Temat Miasto Termin

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

Warszawa

Kraków

Gdańsk

17-04-2023 - 17-04-2023

19-05-2023 - 19-05-2023

12-06-2023 - 12-06-2023

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – online

Online

17-04-2023 - 17-04-2023

ADR 2023 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

Warszawa

Kraków

Gdańsk

18-04-2023 - 18-04-2023

18-05-2023 - 18-05-2023

13-06-2023 - 13-06-2023

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami – online

Online

18-04-2023 - 18-04-2023

Opakowania – obowiązki dla Wprowadzającego opakowania na rynek i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi – online

Online

Online

19-04-2023 - 19-04-2023

14-06-2023 - 14-06-2023

Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne – online

Online

10-05-2023 - 10-05-2023

Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – kompendium wiedzy

Online

18-05-2023 - 18-05-2023

Raport KOBIZE – zasady sporządzania i wprowadzania raportu – warsztaty online

Online

22-06-2023 - 22-06-2023