
Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów 25-26 września 2017
14-15 grudnia 2017
Zapisz się
SOCIAL MEDIA – skuteczne sposoby komunikacji 25-26 września 2017
20-21 listopada 2017
Zapisz się
Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem 3-4 lipca 2017
13-14 listopada 2017
Zapisz się


Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©