Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. dolnośląskim

 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: styczeń 2017 r.

Alokacja na konkurs: 36 996 022,79 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 25 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

  1. 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
  2. 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  3. 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach

Operator:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu)

  1. Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

strona internetowa: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

 

Partnerzy Projektu:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

  1. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław

tel. 71 344 02 86, e-mail: biuro@dawg.pl

strona internetowa: http://dawg.pl/pl/page/316/O-PROJEKCIE

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  1. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

strona internetowa: http://www.karr.pl/aktualnosci/103-partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-2

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.

  1. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

strona internetowa: http://www.agroreg.com.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-projektu-od-23.02.2017r.html 

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  1. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław

tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

strona internetowa: http://www.warr.pl/2005/index.php?s=221&mu=1&m=117

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

  1. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

strona internetowa: http://www.dpin.pl/pl/uslugirozwojowe/informacje-o-projekcie/ 

 

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.