Temat Termin

Rejestr BDO – zmiany w przepisach gospodarki odpadami

24-09-2020 - 24-09-2020

27-10-2020 - 27-10-2020

30-11-2020 - 30-11-2020

Komunikowanie zmian

28-09-2020 - 29-09-2020

03-12-2020 - 04-12-2020

Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego

29-09-2020 - 29-09-2020

09-11-2020 - 09-11-2020

Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie

30-09-2020 - 30-09-2020

25-11-2020 - 25-11-2020

Warunki dostaw INCOTERMS 2020

05-10-2020 - 05-10-2020

Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski dyrektor / kierownik / mistrz

06-10-2020 - 06-10-2020

Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym

06-10-2020 - 06-10-2020

08-12-2020 - 08-12-2020

Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji

07-10-2020 - 07-10-2020

Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli

07-10-2020 - 07-10-2020

26-11-2020 - 26-11-2020

Efektywne zarządzanie sobą w czasie i swoimi obowiązkami w trakcie kryzysu.

07-10-2020 - 07-10-2020

30-11-2020 - 30-11-2020

Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej

08-10-2020 - 08-10-2020

Zarządzanie gospodarką materiałową

08-10-2020 - 09-10-2020

Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?

08-10-2020 - 09-10-2020

01-12-2020 - 02-12-2020

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

08-10-2020 - 09-10-2020

Standardy pracy kierowniczej

08-10-2020 - 09-10-2020

02-12-2020 - 03-12-2020

Informacja zwrotna i egzekwowanie

14-10-2020 - 14-10-2020

Prawo pracy dla menedżerów

14-10-2020 - 14-10-2020

02-12-2020 - 02-12-2020

Radzenie sobie ze stresem, napięciem i destrukcyjnymi myślami

14-10-2020 - 14-10-2020

09-12-2020 - 09-12-2020

Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online

15-10-2020 - 16-10-2020

Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności

15-10-2020 - 15-10-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

15-10-2020 - 15-10-2020

04-11-2020 - 04-11-2020

Czas pracy

16-10-2020 - 16-10-2020

13-11-2020 - 13-11-2020

Inspektor Ochrony Danych – warsztat online

22-10-2020 - 23-10-2020

17-12-2020 - 18-12-2020

Prawo Celne – Export / Import – warsztaty praktyczne

26-10-2020 - 27-10-2020

Czas pracy kierowców – warsztaty online

27-10-2020 - 27-10-2020

08-12-2020 - 08-12-2020

Zarządzanie zespołem zdalnym. Aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne

28-10-2020 - 28-10-2020

Komunikacja i współpraca w zespole rozproszonym

28-10-2020 - 28-10-2020

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

03-11-2020 - 03-11-2020

Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników

03-11-2020 - 04-11-2020

System INTRASTAT

04-11-2020 - 04-11-2020

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

05-11-2020 - 05-11-2020

17-12-2020 - 17-12-2020

Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami

06-11-2020 - 06-11-2020

Optymalizacja zatrudnienia w sytuacji kryzysowej

06-11-2020 - 06-11-2020

Przepisy ADR w magazynowaniu, transporcie i gospodarce odpadami

06-11-2020 - 06-11-2020

18-12-2020 - 18-12-2020

Skuteczny profil firmowy na Facebooku

02-12-2020 - 02-12-2020

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

03-12-2020 - 04-12-2020

Dział HR w sytuacji kryzysowej – obszary, priorytety, zadania

04-12-2020 - 04-12-2020

Koronawirus a realizacja postanowień RODO

08-12-2020 - 08-12-2020