Temat Termin

Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji

27-11-2020 - 27-11-2020

09-12-2020 - 09-12-2020

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – online

30-11-2020 - 01-12-2020

Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej

30-11-2020 - 01-12-2020

04-02-2021 - 05-02-2021

Zarządzanie gospodarką materiałową

30-11-2020 - 01-12-2020

Rejestr BDO – zmiany w przepisach gospodarki odpadami

30-11-2020 - 30-11-2020

Prawo pracy dla menedżerów

30-11-2020 - 30-11-2020

21-12-2020 - 21-12-2020

21-01-2021 - 21-01-2021

Efektywne zarządzanie sobą w czasie i swoimi obowiązkami w trakcie kryzysu.

30-11-2020 - 30-11-2020

21-12-2020 - 21-12-2020

Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?

01-12-2020 - 01-12-2020

19-01-2021 - 19-01-2021

03-02-2021 - 03-02-2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

01-12-2020 - 01-12-2020

22-01-2021 - 22-01-2021

Standardy pracy kierowniczej – warsztaty online

02-12-2020 - 03-12-2020

18-01-2021 - 19-01-2021

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

02-12-2020 - 02-12-2020

04-02-2021 - 04-02-2021

Skuteczna reklama na Facebooku – warsztaty online

02-12-2020 - 02-12-2020

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – online

03-12-2020 - 04-12-2020

11-02-2021 - 12-02-2021

Akademia Asystentki i Sekretarki – warsztaty online

03-12-2020 - 04-12-2020

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

03-12-2020 - 04-12-2020

14-12-2020 - 15-12-2020

29-12-2020 - 30-12-2020

Komunikowanie zmian

03-12-2020 - 04-12-2020

Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych – warsztaty online

04-12-2020 - 04-12-2020

Dział HR w sytuacji kryzysowej – obszary, priorytety, zadania

04-12-2020 - 04-12-2020

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, konwencja CMR, prawo przewozowe

04-12-2020 - 04-12-2020

22-12-2020 - 22-12-2020

Negocjacje zakupowe – online

07-12-2020 - 08-12-2020

Operacyjne zarządzanie zakupami – online

07-12-2020 - 08-12-2020

Negocjacje i sprzedaż – współczesne wyzwania

07-12-2020 - 08-12-2020

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy – warsztaty online

07-12-2020 - 08-12-2020

21-12-2020 - 22-12-2020

21-01-2021 - 22-01-2021

Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia

07-12-2020 - 07-12-2020

Prawo Celne – Export / Import

07-12-2020 - 08-12-2020

14-12-2020 - 15-12-2020

Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

08-12-2020 - 08-12-2020

20-01-2021 - 20-01-2021

Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym

08-12-2020 - 08-12-2020

Czas pracy kierowców – warsztaty online

08-12-2020 - 08-12-2020

03-02-2021 - 03-02-2021

Koronawirus a realizacja postanowień RODO

08-12-2020 - 08-12-2020

Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników

09-12-2020 - 09-12-2020

System INTRASTAT

09-12-2020 - 09-12-2020

16-12-2020 - 16-12-2020

Radzenie sobie ze stresem, napięciem i destrukcyjnymi myślami

09-12-2020 - 09-12-2020

23-12-2020 - 23-12-2020

Zarządzanie i sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie – online

10-12-2020 - 11-12-2020

18-01-2021 - 19-01-2021

Zarządzanie łańcuchem dostaw – online

10-12-2020 - 11-12-2020

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – online

10-12-2020 - 11-12-2020

25-01-2021 - 26-01-2021

BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021r. – warsztaty online

10-12-2020 - 10-12-2020

13-01-2021 - 13-01-2021

Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje

10-12-2020 - 11-12-2020

08-02-2021 - 09-02-2021

Social Media w marketingu i biznesie – warsztaty online

10-12-2020 - 11-12-2020

Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

10-12-2020 - 10-12-2020

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami

11-12-2020 - 11-12-2020

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej – online

14-12-2020 - 15-12-2020

Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – online

14-12-2020 - 15-12-2020

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji – online

14-12-2020 - 15-12-2020

25-01-2021 - 26-01-2021

Negocjacje z dostawcami – online

14-12-2020 - 15-12-2020

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy – online

14-12-2020 - 15-12-2020

18-01-2021 - 19-01-2021

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

14-12-2020 - 15-12-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

14-12-2020 - 15-12-2020

21-01-2021 - 22-01-2021

Metody redukcji kosztów zakupów w firmach – online

14-12-2020 - 15-12-2020

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

14-12-2020 - 14-12-2020

21-12-2020 - 21-12-2020

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego

14-12-2020 - 14-12-2020

Zarządzanie szkoleniami – od analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności

15-12-2020 - 16-12-2020

Czas pracy

15-12-2020 - 15-12-2020

26-01-2021 - 26-01-2021

Przygotowanie inwentaryzacji – online (z uwzględnieniem organizacji w warunkach COVID-19)

16-12-2020 - 16-12-2020

27-01-2021 - 27-01-2021

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie

16-12-2020 - 16-12-2020

20-01-2021 - 20-01-2021

Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne

17-12-2020 - 17-12-2020

20-01-2021 - 20-01-2021

Systemy wynagradzania i premiowania – online

17-12-2020 - 18-12-2020

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

17-12-2020 - 18-12-2020

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

17-12-2020 - 17-12-2020

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

18-12-2020 - 18-12-2020

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – warsztat online

21-12-2020 - 22-12-2020

Lean Management – online

21-12-2020 - 22-12-2020

22-03-2021 - 23-03-2021

Zarządzanie zespołem w formule Home Office

21-12-2020 - 21-12-2020

20-01-2021 - 20-01-2021

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenie dla administracji publicznej i beneficjentów

18-01-2021 - 19-01-2021

Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania – online

21-01-2021 - 22-01-2021

Informacja zwrotna i egzekwowanie – warsztaty online

25-01-2021 - 26-01-2021

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli

27-01-2021 - 27-01-2021

10-02-2021 - 10-02-2021

Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności – warsztaty online

04-02-2021 - 05-02-2021

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – online

08-02-2021 - 09-02-2021