Analizujemy efektywność zatrudnienia i optymalizujemy zatrudnienie

Efektywność zatrudnienia jest podstawowym czynnikiem potwierdzającym słuszność wszystkich przedsięwzięć pracodawcy w obszarze zatrudniania. Trudność sprawdza jednak samodzielne ustalenie, czy przedsiębiorstwo optymalnie wykorzystuje swoje możliwości związane z zatrudnieniem oraz efektywnym wykorzystywaniu potencjału pracowników.

 

Nasza usługa pozwala ustlić stan faktyczny, a jeśli okaże się, że konieczne są zmiany, pomożemy także poprawić niektóre elementy lub całkowicie przekształcić strukturę organizacyjną firmy.

 

Aby przeanalizować stan faktyczny:

 • wykonamy przegląd stanowisk, funkcji, zadań i uprawnień;
 • ocenimy poziom wydajności pracowników;
 • zbadamy proporcjonalność podziału zadań, podział uprawnień oraz odpowiedzialności w stosunku do wydajności;
 • przeprowadzimy badanie kosztów danej komórki organizacyjnej.

 

Wnioski z analizy mogą zawierać rekomendacje zmian:

 • w strukturze organizacyjnej,
 • w zakresie eliminacji zbędnych zadań lub dodania nowych,
 • rozpiętości uprawnień kierowniczych,
 • podziału zadań wewnętrz komórek organizacyjnych,
 • stanu zatrudnienia.

 

Optymalizujemy zatrudnienie

 

Wiele przedsiębiorstw dąży do zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnianiem, ale jak to zrobić, by jednocześnie zwiększyć zaangażowanie pracowników i wydajność ich pracy?

 

Proponujemy Państwu uelastycznienie modelu zatrudnienia, co pozwoli z dużo większą swobodą kształtować koszty i warunki pracy.

 

Aby zoptymalizować zatrudnienie, proponujemy m.in.:

 • zmianę struktury firmy oraz struktury zatrudnienia;
 • wprowadzenie polityki przesunięć wewnętrznych;
 • wprowadzenie nowych form zatrudnienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©