Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. świętokrzyskim

Nadrzędna kategoria: Dofinansowanie

Kategoria: województwo świętokrzyskie

Opublikowano: 14 grudzień 2016

Odsłony: 503

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: II/III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 24 586 800,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
  3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  4. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  5. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
  6. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
  7. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
  8. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
  9. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

 

Operatorzy:

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

Lider:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

tel.: 41 343 29 10

e-mail: biuro@it.kielce.pl

www: http://it.kielce.pl/ 

 

Partner:

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

tel.: 15 833 34 00

e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl

www: http://opiwpr.org.pl/index.php/pl/ 

 

Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa

tel.: 41 368 02 78

e-mail: een@siph.com.pl

www: http://www.siph.com.pl/ 

 

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.