Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. śląskim

 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 425 683 642,87 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. branże kluczowe dla rozwoju regionu
 2. branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 3. branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 4. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 5. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 6. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 7. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 8. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 9. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 10. usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

 

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

 

Operatorzy:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 807,   32 72 85 819,   32 72 85 841,   32 72 85 861,

email: bur@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.fgsa.pl/pl/News/Show/159,Dofinansowanie-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-MSP-

 

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa

nr tel. 32 370 12 92

email: dotacje@dr-kurnicki.eu

strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47,

email: arr@arr.czestochowa.pl

strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow 

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 231 99 79,

email: sekretariat@riph.com.pl

strona internetowa: http://www.riph.com.pl/start

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

nr tel. 32 202 50 34,

email: wst@wst.com.pl

strona internetowa: http://www.wst.com.pl/

 

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.