Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. lubelskim

 Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 42 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  1. w przypadku pomocy de minimis:

mikroprzedsiębiorstwa – 75%

małe przedsiębiorstwa – 70 %

średnie przedsiębiorstwa – 60 %

  1. w przypadku pomocy publicznej:

– usługi szkoleniowe

mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 60%

– usługi doradcze – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

  1. 75% – przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  2. 80% – przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa; usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji; wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Preferencje w dostępie do środków:

  1. przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego
  2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

 

Operatorzy:

Subregion puławski

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

tel.: (81) 470 09 00 lub (81) 470 09 01

e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

strona internetowa: http://www.fpcp.org.pl/ 

 

Subregion bialski i chełmsko-zamojski

QS ZURICH Sp. z o. o.

tel.: (22) 651 74 88

e-mail: biuro@qszurich.pl

strona internetowa:  http://projektyunijne.qszurich.pl/wsparcie-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-bialskiego-i-chelmsko-zamojskiego

 

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.